75
Məzmur 75
Musiqi rəhbəri üçün Asəfin «Al-taşxet» üstə oxunan məzmuru.
Bir ilahi.
Ey Allah, biz Sənə şükür edirik,
Bizə doğma olan isminə şükür olsun,
Xariqələrin bunu bəyan edir!
 
Allah deyir: «Müəyyən etdiyim zaman
Mən insafla hakimlik edəcəyəm.
Yer və üzərindəkilər lərzəyə gələrkən
Onu saxlayıb sütunlarından tutan Mənəm.
Sela
Məğrurlara dedim: “Daha məğrurluq etməyin”,
Pislərə dedim: “Gücünüzü göstərməyin,
Buynuz çıxartmayın,
Dikbaş-dikbaş danışmayın”».
 
İnsanı yüksəltmək
Nə şərqdən, nə qərbdən, nə də çöllərdən gəlir.
Hökm verən Allah isə
Həm alçaldır, həm yüksəldir.
Rəbb əlində bir cam tutub,
Onu ədviyyatlı, köpüklənən şərabla doldurub.
Şərabından töküb dünyanın bütün pislərinə paylayacaq,
Onlar da şərabı dibinə qədər içib-qurtaracaq.
 
Mənsə daim bunu elan edəcəyəm,
Yaqubun Allahına tərənnüm oxuyacağam.
10 Pis adamların buynuzları qırılacaq,
Amma salehlərin qüvvəti artacaq.