^
EZRA
Yerusəlimdəki məbədin bərpası
Sürgündən Yəhudaya qayıdanların siyahısı
Yerusəlimdəki qurbangahın tikilməsi
Məbədin bünövrəsinin qoyulması
Samariyalılar məbəd tikintisinə mane olur
Tikintinin davam etdirilməsi
Dara Kirin fərmanını təsdiq edir
Allahın evinin təqdisi
Pasxa bayramının keçirilməsi
Ezranın Yerusəlimə gəlməsi
Padşah Artaxşastanın Ezraya verdiyi məktub
Ezranın yol yoldaşlarının siyahısı
Yerusəlimə qayıdış
Ezranın tövbə duası
Yadellilərlə nikahın pozulması