^
JIUD
Mei Wala Ni Saediananga
Ha'amotaahinge
Mo Ha'a-uusuli Eero-eero
Kei Tohungei Aaela Lo'u Hiito'o
O Ke Hele Ma'uta'a
Aana Walaimolinge
Aarenga'inge Ni Paalahenga