13
Âdara kydâpynedyly wâgâ agueho
Xirâ onro anaym tâjitanru idânârâ auguely,
anju kau odano modo agueho tâjitanru auguely lelâlâ wâne,
augueho idani modo kâinwynebyra kulâ auguely-ro watay,
ytaumbyry modo âdyem nitaymba tâise.
Sinu, gongu warâ koendâ tydyzenry ipyru ara kulâ tâise.
Tâwâlâ lelâlâ wâne koendâ Deus aguehobyry kâengatuly,
âdy mâkeba awârâ, ydataynrim modo kâinwynebyra kulâ auguely watay.
Tâwâlâ lelâlâ wâne koendâ kâuntuly saguhoem kyam Deus nhutuen-hondânrybyry,
idânârâ wâgâ koendâ kâuntuly warâ,
âdy mâkeba awârâ, ydataynrim modo kâinwynebyra kulâ auguely watay.
Kâinwândylygue iwy ejidydâpa tâjikehonze lelâlâ wâne urâ,
âdy keba olâ awârâ, yagonro modo kâinwynebyra urâ-ro watay.
Idânârâ tâlâ wato modo âdy pebaom modoram tuduwâse wâne tâise urâ;
tâwâlâ wâne tâise kâsenagazedyly, Jesus eynynâbaom modoram kâdyoly,
wodo âjiaduân-honly warâ,
xurâmoem koendâ awito âdyem nipyra olâ Deus xurâem,
kâinwynebyramo kulâ awidyly-ro watay.
Idânârâ agâ tâpyneze kurâ-ro watay,
idânârâ tâmaenze kurâ kydâpeâmbyralâ;
kytyenilâ kurâ;
âsewâninri keba kurâ;
sawo keba kurâ;
âkelo modo takaze koendonro kydawyly wâgâ âdutuim keba kurâ warâ.
Tâpyneze kurâ-ro watay,
kywypado aguykeba, aguiempyra warâ kurâ.
Tâpyneze kurâ-ro watay,
âkelo wâgâ tâpaunzeze kurâ, kywâgâ kulelâ inkâba kydâpaunzedyly;
Tâpyneze kurâ-ro watay,
alâ kulâ kyewiâpadyly kitaymba kurâ.
Tâpyneze kurâ-ro watay,
kurâem inakanhe aitobyry inepa kienanânehonly.
Tâpyneze kurâ-ro watay,
tâjityenze kurâ, iozepa kulâ kagonro aituo;
ioze lelâ aituo olâ tohomaenze kurâ.
Tâpyneze kurâ-ro watay,
âdara awyly umelâ kagonro keon-hondâdyly.
Kyam nhegatuly tâinwânse lelâ kurâ.
Deus izepa ato aienibyryem awyly kiuntuduo,
Deus nheinwântondyly kinwânwâmpyra kipyra kurâ;
kynynâ anhekyly kyzemaenre lelâ.
Tâlâ Deus itaumbyry koendâ egatuho,
adainze olâ awârâ,
Tâlâ âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue aguehoem enomedâdo,
adainze lâpylâ olâ awârâ,
Tâlâ toenzepa âdydo imeom xutuho,
adainze lâpylâ olâ awârâ.
Tâdâpynedyly olâ ise âdaunloenlâ nadaimpa!
Âdydo imeom xuturin-em Deus Ispiritury nhenomedâdyby modo
idânârâ koendâ kuru âdakeze aguely awyly nutuwâbyramo;
tâlâlâ nhutudânrymo.
Deus itaumbyry egaturin-em Deus Ispiritury nhenomedâdyby modo
idânârâ koendâ kuru nutuwâbyramo,
âdiempa kulâ nhutulymo.
10 Târâ Deus eydâ atodâ Deus agâ kydoxioduo olâ,
idânârâ mâkâ kiuntudyze ato ara xutuze kurâ,
mâkâ kyize ato ara lelâ ise kurâ.
11 Iamudoem wawyly ume, iamudo agueho aralâ kâinane auguely;
iamudo tyangahu oday xunâgo aralâ kâinane unâgu yangahu oday;
iamudo ize atolâ kâinane ize wato warâ.
Xutuybyem olâ urâ iwerâ; iamudoemba itybyem.
Iamudo ara inkâba awidyly iwerâ.
12 Ispelhu tywykeim oday, koendâ kydâzetaymba kurâ;
tâzese wâne kurâ, koendâ kuruba olâ, koendâpa awylygue,
myara lâpylâ, Deus wâgâ koendâ kehoem kuru kiuntuba kydawyly iwerâ.
Deus agâ kydoxioduo olâ, koendâ kehoem ese, xutuze warâ kurâ.
Iwerâ âdiempa kulâ kiuntuly.
Ilâ ume olâ mâkâ koendâ xutuze kurâ, iwerâ kutuho ara.
13 Deus kieinwândyly,
Deus idânârâ “Xuduze urâ” kehobyry kinwânwândyly,
Kydâpynedyly warâ nadainwâpyra ise.
Kydâpynedyly olâ mârâ kuru.