3
Yesuse Iela lesi bei nabi Musa
3:1-6
Kwali betaya rebe Alla Eni tamata, rebe Alla Ikoti imi leke rue kaiNi ndete surgare. Suke imi noake mimise loko Yesuse! Ile maka lepae Alla Eni hnauna kai Imame Elake rebe Itapa ite loko saisa rebe ite hlalekele. Ilene loko Alla titinai rebe IbitikeIne hoko saisa neka rebe Alla IulakeNi kena Ionore, Iono loko titinai. Saka akmena Musare neka, iono lulu Alla titinai hoko eni makerike maka layani Alla Eni tamataru ikerike lokole titinai. Po suke holmate Yesuse lesi bei holmate Musa, saka holmate tamata maka eleke lumare lesi bei luma rebe ielekele. Tinai neka, pusue lumare esi tamata me kena ielekele, po maka ono pusue taneia mei nusare batuke Alla ruaI. Musa ikerike titinai loko eni makerike kena layani Alla Eni tamataru, saka tamata makerike sae ikerike titinai ete tamata rebe ikerike eteije. Kai saisa rebe Musa ionoule etiluke saisa rebe namake pamulire Alla Iaselukele. Eleyo Kristuse tamata makerike lupe Musare mo po Alla Eni Nanae, Ilulu Alla Eni pletare titinai hoko Ili loko Alla Eni tamataru titinai. Alla Eni tamata kena ite, mahabe ite hlaleke ktili rame loko saisa rebe ite rekwa be namake ite supure.
Ite ulu buamaru ela saka iteki ntuana menaru yake
3:7-19
Bei mere hoko kwali betaya, lene loko Ro Misete Eni hnaune rebe eme Alla Eni lepate rebe lekire be,
“Petu meije, sepo imi lene Ilepare
hoko ulu buaimu uela
saka imi ntuana menaru yake,
rebe kena esi ndete otoi nsekile,
esi lene loko Alla mo
kai esi tehekeNi be Itahane laleI lokosi roma etia.
Alla Ibeteke be,
‘Imi ntuana menaru esi teheke Au ete ndetere,
yo ruasi selu yelu rebe Au onolu etesi
musuna butu atare peneka.
10 Bei mere hoko Au nasukesi
kai Au noake mei laleKu
be esi lene loko Au rame mo,
kai esi suka ono lulu Auku pletaru mo.
11 Hoko Au nasu kai Au la be:
Esi supu kusu nusa mere
kena hleke bei makerike
kai rue sakesa kai Au mo.’ ”* Isi. 95:7-11
12 Kwali betaya, raka mimise! Yapine bei imire tamata me laleije tiae kai ihlaleke loko Alla ktili mo, hoko ihali mulini kai ilau bei Alla rebe Ihidupe eti pelare! 13 Lepate matai eombe, “Petu meije,” rebe natire be kesempatane mei sa, hoko suke imi ahnau lomai rame pela petu, leke sae kuesa bei imi yake isupu lemake kena ono dosa le ulu buaije ela hoko ilene loko Alla mo. 14 Ite pusumare esa kai Kristuse peneka, mahabe saisa rebe ite hlaleke lokole bei menai pende ite hlalekele rame eti pela. 15 Kwali betaya, suke imi ahnau lomai le lepate matai me Alla Eni lepate rebe lekire ebeteke be,
‘Petu meije, sepo imi lene Ilepare,
hoko ulu buaimu ela saka imi ntuana menaru
esi lene loko Alla more yake.” Isi. 95:7-8
16 Siasi pine esi lene Alla Ilepare yo esi luluI more? Mere pusue tamata rebe Musa isiriesi keu bei nusa Mesire pibe moyo? 17 Siasi pine Alla Inasukesi musuna butu atare? Sie rebe esi ono dosa eleki esi mata ndete otoi nsekile pibe moyo? 18 Kai siasi pine Alla Ila etesi be esi supu kusu hena mere kena esi hleke bei makerike kai rue sakesa kaiNi more? Mere sie rebe esi lene loko Alla mise more pibe moyo? 19 Hoko meije ite rekwa peneka be esi supu kusu hena mere kena rue sakesa kai Alla mo, le esi hlaleke lokoI mo.

*3:11 Isi. 95:7-11

3:15 Isi. 95:7-8