2
Nquii tsꞌan na nninncyaañꞌenhin yo jnan
ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ, conanꞌntcüí nntꞌá jñꞌoonva ndëëhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na nndyo nndaꞌ ta Jesucristo na ntsitjon jon jaa naijon na mꞌaan jon. Cotán ndëëhoꞌ na tyiꞌninncyahoꞌ na ntsiquijñꞌeenhanꞌhoꞌ na conincꞌuaa jñꞌoon na jndë tyjeeꞌ ntcüeꞌ jon. Min tyiꞌninncyahoꞌ na ntsiꞌndaaꞌhanꞌ ngiohoꞌ ya na condyehoꞌ jñꞌoonminꞌ. Min xe aa cotsque nnꞌan na mꞌanhoꞌ na conduehan na ntyja ꞌnaanꞌ nquii Espíritu Santo na siꞌman Tyoꞌtsꞌon jñꞌoonꞌñeen ndëëhan, oo min na aa conduehan na jndë tji jahanꞌ nnon tson, majoꞌ tyiꞌnanꞌjñꞌoonꞌhoꞌ jñꞌoon na condue nanꞌñeen. Minchjo tyiꞌninncyahoꞌ na nanꞌviꞌnnꞌan nnꞌanhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na aa jndë tyjeeꞌ ntcüeꞌ ta Jesús. Ee vitjachen na nndyo ntcüeꞌ jon, jndye nnꞌan ncyꞌon tanhin ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ mantyi nnintyincyooꞌ nquii tsꞌan na nninncyaañꞌenhin yo jnan. Nquii Tyoꞌtsꞌon ncjuꞌ jon tsanꞌñeen quiiꞌ vꞌio ngꞌe tsixuan juu na ngitsuhin. Juu tsanꞌñeen ngitso jon na minꞌchjo tayuu jntꞌue na conanꞌtꞌmaanꞌ nnꞌan Tyoꞌtsꞌon, min tyiꞌquinjon ꞌnan na cotjiꞌhin cüenta na njon jndyihanꞌ. Ndoꞌ mantyi ngitso tsanꞌñeen na njonntyichen condui nquii jon, chichen tsoñꞌen na conanꞌtꞌmaanꞌ nnꞌan. Ata ntquen jon silla na maninꞌ tsꞌiaanꞌ ꞌnaanꞌ jon quityquiiꞌ vꞌaa tꞌman vaaꞌ Tyoꞌtsꞌon na ngacjo jon joꞌ, ndoꞌ ngitso jon na manquii jon conduihin nquii Tyoꞌtsꞌon.
Mangiohoꞌ viochen xjen na tomꞌan yohoꞌ, totsjö ndëëhoꞌ na nguaa nanꞌminꞌ, ndoꞌ ntꞌue tsꞌön na cañjoonꞌ nꞌonhoꞌhanꞌ. Majoꞌ naneinhin mꞌaan nquii jon na itscuꞌ na ncüjeeꞌ tsanꞌñeen, ndoꞌ covaaꞌ nꞌonhoꞌ nchu vaa na itscuꞌhanꞌ na tyiꞌcüjeeꞌnon juu ata na jndë tentyja xjen na ngacüjaꞌhanꞌ na nndyo juu. Juu natyia na vantyꞌiu mꞌaanhanꞌ, vaa najndei na tsixuanhanꞌ. Juuhanꞌ itsꞌaahanꞌ ꞌnan na ntꞌue tsꞌonhanꞌ quiiꞌ nꞌon nnꞌan, majoꞌ nquii jon na itscuꞌ jon na juu natyiaꞌñeen ntsꞌaañꞌenhanꞌ ꞌnan na ntꞌue tsꞌonhanꞌ, ninvito ntscuꞌ jonhanꞌ ata ngueeꞌ xjen na ncüjiꞌ Tyoꞌtsꞌonhin. Ndoꞌ vi na jndë tjiꞌ jonhin, yajoꞌ nnintyincyooꞌ juu tsanꞌñeen na vja nacjo tsoñꞌen jñꞌoon na jndë tso Tyoꞌtsꞌon. Majoꞌ vi na jndë tyjeeꞌ nndaꞌ ta Jesús, ntscueeꞌ jonhin yo jndye ꞌndyo jon ndoꞌ yo juu na nancooꞌ na quixuee na conduihin. Ndoꞌ juu najndei na tsixuan tsanꞌñeen, ntsityuiiꞌñꞌen jonhanꞌ. Ya na ncüjeeꞌ juu na conduihin natyiaꞌñeen, nquii Satanás nninncyaa na quitsixuan tsanꞌñeen najndei na conduihin. Mangꞌe joꞌ ngondëë ngotsꞌaa tsanꞌñeen ncüii cüii nnon tsꞌian tꞌman na