133
Məzmur 133
Davudun ziyarət nəğməsi.
Nə yaxşıdır, nə xoşdur
Qardaş olub bir yaşamaq!
Belə yaşamaq qiymətli yağ kimidir;
O yağ ki başa çəkilib saqqala,
Harunun saqqalından paltarının yaxasına axırdı.
Sanki Xermon dağının şehi
Sion dağlarına düşür,
Çünki Rəbb buyurub ki,
Bu məkana bərəkət, əbədi həyat verilsin.