3
Kukuw Ken Kemin em Weng te.
Ku kunum waneng ilo kilele bakayembelew kano, i ikalem kak kunum so, gawman so, im afak kakabomeliwi, im weng kuw gelewbomi, memen keko, ken kukuw kuw kemoliwka!* Ulom 13:1-7; 1 Fita 2:13-14 I kanelom mali im wiin de mit da dawkatiko, weng on ganbokoliw te! Diwkuw diwkuw i ibolow menew kuw falit angeko, alik kunum waneng im ibolow so fukuneko, ken kukuw kuw kaleyem kemoliwka!
Kukal kal te! Sua e, nukati ibolow kou benemin nam kebomi, sakalaw keko, weng bo bo kunum waneng kebomi, ibolow teifuluko, nukalem kal dim em “Kanelina! Kanelina!”, yangbe weng beso, em nulo kal kakat keyembe mesesem eisneng banban beso, beem afak kuw bomeluwi, bisil nam kukuw kuw kelew kelew kebomi, ibolow kaim alel ateme ateme kebomi, ibolow on kelew kelew kemaluw te.* 1 Kolin 6:11; Efesus 2:2; 5:8 Kate, nulo finik so kulomin deiw mo koyemse Sunbin-Got em num ibolow folok so, ibolow mutuk so kukuyemsomelei, fitew kaim dase ding dim kabalak e, e num ken kukuw kebuluw be ateminba kebe kate, e nulo sak kinkin ibolow kuw keyemsomi, nulo finik so kulomin deiw kel mo koyemse te. Koyemsomi, nulo ging koyemeko, nulo kikis aul keyemsomelei, Sunbin-Finik e nulo iti kikis fukunin mak duyemse te.* Efesus 5:26; 2 Timoti 1:9 Sunbin-Got e akalem nulo finik so kulomin deiw mo koyemse Yesus Kulais elo amkoko, kolewsomelei, e Sunbin-Finik elo ok atew num dim kel wenko, busel dayemse te.* Kalan Kunum 2:17-18 Busel dayemsomelei, e akalem ibolow folok beem mongom ete nulo Sunbin-Got em kiin dim e kiol kuw kunum waneng keyemse kasike kame, nu kalaing kuw keko, “Finik so sunsun bin fein kulokoluw kai!”, angeko, beem ding fenbuluw te. Alik alik nu weng kale “Fein kai!”, dangboluwka! Taitus nakunum kutaka! Ne kitil weng mak kulo bokokemomeli: “Ku mali kunum waneng ilo atin kuw kitil kuw bokoyemomelew: ‘Sunbin-Got elo “Feinka!”, dangbiliw kunum waneng i nem kangbi weng kale itel kilele gelewboliwka! Gelewemiw tewe, kukuw ken kesomi, ki keko, mali kunum waneng ilo fein dokoyem kemokoliw te.’, yangbolewka!”, kangbi te.
Ku kanelom ibolow benebomi, teifulubin kawtiw imdiw keko, weng an mole mole kebomi, bokolew te! Kanekabiliw kawtiw bi awalik kumel im muluwel dow em telemaliw beem sang tiaktiak bokosomi, mali ilo mit da kolew kolew kebomi, sawa beem mongom ete on kebomi, bonge bonge kekabiliw kasike. Im kanekabiliw kukuw beem dulum elote onkam sak soson em banim keyemkabe te.* 2 Timoti 2:14,16 10 Nimin kawtiw ite mak kanemin kukuw be gelewiw tewe, ku mak ding yake, alew ding yake, kitil weng bokoyemeko, im fukunin be kiol kuw keyembolewka! Keyembelewi, i kililinba keko, sakalaw keko, weng bo bo kekembiliw tewe, ku “Kanemoka!”, yangeko, ilo ibiku koyem kemolewka!* Matyu 18:15-17 11 Nimtew angom? Kaneko kawtiw bi kiol kuw deiw koleweko, teifulukabiliw kasike, sili sili nam kebomeliwi, ikalem sili sili kukuw be ikalem ilo geeyemkabe kasike.
Kewkew Weng te.
12 Aneng asolow keloke ding be, ne Nikobolis abiw mutuk fian ka kel bomelii, Altemas beni Tikikus aso im mak kunum mak kom fukun dabalaloki te. Dabalalii, em toloke ding dim be, ku fongate teleko, nelo netebam tololewka!* Efesus 6:21-22; Kolosi 4:7-8
13 Sawa weng em kak kunum Senas so, Abolos so, aso im kal dim em sukum kebiliw eisneng be ku kilele dokoyemeko, im deiw unokoliw eisneng be ki keko, dokoyemolewka!* Kalan Kunum 18:24; 1 Kolin 3:5-6; 16:12 14 Sios kunum waneng nu kitil kuw keko, dokolew dokolew kukuw be geleweko, mali fian eisneng beem dulum sukum biliw kawtiw ilo dokoyemuw tewe, num aluwbam kakamokoluw be fein dem so keloke te.* Efesus 4:28
15 Alik alik neso biliw kunum waneng i kulo “Kukalo!”, kangiw te. Nem “Yukalo!”, yangi weng be ku mali Yesus elo “Feinka!”, dangeko, nulo ibolow mutuk fian keyembiliw kunum waneng ikati bokoyemolewka!
Sunbin-Got em folok ibolow e alik yuso boke te!
Bete kuw. Nem fut weng bokemi fut be kame kilaka.

*3:1: Ulom 13:1-7; 1 Fita 2:13-14

*3:3: 1 Kolin 6:11; Efesus 2:2; 5:8

*3:5: Efesus 5:26; 2 Timoti 1:9

*3:6: Kalan Kunum 2:17-18

*3:9: 2 Timoti 2:14,16

*3:10: Matyu 18:15-17

*3:12: Efesus 6:21-22; Kolosi 4:7-8

*3:13: Kalan Kunum 18:24; 1 Kolin 3:5-6; 16:12

*3:14: Efesus 4:28