^
Jems
Kadonga kulupulupu ipamatua gita
Oangga sai ele oatainga imata karanga mao, manta ibeta Deo
Posanga ila pagid panua toa led danga sisid imata karanga mao, ga panua led danga sisid busa
Deo ikado kemi ngan gita, be idada gita ngan kadonga sasat mao
Manta talongo posanga ga tanasi pade
Irangrang ngan takado kadonga bagbage kelede mao
Kadonga kemi manta itlan leda kadonga lolo matua aea
Manta tagabit kemi ngan leda posanga
Oatainga tanoeai aea ga oatainga buburiai aea
Eaba sai ikim tau kadonga tanoeai aea, ei iman Deo aea isat
Irangrang ngan taselele oaeoaeda padengada mao
Saoa danga iuot maitne, irangrang ngan taparim ngan mao
Posanga ila pagid panua toa led danga sisid busa ga tipaieiei panua padengada
Manta tapamatua loloda ta tamadid matua ngan kadonga kulupulupu
Irangrang ngan takado posanga tautaunga gadae mao
Eaba tutui ele raring aea annga ga iuot
Oangga oaeda eta isusu ngan Deo ele edap, manta tabada ei mulian