10
Yesuse saka dombaru esi maka raka misete
10:1-21
Yesuse Ibeteke be, “Imi lene loko Au lepa meije le meije tinai: Sire pine ikusu loko dombaru esi kandane baue esi meture mo hoko mere tamata ndeane kai maka bunu. Po sire pine ikusu loko meture hoko ile mere dombaru esi maka rakare. Tamata rebe iraka meture esi baeke meture etei kai maka raka domba mere eni dombaru ukeu lului le urena esi upuije naije. Ikoti papelake esi nanaru pine isirielu. Sepo isiri pusue dombaru peneka hoko ikeu akmena yo domba meru ukeu lului, le urena naije. Po tamata makete hoko ukeu lului mo, kai unaya beini le tamata makete mere urena naise mo.”
Mere Yesuse Ialena umpama etesi po esi nati yelu rebe Yesuse Ibeteke etesi mere mo.
Hoko Yesuse Iombe, “Imi lene loko Auku lepate meije le meije tinai: Aure saka metu kena kusu loko domba meru. Pusue tamata rebe esi luake akmena bei Aure, esi saka tamata ndeane kai maka bunu kai dombaru lene esi lepare mo. Aure saka metu. Sire pine ikusu baue Au hoko isupu hlamate. Namake isaka domba meru ukusu kai usiri baue meture kena ukinu kai ukane. 10 Tamata ndeane iluake batuke kena indea kai ibunu. Po Au luake leke Au ono tamata esi supu misete bei Alla boka titinai.
11 Aure saka dombaru esi maka raka misete. Dombaru esi maka raka misete, imata seli eni dombaru. 12 Po tamata maketa rebe domba upuije isebasi kena raka dombare esi ono elere; kena esi selu binatane serigala maka kane dombare eluake, esi naya sosoli bei domba meru. Eleki binatana maka kane domba meru uluake kena kane domba meru hoko unaya bei lomai. Maka raka domba meru esi naya le domba meru esie more pe. 13 Esi naya le esi kerike batuke kena supu gaji neka po esi tuli kai domba meru mo.
14 Po Aure, dombaru esi maka raka misete, Au rekwa Auku dombaru. Kai Auku dombaru urekwa Au lekwe. 15 Hoko saka AmaKu Irekwa Au kai Au lekwe rekwa AmaKu. Kai namake Au riluke nanakwalaKue kena mata seli Auku dombaru. 16 Auku domba maketa me lekwe po ulupuke lomai kai Auku domba meiju mosa. Namake Au kerisi leke esi lupuke lomai kai Auku domba meiju. Namake esi lene naKue mina pine esi luake loko domba meiju leke esi rue kena kandane esa. Eleki Au rakasi.
17 AmaKu Ioki Au le Au riluke nanakwalaKue kena mata leke namake Au kwana suike. 18 Sae ibunu Au palani mo. Po Au naku kena riluke nanakwalaKue. Pusue meru lulu Auku suka. Auku kbasa kena riluke nanakwalaKue leke esi bunuKu, kai Au kbasa kena kwana suike le makerike meije, AmaKu Irilukele ete Au.”
19 Yesuse Ibeteke ele mere, uono tamata Yahudiaru esi nasuke lomai sosoli suike. 20 Tamata bokala esi beteke be “Lene lokoI yake. Ro tiaru esi elake ekbasaeNi hoko Imake.”
21 Po leini esi beteke lekwe be, “Tamata rebe ro tiaru esi elake ekbasaine, piasare ilepa ele mere mo. Ro tiaru esi elake eono tamata matapolale iselure saisa mo.”
Tamata Yahudiaru esi trima Yesuse mo
10:22-39
22 Petu kena tamata Yahudiaru esi ono pesta kena nete suike loko esi koa Tuhane Eni Luma me Yerusaleme. Kena mere ndirine talei. 23 Eleki Yesuse ikeu lori lopai me Tuhane Eni Lumare esi otoi rebe esi nane otoi Salomore. 24 Kena mere tamata Yahudiaru esi keholi Yesuse kai esi ombe, “Kuru, roma petu ila sa pine Abeteke be Ale sire? Leke ami noake ale rame yake. Sepo Ale, Ile rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare titinai hoko Abeteke ntontoli neka.”
25 Yesuse Iombe, “Au beteke ete imi peneka po imi persaye mo. Yelu rebe Au onoule, mere pine etiluke be Au meije sia. Mere Au lulu AmaKu Eni pletare. 26 Imi persaye mo le imire auku dombaya mo. 27 Auku dombaru ululu Au lepare. Au rekwasi kai esi lulu Au. 28 Au onosi rue kai Alla eti pela hoko esi supu susate eti pelare moneka. Kai sae iranasi bei Au moneka. 29 AmaKu Iriluke pususi ete Au peneka, Iela lesi bei pusue tamata. Hoko masike sae lekwe po iranasi bei AmaKu moneka. 30 Au kai AmaKu esa.”
31 Eleki tamata Yahudiaru esi rana batu leke esi ono kena raba Yesuse leke Imata. 32 Yesuse Iombe, “AmaKu Eni makerika miseta bokala rebe Au kerikele, Au aselukelu ete imi. Bei pusue makerika meru andia pine eono imi raba Aure?”
33 Tamata Yahudiaru esi ralakeNi be, “Ami ono kena raba Ale, bei tanda herane rebe Aonore mo po le Alepa tiae loko Alla. Ale mere bei tamata po AonoMu saka Alla.”
34 Yesuse Iombe, “Kena bukua rebe Musa ilekiule, rebe imi atula kena ono lulure ebeteke be: Kotie imire Alla Eni nanae. 35 Ite rekwa be pusue Alla Eni lepata rebe lekire erue eti pela. Hoko tamata rebe esi trima Alla Eni lepataru, kotise Alla Eni nanae.* Kena sou Yunanire esi leki be ‘Esi kotise Alla.’ 36 Hoko le mula pine imi beteke be Au lepa tiae loko Alla le Au beteke be Aure Alla Eni Nanare? Eleyo Au meije AmaKu Ibitike Au kai ruaI pine Iulake Au lomei nusa meije. 37 Sepo Au kerike AmaKu Eni makerika rebe Iulake Au kerikeule mo hoko hlaleke loko Au yake. 38 Au rekwa imi persaye loko saisa rebe Au betekele ete imire mo. Po imi selu Auku makerike rebe misete hoko bei mere pine imi hlaleke loko Au. Bei pusue meru imi rekwa be Au kai Amakue esa.”
39 Eleki esi ono kena kerike Yesuse leneka po esi supu kerikeNi mo le Ikeu beisi.
Yesuse Irue me kwele Yordane esi tebai
10:40-42
40 Eleki Yesuse Ikeu suike me kwele Yordane esi tebai me akmena Yohanese maka baptise iruere eleki Irue ete mere. 41 Tamata bokala esi luake lokoI kai esi beteke be, “Yohanese iono tanda herane kena tiluke Tuhane Eni kbasare saisa mo po pusue yelu rebe akmena Yohanese ilepaelu kena Yesuse, pusulu onore meije peneka.” 42 Eleki tamata bokala ete mere esi hlaleke loko Yesuse.

*10:35 Kena sou Yunanire esi leki be ‘Esi kotise Alla.’