2 Yóni
Ísu wíyómpaꞌa iyówana Yóni Ísuni kísau-waasi kaumbo-wááí-áátáíyáꞌíyo miyáumai-aatai maisuwéna maanááí agaimái tímakaiye. Tuwímbai sésa aaresáfé-áúfáí agaimái ámakaiye sewasá tuwímbai sésa Fasiꞌaénkóní waási mimbóráfáꞌá túwaandu úmaimo máépaꞌa agaimái tímakaiye wésewe.
1
Kemá Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌa káráwiyaundawi
éꞌa maanáúfáí agai-timúne. Embá kendé-íꞌa úne
séna Maníkómó áántarain-ininkoma ómpo ení iyámpóísonteꞌa awánaaro séꞌa maanáúfáí agai-timúne. Fasiꞌaénkóní éraiꞌ-aai ísaraundasafeꞌa sirumbá timúne. Ímba keyáánifo Fasiꞌaénkóní éraiꞌ-aai ísááwiwaraꞌa tirumbá wétimewe. Kentááfímbá éraiꞌ-aai waéꞌwaeꞌa éna ímba taiꞌáíndasafeta kentáásirumba timúne.
 
Maníkó kentáásifowawe ááninko Ísu Káráísitiyeꞌa úwoi súwaꞌnai esarai tirumbá uwásinkesarai aánoꞌa uwásinkaayata póta éraiꞌ-aaisa séta kentáásirumba timúndasafeꞌa Maníkómpáꞌá inaí súne.
 
Tuwímbai ení iyámpói kentáásifowa simásímakaintemba miyáumai éraiꞌ-ampaꞌo kon-ááí isáúnana sirunkó kaweꞌá wéiye. Aaregóo embá simámeꞌa súne. Fasiꞌaénkóní waási moórá-mora kentirumbá timéꞌa méraaro. Minááí ímba aú-amaamba simátimumpo ááéwara káféꞌwaraꞌa ísaraan-aai simátimune. Maníkón-aaisaamo taawiyafúndasa mindá Maníkómbá sirumbá amúndasafeta wenáái wétaawiyafune. Maníkónkwárá waásiwaraꞌa tirumbá timéꞌa méraaro Maníkó siyáimba ááéwara káféꞌwaraꞌa wéisaawe.
 
Sáwífaꞌ-waasi karoꞌó sen-kwáásí marapáꞌá wénowe. Miwí Ísu Káráísitintafesa sésa ímba waásiyaaniꞌa úmai kunkáiye wésewe. Miwí Káráísitini namuro-wáásí pósa sáwí-ampaꞌa wíwae sésa minkáróꞌ-ááí sefó káráwiyoro. Maníkóní kísaumo máém-beyamba ímba máéfonifo kaweꞌ-úmai káráwiyeꞌa seyaafáꞌ-méyámbá kaweꞌ-méyámbó maíyantafeꞌa káráwiyoro.
 
Ísu Káráísitin-aai ímba taꞌótóráámba minááí tuwésa fíꞌon-ampaꞌo kowí ímba Maníkóeꞌa kááísamai méraawe. Ísu Káráísitin-aai taꞌótokaawi kentáásifowawe wenááninkoeꞌa kááísamai méraawe. 10 Miyáumai kentópaꞌo tésamo minááímó ímbo simátimesamo fíꞌon-aaimo simátimiyaꞌo éꞌa ímba tiyáámba timéꞌa ímba kentí naaúmpaꞌa mósá tínkáaro. 11 Miyán-kwáásí tiyáámbo timéꞌo éꞌa minkwáásítí
sáwí-kisau túwaꞌnai ónááwe.
 
12 Ayáátááꞌ-aai simátimenaeꞌa maanáúfáífímbá ímba agáúmpo kentópaꞌa wéꞌa kentúrankaꞌa koméꞌa kosimátíménana kentáásirunkosa áfááraumai kaweꞌá íníye. 13 Enanaanontáféna kendé-íꞌa úne séna Maníkó áántarain-ininkoe wení iyámpóísonteꞌa kembiwísáfésa sésa kaweꞌ-úmai méraaro wésewe.
Kemá Yóni kesáái taíꞌáiye.