14
Âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue aguely, Deus itaumbyry egatuly warâ wâgâ agueho
Toenzepa âpynedaungâ. Deus Ispiritury inomedâdomoem ekadaungâ, mâkâ inomedâdomobyry ara xurâem amitomoem. Itaumbyry mâengatuhomoem inomerymo nhuduhoem ekadaungâ kuru. Âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue aguein-ro watay, Deus lelâ âdakeze mâkâ aguely awyly xutuim. Deus Ispiritury eon-honrugue mawânkâ tutuzenry kehoem aguely. Mâkâ tutuzeinhelâ Deus itaumbyry egatuim olâ Jesus nheinwântomo imâem tyenehonze, tâsenagazedyly nhemaen-homoem ton-hondâzemo. Tytyreim, kaikânro modo warâ tuomazeânzemo lâpylâ warâ. Mâkâ unâ âkelo tâjitanru Ispíritudâba âenigue agueim watay, âwâlâ kulâ mâkâ âturudyly. Mâkâ kurâdo indakylyenlâ Deus itaumbyry egatuim olâ idânârâ idataynrim modo turuse, Deus wâgâ imâem nhutuhomoem.
“Âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue adâkezeba itaungâ” uguely mâkeba. Tâwâlâ tâise idânârâ amyguelymo, idânârâ enomedâdybyenlâ watay. Koendonro kuru olâ idânârâ Deus itaumbyry tâjitanru tutuzeinhelâ mâengatulymo; arâma idânârâ âjidaholy âdakeze aguely awyly. Âkelo tâjitanru Ispíritudâba âenigue egatuyby âjidaholy ise, âdakeze aguely awyly egatuimbe-ro watay lelâ. Arâ ise Jesus einwânni modo ton-honre lelâ nheinwândylymo.
Âyanmo adakobâze udâondyse wawyly, tutuzelâ âmaemo, Cristo eynynâ ypemugudo. Agâmo wawyly ume, âkelo tâjitanru Ispíritudâba âenigue auguely-ro watay, âdyem nitaymba tâise awârâ âmaemoem, âdakeze auguely mâuntubama tâise âmaemo. Âyanmo kâengatuhoem yam Deus nhutuen-hoymby kâengatuly watay, Jesus mâinwântomo wâgâ auguely watay, Deus itaumbyry awo wâgâ iweniby kâengatuly watay, âdy Jesus einwânni modo nheinwânkyly, anhekyly warâ wâgâ inomedâdylymo watay, Jesus mâinwândylymo imâem iese âmaemo, mâindakylymoenlâ augueduo lelâ olâ.
Etaungâ awârâ flauta, harpa warâ tydywâtuneim modo. Koendâ idyly xutudânry kulâ idyin-ro watay, inakanhe kulâ âzeremutâdyly. Aituo pylâ tygâseim modo, âini modo warâ nhakaladânehonly-ro warâ. Mâkâ trombeta idyim koendâ nidypa watay, sodadu domodo nohondaymba tâseguebyhomoem. Arâ lâpylâ tâdâtâdyguyhodâ Deus wâgâ âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue amyguelymo-ro watay, âdakeze aguely awyly nutuba awylymo. Sapezenruam amyguehomobyry adaholy-ro waunlo ara kulâ ise! 10 Toenzepa xirâ anaym tâjitanru âkelo modope awyly. Mârâ tâjitanru xutuwâni modoem âdakezelâ mârâ aguely; xutudânry modo xurâem olâ mârâ âdakely keba-ro waunlo ara kulâ. 11 Ânguylâ ytainly tâjitanru kâuntulygueba-ro watay, âkelo anano mâkâ awyly tutuze urâ. Iduanomo keba wawyly, tutuze mâkâ warâ, ytanru nutuba tawylygue. 12 Tutuze urâ, toenzepa Deus Ispirituryam mâzenomedâodyze mawylymo. Einwânni modo imâem Jesus wâgâ nhutuhomoem amânhetomoem olâ ekadaungâ.
13 Âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue adâkeze âmaemo-ro watay, Deusram ekadaungâ; “Pabai, ienomedâgâ, tâjitanru tutuzenry auguehobyry âdakeze aguely awyly auguehoem” kewâtaungâ. 14 Tâdâtâdyguyhodâ, âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue Deus agâ auguely-ro watay, auguehobyry kâuntuba wawylygue, yangahu oday lelâ nitaymba auguehobyry. Deus Ispiritury mawânkâ yispiritury agâ agueim, auguehoem. 15 Âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue auguepa widyly keba olâ, arâ auguehoem Deus Ispiritury ienomedâdyly watay. Âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue, ytanwe lâpylâ warâ Deus agâ agueze olâ urâ. Âkelo tâjitanru Ispíritudâba âenigue iwâgâ igâtuze urâ, ytanwe igâtuze lâpylâ olâ urâ.