tyiꞌjeꞌquinduihanꞌ na veꞌ yo najndei na tsixuan tsꞌan. Mantyi ntsꞌaa tsanꞌñeen jnꞌaan tꞌman yo ꞌnan na nntsꞌaahanꞌ na vacue ncꞌoonꞌ nꞌon nnꞌan, joo tsꞌianꞌñeen chito conduihanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon, ata ntsꞌaahanꞌ na nnanꞌtiuhin na mꞌaan tsanꞌñeen ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon. 10 Ndoꞌ mantyi ntsꞌaa tsanꞌñeen ncüii cüii nnon tsꞌian tyia na ngonanꞌviꞌnnꞌanhanꞌ nque nnꞌan na mancüiixjen cotsuhan. Nndaꞌ vaa na ngenonhan ngꞌe tyiꞌcyꞌonhan cüenta jñꞌoon na mayuuꞌ, tyiꞌnjonhanꞌ ngiohan chaꞌ na ndëë ntsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuan ꞌnaanhin. 11 Mangꞌe na nndaꞌ, njñon jon ncüii nnon na ntsiviꞌnnꞌanhanꞌ nanꞌñeen na ntsꞌaahanꞌ na ngantyja nꞌonhan juu quintu na itsiꞌman juu tsantyiaꞌñeen. 12 Itsꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ tsoñꞌen nnꞌan na tyiꞌcovantyja nꞌon jñꞌoon na mayuuꞌ, majoꞌ tovineiinꞌ nꞌonhan yo ꞌnan tyia, ntcoꞌxen jonhan na vaa jnan nanꞌxuanhan na ngitsuhan.
Tji Tyoꞌtsꞌonhoꞌ na ntsinꞌman jon ñuan ꞌnaanhoꞌ
13 ꞌOꞌ ntyjë na viꞌntyjii ta Jesús, chuhanꞌ na ninnquiiꞌchen concyá na ya Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanhoꞌ. Itsohanꞌ na contꞌá na nndaꞌ ngꞌe juu xjenꞌñeen na tyeꞌ tsoñꞌen, nquii jon tji jon ꞌoꞌ na ntsinꞌman jon ñuan ꞌnaanhoꞌ. Ee ntyja ꞌnaanꞌ nquii Espíritu iquen jon ꞌoꞌ na conduihoꞌ nnꞌan cüentaaꞌ nquii jon xengꞌe juu jñꞌoon na mayuuꞌ ꞌnaanꞌ jon na vantyja nꞌonhoꞌhanꞌ. 14 Ee ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoon naya na toninncyá ndëëhoꞌ, joꞌ tqueenꞌ jonhoꞌ na conduihoꞌ cüentaaꞌ nquii jon. Sꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ nndëë nnanꞌjonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na ntsitꞌmaanꞌ Tyoꞌtsꞌon nquii ta Jesucristo na conduihin na ityeꞌntjon jaa.
15 Yajoꞌ ꞌoꞌ ntyjë, quintjotyenhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ. Tyiꞌndyehoꞌ juu jñꞌoon naya na tonanꞌmán ndëëhoꞌ xjen na tomꞌán quiiꞌ ntꞌanhoꞌ, ndoꞌ mantyi yo juu tsonꞌñeen na jnanꞌcüanö́n jndyë́ ndëëhoꞌ. 16 Nquii Jesucristo conduihin na ityeꞌntjon jon jaa ndoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon conduihin Tyëëhë. Juu jon mꞌaan na veꞌnchjii jon jaa, na ntyja ꞌnaanꞌ juuhanꞌ conda na tyiꞌquintycüii na itsinjoonꞌ jon jaa ndoꞌ mantyi ngꞌe juu naya na condui jon incyaa jon na coyꞌön juu na contyja nnꞌönhin na ya jndyihanꞌ. 17 Macꞌan na ninncyaa jon na tꞌman nꞌonhoꞌ quityquiiꞌ joo naviꞌ na coquenonhoꞌ, ndoꞌ ntyja ꞌnaan nquehan ntsayꞌonhoꞌ najndëhoꞌ chaꞌ tsoñꞌen na nnanꞌneinhoꞌ ndoꞌ na nntꞌahoꞌ, nnduiꞌ yahanꞌ.