23
Məzmur 23
Davudun məzmuru.
Rəbb mənim çobanımdır, möhtac olmaram.
* Vəhy 7:17 O, məni yaşıl çəmənlərdə dincəldir,
Sakit axan sular kənarında gəzdirir.
Məni yenə də canlandırır,
İsmi şərəfinə salehlik yolları ilə aparır.
Ölüm kölgəsinin dərəsində gəzsəm belə,
Şərdən qorxmaram, çünki Sən mənimləsən,
Sənin əsan, Sənin dəyənəyin mənə təsəlli verir.
 
Düşmənlərimin qarşısında
Mənim üçün süfrə açırsan,
Başıma ətirli yağ çəkirsən,
Ağzınadək camımı doldurursan.
Bəli, bütün həyatım boyu
Yaxşılıq, məhəbbət məni izləyir.
Bütün ömrüm boyu
Rəbbin evində yaşayacağam!

*23:2 Vəhy 7:17