76
Məzmur 76
Musiqi rəhbəri üçün. Asəfin simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan məzmuru.
Bir ilahi.
Allah Yəhudada şöhrətlidir,
İsraildə Onun adı böyükdür.
Çardağı Salemdədir,
Məskəni Siondadır.
Allah orada alovlu oxları,
Qalxan-qılıncı və bütün silahları qırdı.
Sela
 
Ey Allah, şərəfli Sənsən,
Ulu dağlardan da əzəmətlisən!
Cəsur ürəklilər talan oldu,
Ölüm yuxusuna daldı,
Bütün cəngavərlərin əlləri sustaldı.
Ey Yaqubun Allahı, Sənin məzəmmətindən
Arabaçılar və atlar uyumuş qaldı.
 
Sən zəhmlisən, Sən!
Qəzəblənəndə qarşında kim dura bilər?
Öz hökmünü göylərdən elan etdin,
Yer vahimələndi və səsini kəsdi.
Onda, ey Allah, hökm çıxarmaq üçün,
Dünyadakı məzlumların hamısını qurtarmaq üçün qalxdın.
Sela
 
10 Qəzəbli insanlar belə, Sənə şükür edir,
Qəzəbdən qurtulanları Özünə bağlayırsan.
 
11 Allahınız Rəbbə əhd edin və yerinə yetirin,
Ey bütün ətraf xalqlar, o Zəhmli Olana xərac gətirin.
12 O, hökmdarların nəfəsini kəsər,
Dünya padşahlarını vahimələndirər.