39
Potipa iadaoa isol Iosep ngan posanga
Be gid Ismael tibada Iosep ga ila Isip, ta Potipa toa eaba Isip aea oa, iuol ei ga iman ele paeaeanga sapaean. Potipa ei madidnga ede ngan gid panua paraunga ad, be imariala ngan luma ton maron kapei Isip aea.
* PA 7.9Be Maron Deo imamado toman ngan Iosep ta ikado ga ele naurata toa ngada oa iuot kemikemi. Iosep ibokoboko aea maron Isip aea ele lumaeai, ta aea maron igera mambe Maron Deo imamado toman ngan Iosep, ta saoa naurata toa ienono Iosep ibageai oa, Maron Deo ikado ga iuot kemikemi. Tota eaba toa oa ilolo marum ngan Iosep, ta idol ei ga iman ele aluagau. Ei idol Iosep ta imariala ngan ele luma, ta ele danga sisid toa ngada oa idae Iosep ibageai. Tota ngan ado toaiua ga ila, Maron Deo ikado kemi tau ngan eaba toa Isip aea oa ga ele panua, ngansa Iosep imamado toman ngan gid. Maron ikado kemi ngan ele danga toa ngada oa lumaeai ga dadangai pade. Tota eaba toa oa idol Iosep ta imariala ngan ele danga toa ngada oa. Ele naurata toa ngada oa idae Iosep ibageai, tota ilolo ede ga ede ngan danga eta mao. Imamado ngan annga aea eannga kekelen.
Be Iosep ibebe kapei ga imata kemi. Idio ga muriai, Iosep aea maron iadaoa ingale ei ta ikeo pan bedane, “Nam gitarua taeno.”

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Aea maron iadaoa ingale Iosep.
Be Iosep ilongo mao, ta ikoli ele posanga bedane, “Ag maron idol gau ta namariala ngan danga toa ngada ne ele lumaeai. Tota ilolo ede ga ede ngan danga eta toa gau bagegeai ne mao. Idol eaba eta pade ga imadid ga imuga ngan ele luma toa ne mao, gau kekelegau. Be idangadangan danga eta pagau mao, eao kekelego, ngansa eao iadaoa. Tota irangrang ngan nakado kadonga sat toa ne mao. Oangga nakado bedane, eine kadonga paeamao tau Deo imatai.” 10 Be ado ga ado taine toa oa iparumrum Iosep ngan posanga, be ei ilongo ei mao, ga ieno toman ngan ei mao, ga irangrang ngan imamado taine toa oa imatai mao pade.
11 Be ado ede, Iosep idudunga lumaeai ngan kadonga ele naurata, be eaba eta pade imamado mao. 12 Tota taine toa oa igigiran Iosep ele pononga mamarae ta ikeo, “Nam gitarua taeno!” Be Iosep ipiripiri ei ta itnan ele pononga mamarae ga idio ibageai, ta iaoa ga iuot ga ila.
13 Be taine toa oa igera mambe ei itnan ele pononga mamarae ga idio ibageai ga iaoa, 14 tota ibaba matua ga ila pagid paeaeanga arangaranga luma aea ta ikeo, “Agera! Adaoag ibada eaba Ibru aea toa ne ga inam pagita, be iuangga gai taine danga buligaliga! Ei idudunga ga inam pagau ta ikeo ga gairua aeno, be gau nangangar kapei. 15 Be ilongo gau nangangar ta itnan ele pononga mamarae ga idio pagau ta iaoa ga iuot ga ila.”
16 Tota taine toa oa ikikisi Iosep ele pononga mamarae ga irangrang ngan Iosep aea maron iluai mulian ga inam ele lumaeai. 17 Inama iuot ga kus ta iadaoa ipalongo ei ngan kadonga toa oa bedane, “Paeaeanga Ibru aea toa eao bada ga inam leda lumaeai, ei inam pagau ta iuangga ikado kadonga arala ngan gau. 18 Be gau nangangar kapei, ta itnan ele pononga mamarae ga idio pagau, be ei iaoa ga iuot ga ila.”
19 Io, Iosep aea maron ilongo iadaoa ele ninipunga ngan Iosep ele kadonga toa bedaoa, ta ilolo bake tau. 20 Ta idol ei ga idudunga ngan luma panasnga aea. Ngan luma panasnga aea toa oa, tidoldol gid panua tikakado paeamao ngan maron kapei Isip aea.
Be ngan luma panasnga aea toa oa, 21  * PA 7.9Maron Deo imamado toman ngan Iosep, ta ilolo isat ngan ei. Ta ikado ga madidnga ngan luma panasnga aea ilolo marum ngan Iosep 22 ta idol ei ga imariala ngan gid panua toa ngada oa luma panasnga aea iloleai. Ta ikeo ga naurata toa ngada oa ngan luma panasnga aea idae Iosep ibageai. 23 Madidnga ngan luma panasnga aea imata ila ngan danga eta toa Iosep ibageai oa mao, ngansa Maron imamado toman ngan ei ta ikado ga ele naurata toa ngada oa iuot kemikemi.

*39:2: PA 7.9

*39:21: PA 7.9