13
Hnauna pamuli
13:1-10
Namake meije kena rebai telu au luake lokomi. Kena au luake au ono saka Alla Eni lepate rebe lekie akmenare ebeteke be:
“Pusue pakala saisa neka,
suke tamata lua pise telu esi ono saksi
kena pakala mere
pine lepa loko pakala mere sa.”* Huk. 17:6, 19:15
Tamata rebe kena akmenare esi ono dosa peneka kai pusue tamata maketaru, au ahnausi akmena peneka kena au luake lokomi kena rebai luare. Kena meije au lau bei imi, au ahnau imi suike be kena au luake suike, sie rebe akmenare esi ono dosa kai kena meije esi ono dosare au hukumesi. Namake au ono ele mere le imi ruami kotie bei au kena au aseluke be Kristuse ruaI pine Iulake au lepae Eni lepataru ete imi. Kai sepo Kristuse Iteu pakala ete imi le imi dosaru, Imuta kai imi mo po Iaseluke Eni kbasare ete imi pusumi. Tinai, kena tamata esi pakuI ahlake ai bataije, Iktili mo. Po Alla Eni kbasare eono Ikwana suike. Ami kai Kristuse esa peneka hoko ami lekwe, nanakwalamaru ktili mo po Alla Eni kbasare eono ami ktili, kai eono ami hukume imi.
Imi teheke imi ruami mina be imi hlaleke loko Yesuse Kristuse titinai pibe mo! Namake imi rekwa be Kristuse Yesuse Ime kena lalemi pibe mo! Le sepo ele mere mo hoko kena imi supu teheke imi ktili mo. Au hlaleke be imi teheke amire, imi rekwa titinai be amire Yesuse Kristuse Eni tamata makerike. Kwali betaya, ami kotie bei Alla leke Itapa imi leke imi ono dosa yake. Ami kotie leke saisa rebe imi onore, lulu Eni sukare, mere pentine. Masike ami supu kesempatane kena ami tiluke amiki kbasa be amire Kristuse Eni maka ulake ete imi mo po mahabe imi lulu Tuhane Eni sukare rame. Ami ono saisa makete bei nkenale mo. Ami lalemaru ndina sepo, masike ami aseluke amiki ktiline mo kai tamata esi selu amire tamata rebe ktili mo, po imi hlaleke ktili rame. Kai ami kotie leke imi ono tamata rebe nkena me Tuhane oaI suike. 10 Bei mere hoko au leki sulate meije ete imi kena au rue kai imi mosare. Leke kena au luake loko imire au pake Tuhane Eni kbasare kena ono kberele ete imi yake. Le Tuhane Eni kbasare ekbasaeku leke au ono imi hlaleke ktili, po kena au atia imi maka hlaleke mo.
Hlamate
13:11-13
11 Kwali betaya imi, suke imi lalemi ndina kai atula leke imi atate mise suike. Suke imi lene loko auku hnaunaru. Suke lalemi esa kai imi hidupe mise kai lomai. Alla maka ono misete titinai kai maka ono rue mise kai lomaije Ime kai imi. 12 Suke imi lepae hlamate ete lomai lulu cara tinai rebe tamata hlaleke loko Tuhane esi onore. Alla Eni tamata rebe esi ete meije esi beteke hlamate ete imi. 13 Tuhane Yesuse Kristuse Iriluke misete ete imi, Alla Ioki imi, kai Ro Misete Ime kai imi pusumi.
Ami beteke hlamate ete imi. Pauluse

*13:1 Huk. 17:6, 19:15