12
Etyhpyry po
Mokyro Ritonõpo nenyokyhpyry oturũko ro nexiase, ynara tykase ynororo:
— Morara ahtao, Ritonõpo nenyokyhpyry Mikeu owõnõko mana, Ritonõpo poetory tõ ewomaneme exikety. Etuarimãko mã toto yronymyryme, moro etuarimatoh panõ exipitopyra mana, ahno exipitory poe. Yrome morara ahtao ro typynanohsẽme exĩko mã toto emero esetykõ tymerose Ritonõpo papẽ pokona. Aorihtyã tuhke isene exĩko ropa mã toto: tuhkãkõ jũme orihpyra ropa ehtohme, imehnõ tuãnohsẽme exĩko mã toto jũme etuarimatoh tao. Mokaro tuaro exiketõ, imehnõ tuhkãkõ amorepananõ zae ehtoh poko toto ehtohme, zemimã sã exĩko mã toto, xirikuato sã kapu poko, jũme osezehkara sã exĩko mã toto. Ynara tykase ropa ynororo ya:
— Seromaroro, Tanieu, senohne onekaropyra exiko imehnomo a, moro pape apuruko apuhtoh ke onetapuruhmakara ropa imehnõ ehtohme etyhpyry pona. Tuhkãkõ xiaxiake tururume ytoytõko mã toto tuarohxo toehtohkõme.
Mame ahno panõ kõ asakoro enease, tuna ehpio, toiro moino te, toiro nexiase seino. Toiro mokyro tõturupose Ritonõpo nenyokyhpyry a, tupoke karimutumã ke, inikahpozakoxi. Ynara tykase ynororo eya:
— Otara ahtao morohne, osenuruhkatoh otyhkãko nae?
Tomary tanỹse Ritonõpo nenyokyhpyry a kakoxi kapu a. Ynara tykase ynororo:
— Ritonõpo, Jũme isene Exikety omi poe, senohne emero exĩko 3½ jeimamyry ae. Mame Ritonõpo poetory tõ ryhmatoh tonahse ahtao ipunaka, morohne emero exĩko mana.
Aomiry etase repe, yrome onenetupuhpyra exiase. Morara exiryke ekaropoase eya:
— Ajohpãme sã kuuruko, otara morohne exĩko nae aotyhkatohme?
Ynara tykase ynororo ya:
— Torẽtyke pyra exiko, Tanieu, ytoko ropa rokene. Sero omi tokare pyra exĩko, tapuruse samo etyhpyry pona. 10 Tuhkãkõ etuarimatoh ke tukuhsẽme exĩko mã toto. Tukurãkasẽme exĩko mã toto. Ritonõpo kure ehtoh sã ekurãkãko mã toto. Popyra exiketõ tyyrypyrykõ poko ro exĩko mã toto, onenetupuhpyra exĩko mã toto morara ehtoh poko. Yrome tuaro exiketõ morara ehtoh poko zuaro exĩko mã toto. 11 Okyno zahkatoh Ritonõpo Tapyĩ tao kokoro rokẽ, tyripokehse ahtao, “erehtoh konõto” tyrise ahtao Ritonõpo Eahmatoh tao, moromeĩpo 1.290me ẽmepyry aropõko mana. 12 Tãkye kuhse exĩko mokaro Tosẽkõ Ritonõpo onurumekara exiketomo 1.335me ẽmepyry ae!
13 — Omoro, Tanieu, zae ehtoh poko exikehpyra exiko etyhpyry pona. Orihnõko mase, yrome sero etyhpyry po ẽsemãnõko ropa mase, Ritonõpo nekarory kurã apoitohme oya, tykase Ritonõpo nenyokyhpyry.