2
Zae omi poko
Yrome omoro tyoro, mokaro sã pyra. Zae omi ekaroko Jezu poetory tomo a. Ynara kaxiko eya xine: “Ritonõpo omipona ehtoko,” kaxiko. Tamuhpomãkõ zuruko kure toto ehtohme, ajoajohpe pyra, emotyẽkara roropa toto ehtohme tõtukurukõ poko, mãsa rokẽ pyra Ritonõpo enetupuhtohme toto a, imehnõ pyno toto ehtohme, Ritonõpo omipona exiry poko penekehpyra roropa toto ehtohme. Morararo kunumuximãkõ zuruko kure toto ehtohme Ritonõpo poko exiketõ samo, imehnõ onykerekeremara toto ehtohme, eukuru jehnahpyry poko penetara toto ehtohme roropa. Zae omi poko imehnõ amorepapoko eya xine. Oryximãkõ amorepapoko toto a, tyniokõ pyno toto ehtohme, typoenõkõ pyno roropa aehtohkõme, Ritonõpo omi poe tuaro toto ehtohme, imehnõ orutua poko pyra oryxiã ehtohme, tytapyĩkõ tao rokẽ kure toto ehtohme, tyniokõ omipona toto ehtohme roropa. Tyniokõ omipona pyra Jezu poetory ahtao imehnõ ynara ãko toto eneryke tyya xine: “Otarãme Ritonõpo omiry se hkopyra mokyro mana,” ãko toto ipoko.
Nuasemãkõ roropa zuruko ajoajohpe pyra toto ehtohme. Titu, kure rokẽ imehnõ tyriko, asã nuasemãkõ ehtohme. Zae imehnõ amorepako Ritonõpo omiry poko. Onekunohto sã pyra exiko. Omi rypyry poko pyra exiko, ohxiropyra imehnõ ehtohme. Morara awahtao kyzehnotokõ ehxirõko tamoreme xine mana, ohxirory se exiketomo. Kure rokẽ oexiryke ohxiropyra mã toto.
Ynara kaxiko namotome exiketomo a: “Oesẽkõ omipona ehtoko. Kure rokẽ erohtoko, oseosezuhpyra roropa. 10 Ematonara ehtoko. Kure rokẽ erohtoko. Morara awahtao xine ynara ãko imehnõ oenerykõke: ‘To! Tukurãkanekõ omipona rukuh mokaro toehse nahe,’ ãko mã toto oenerykõke,” kaxiko eya xine.
11 Ritonõpo kuamorepatose kure toexiry poko, kypyno xine toexiryke, emero porehme repe. 12 Ynara kuamorepatorỹko mana, kyyrypyrykõ rumekatohme kyya xine, Jezu poetory tõ kara penetatopõpyry rumekatohme roropa kyya xine, zae kuehtohkõme kukurohtao xine, zae roropa imehnõ neneryme kuehtohkõme, zae Ritonõpo neneryme kuehtohkõme roropa taro nono po. 13 Morara kuexirykõ se Ritonõpo mana. Tãkye rokẽ sytatose Kuesẽkõ oepyry ropa eraximaryke kyya xine. Orẽpyra oehnõko ropa mana. “Kure Ritonõpo mana, kukurãkanekõ imehxo,” ãko sytatose emero porehme, Jezu Kyrixtu oepyry ropa eneryke kyya xine. 14 Mokyro tõsekarose toorihtohme kymyakãkõme, kyjamihtanohtohkõme, kyyrypyrykõ poko pyra kuehtohkõme, kukurohtao xine kukurikatohkõme roropa, ipoetoryme nymyry kuehtohkõme, mãsa rokẽ pyra aomipona kuehtohkõme.
15 Moro poko imehnõ amorepako. Zuruko toto orẽpyra, tyyrypyhpyke toehse toto ahtao. Ynara kaxiko eya xine: “Jomi poe rokẽ pyra ourutorỹko ase, Ritonõpo omi poe ourutorỹko ase,” kaxiko, ynara kara toto ehtohme: “Poetome ro mase. Õmiry onetara ynanase,” kara toto ehtohme.