15
Deo irau posanga toman ngan Abram ta lolod kelede
Idio ta Abram igera danga ede mambe ianun ta igera Maron ikado posanga pan bedane,
 
“Abram, eao mataud mao.
Gau ga napamumul go mambe lem gariau.
Am lasunga kapei tau, tota gau ne.”
 
Be Abram ikeo, “O Deo ag Maron! Gau leg gergeu eta mao, be lem kadonga kemi pagau ga madongan? Ngansa oangga namate, Elieser Damaskus aea ga ibada leg danga sisid toa ngada ne.” Ta Abram ikeo pade bedane, “Ega, eao pan leg gergeu eta mao, tota leg paeaeanga toa ne ga ibada danga toa ngada ne togau.”
Be mole mao Maron ele posanga iuot pan ta ikeo, “Eaba toa ne irangrang ngan ibada lem danga sisid mao, be gergeu ede iuot ngan eao singim, ei ga ibada mulim ga lem danga toa ngada ne.” * Ro 4.18, Ibr 11.12Idio ta ibada ei ga ila gaot, ta ikeo pan bedane, “Eao matam idae ga ila mariambai ta gera gid gigima ta ton oadenga gid. Eao rangrang na? Longo, lem gergeu ga tibutibum ga tiuot busa toa bedaoa.”

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
“Gera gid gigima ta ton oadenga gid.”
* Ro 4.3, Gal 3.6, Jms 2.23Abram ilolo matua ngan Maron, ta ngan ipu toaine ei irau posanga ngan Abram ta iuato ei eaba tutui.
Ta ikeo, “Gau Maron. Gau nabada go ga tnan tuanga Ur ngan tibur togid Kaldia, ta napan tano toa ne ga iman am.”
Be Abram ikeo, “O Deo ag Maron! Gau ga naoatai madongan mambe tano toa ne ga iman ag?”
Ta ikeo pan Abram, “Bada danga ga gid ne ga tinam pagau: bulmakao taine ede aea rai tol, ga meme taine ede aea rai tol, ga sipsip aranga ede aea rai tol, ga man ganei ede, ga man barur ede.”
10 Io, Abram ibada gid danga toa oa ga ila ta iket gid ga timan ruangada ta ilalo gid ikatinge iadag ga iadag. Be man toa rua oa, iket mao. 11 Idio ta man abalem edengada tisulug ta tiuangga tian gid masilau toa oa patid, be Abram isere gid.
12  * Jop 4.13,14Ado iuangga idil, be Abram ieno ga ibalo. Ei ienono ta igera dodom kapei inam irobi ei ta imataud paeamao tau. 13  * IM 1.1-14, PA 7.6Ta Deo ikeo pan Abram bedane, “Naposa tautaunga pago, eine ga tibutibum tila tidio ngan tano togid panua padengada, ta timan paeaeanga sapaean togid. Gid panua toa oa ga tikado paeamao ngan gid irangrang ngan ad rai buno pange. 14  * IM 12.40-41, PA 7.7Be gau ga napanas gid panua toa tipaeaea gid. Ga kus ta tibutibum ga titnan tano toa oa, be tinam toman ngan led danga sisid busa. 15 Be eao ga mamado lem kemi irangrang ngan ot eaba kapei tau ta mate ga titaian go. 16 Be gid gabagabad ga tiluagid mulian toa eko. Irangrang ngan tiluagid mulian manmanae mao, ngansa gau naoangga napanas gid Amor, be led kadonga sasat iuot kapei maitne.”
17 Io, ado idil ga tibur dodom, ta ulo ede per ga iuot. Ulo toa oa aea dinga irarabal mambe usi ga aea basu idaedae, be danga toa oa ilalala rabu ngan gid masilau ikatinge.* Ngan gid Ibru mugaeai, oangga panua rua tirau posanga tautaunga ngan danga ede, eine ga tiket masilau tinid ga timan ruangada. Ga kus ta tilalala rabu ngan gid masilau ikatinge. Kadonga toa ne iman kilala ngan posanga toa tirau oa, irangrang ngan tipalele pade mao. Tikeo ga oangga eta ngan gisirua inasi led posanga mao, Deo ga irangrang ngan iket ei ga iman rua mambe gid masilau. Deo irau posanga toa bedaoa toman ngan Abram, be ei kekelen ilalala rabu ngan gid masilau ikatinge. 18  * PA 7.5Ngan bong toaiua Maron irau posanga toman ngan Abram ta lolod kelede ta ikeo, “Gau napan tano toa ne pagid tibutibum. Tano aea but imata idio ngan tibur Isip aea eau, be aea but iadag ila iuot ngan eau kapei Iupretis. 19 Labone alu ga gid ne timamado toa eoa: gid Kin ga gid Kenas ga gid Katmon 20 ga gid It ga gid Peres ga gid Repaim 21 ga gid Amor ga gid Kenan ga gid Girgas ga gid Iebus.”

*15:5: Ro 4.18, Ibr 11.12

*15:6: Ro 4.3, Gal 3.6, Jms 2.23

*15:12: Jop 4.13,14

*15:13: IM 1.1-14, PA 7.6

*15:14: IM 12.40-41, PA 7.7

*15:17: Ngan gid Ibru mugaeai, oangga panua rua tirau posanga tautaunga ngan danga ede, eine ga tiket masilau tinid ga timan ruangada. Ga kus ta tilalala rabu ngan gid masilau ikatinge. Kadonga toa ne iman kilala ngan posanga toa tirau oa, irangrang ngan tipalele pade mao. Tikeo ga oangga eta ngan gisirua inasi led posanga mao, Deo ga irangrang ngan iket ei ga iman rua mambe gid masilau. Deo irau posanga toa bedaoa toman ngan Abram, be ei kekelen ilalala rabu ngan gid masilau ikatinge.

*15:18: PA 7.5