^
II Pita
Matame
Bɛ́ge ne gepɔ ɛyi gelɛrege nnó Ɛsɔwɔ akú ne ajya ɛnyú
Pita jimbɔɔ́ akpa amɛ agɛ ŋgɔ ayi Jisɔs awyaá
Sɛge gébé ne anlɛre gebyɔ
Ata Jisɔs akerege nyɛ meso