3 Yóni
Ísu wíyómpaꞌa iyówana Yóni Ísuni kísau-waasi kaumbo-wááí-áátáíyáꞌíyo miyáumai-aatai maisuwéna maanááí agaimái moóráwigon-awiꞌa Káyásimba ámakaiye.
1
Kemá Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌa káráwiyaundawi éꞌa maanáúfáí agai-amúne. Káyásiyo maanáúfáí toráumai awánaao. Fasiꞌaénkóní éraiꞌ-aai ísaraundasafeꞌa sirumbá amúne. Kesí waási ónaꞌa sirumbá amúne. Ísu Káráísitini aampaꞌá kaweꞌ-úmaimo kónda-aai ísaraumne. Miyáumai kaweꞌ-úmai ménana ímba áíꞌa índasafeꞌa Maníkómpáꞌá inaí súne. Ení kísau kaweꞌá óndasafeꞌa Maníkómpáꞌá inaí súne. Fasiꞌaénkóní waási tuwímbai empákémbá kempáꞌá tésa entáfésa tasésa enarumpimbá éraiꞌ-aai taꞌótore méraane sewaꞌá isáúnana kesirunkó kaweꞌán-iye. Miyáumai éraiꞌa arupíse-ampaꞌa wéwe méraane. Kesí iyámpói éraiꞌa arupíse-ampaꞌa kowé-ááí iséꞌa aamoí únda póna mináámóígó tuwímbai-tantaatafeꞌo aamoimó únda-aamoigomba íyáákaraiye.
 
Kesí waásigompo Fasiꞌaénkóní waási empáꞌó kuráamba túwaꞌnai ema kawe-kísáú maiyáanasa minkwáásífínkémbá fíꞌom-bapaken-kwaasi empáꞌó kuráamba miwíwáráꞌá túwaꞌnai ema kawe-kísáú maiyáane. Miwí maankáꞌá Fasiꞌaénkóní waásisa tasimásimesa sésa emá arumbá tímakaandawi tasimásímakaawe. Fíꞌom-bapaꞌa Maníkóní kísau komaénae sewí emá aampaꞌó wíyan-tantaaꞌo túwaꞌnai ónda mindá kaweꞌá óne. Miwí Ísu Káráísitini kísau maimaé nésa Ísu Káráísitimpaꞌo ímbo tiyáan-kwaasiyakemba méyámbá ímba wémaewe. Mindásafeta Ísu Káráísitimpaꞌo tiyáunda-waasisa miwísá túwaꞌnaisa onó. Miyáumai taankarotámaisa méraundasa pósa éraiꞌ-aai isánááwe.
 
Ampáán-áúfáí agaimái tuwááwánana Fasiꞌaénkóní waásifaꞌa kúwana moóráwigon-awiꞌa Táyóterefisi kentáfésa óraakon-iye síwae séna mináúfáífínkén-ááí iséna ímba ísámai kaweꞌá uráimba póꞌa 10 empáꞌá wéꞌa waási túrankaꞌa Táyóterefisimo uráin-aai kosimátimenaumne. Táyóterefisi kentáá sáwíꞌa uwásinkenasa karoꞌ-ááísá simásínkaraiye. Ímba minááí aantembanifo Fasiꞌaénkóní waási wempáꞌó kuráamba wení naaúmpaꞌa ímba mósá tínkaraiye. Tuwímbai kentí naaúmpaꞌa mósá tinkánae suwaná ímba miyán-oro séna Maníkóní waásifinkemba tiꞌmátukaiye.
 
11 Kesí waásiyo. Sáwíꞌo ontembá ímba miyá indá kaweꞌó ontembá miyán-uwo. Kaweꞌó úmae íyówi Maníkómpáꞌá tésa wení waásin-ofo sáwíꞌo úmae
íyówi Maníkómpáꞌá ímba wétewe.
 
12 Seyaafáꞌnánká Témítiriyaasintafesa kawekón-iye wésewe. Wení kísau awánésa sésa éraiꞌa kawe-kísáú wémaiye wésewe. Kesááwáráꞌá miyásá súne. Súnda-aaisa éraiꞌ-aai ísaraawe.
 
13 Ayáátááꞌ-aai simámenaeꞌa maanáúfáífímbá ímba agáúmpo 14 ampáákáꞌá empáꞌá wéꞌa enaúrankaꞌa koméꞌa kosimámenaumne. 15 Aáno úmai méraantafeꞌa Maníkómpáꞌá inaí súne. Ení waási keséꞌo méraawi sésa kaweꞌ-úmai ménaro sewé. Kentáásí waási eséꞌa méraantafeta séta kaweꞌ-úmai méraarosa súmpo moórá-mora-waasi simátimiyo.
Kemá Yóni kesáái taíꞌáiye.