16 Tâdâtâdyguyhodâ, âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue Deus agâ amyguelymo watay, amyguehomoam “Âkealâ awârâ” kewâpyramo idataynrim modo, nutuba tawylymogue. 17 Tâwâlâ lelâlâ wâne amyguehomo koendonro awyly, nutubamo watay, Deus wâgâ amygueho nutuwâbyramo ise. Aituo ise amyguehomobyry âdyem nipyra-ro warâ.
18 Âkelo tâjitanru Ispíritudâba âenigue adâkeze urâ, akadâmo kehoem. “Âkelo tâjitanru Âispiriturydâba âenigue auguehoem amânhetobyry wâgâ koendonro lelâlâ âmâ, Pabai” uguepa wipyra winase Deusram. 19 Einwânni modo âtâdyguyhodâ olâ, nhutulymoenlâ auguely, Jesus einwândyly wâgâ kâenomedâdaymo. Unâ imâemba egatulylâ koendonro kuru, imâem egatuyby âkelo tâjitanru Ispíritudâba âenigue takaze kehoem. Jesus wâgâ augueday cincolâ auguedyse wawyly, ânguy nhutudânry wâgâ toenzepa kehoem auguepa witoem.
20 Cristo eynynâ ypemugudo, âwâgâmo kulelâ inkâba âpaunzedaungâ, iamudo âpaunzedo araba. Iamudo iwelo egaseyby inakanhe tâjidyly wâgâ nâpaunzedaymba, myara lâpylâ itaungâ. Xutuyby âdy koendonro, âdy inakai warâ awyly xutuim ara âpaunzedaungâ. 21 Warâ myakâwândy Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem awyly:
“ ‘Âkelo âtâ anano modo igonose urâ,
âkelo tâjitanrugue ynynonro modoram aguehomoem.
Kâunrudysemo wato, niwantaguebyramo isenra’ kely Deus”
warâ myakâwândy Kywymâry Deus, Isaíasram inwenien-honly* Awylygue myakâwândy akaemo ingonodyly eonronrumodâpalâ, âkelo anano modo ety anaxi âsenagazedomoem..
22 Âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue enomedâdyby aguely watay, Jesus eynynâbaom modoem mârâ aguehonly, einwânni modoempa. Tâjitanru tutuzeinhelâ Deus itaumbyry egatuhoem tâzenomery Deus Ispiritury nhuduly olâ, Jesus einwânni modoem, mâkâ wâgâ koendâ nhutuhomoem, koendonro xurâmoem mâkâ anhekyly awyly nhutuhomoem warâ. Einwânni modoram nhutuen-honly, einwântânry modoamba.
23 Tâdâtâdyguyhodâ idânârâ âmaemo âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue amyguelymo-ro watay, Jesus einwântânry modo, ton-honremba kulâ Jesus einwânni modo warâ egawândylymo-ro watay, akaemoam âwankuem âiehoze âmaemo. “Tuândy kulâ mynra akaemo” kehonze âmaemo. 24 Âtanwemolâ Deus itaumbyry mâengatulymo-ro watay olâ, Jesus einwântânry modo, ton-honremba kulâ Jesus einwânni modo warâ amyguehomo xutuzemo. Inakanhe aini tawyly xutuzemo. Deus aguehobyry takaze tawyly; mâkâ xurâem, tâwentâguezeim tawyly warâ xutuzemo. 25 Aituo ise âkadulymo Deus izepa ato adientyby modo wâgâ. Âzeguhoam isemo, Deus ehoguezemo warâ. “Âkealâ, tarâ agâmolâ mynra Deus” kezemo.
Tâdâtâdyguyhodâ âdara adâjidyly awyly xutuho
26 Cristo eynynâ ypemugudo, Deus mâen-hoguedomoem mâtâdyguyduomo, warâ ise amidylymo. Deus tien-hoguedoem igâtuni modo, tâwâlâ nigâtudâmo. Deus wâgâ enomedâni modo, tâwâlâ nenomedâdâmo. Unâ Deus nhutuen-hoymby egatuim modo, tâwâlâ negatumo. Âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue unâ egatuim, tâwâlâ negatumo; âdakeze aguely awyly agueimpe olâ nidâ. Arâ aitaungâ, agonromo koendâ Deus wâgâ nhutuzezedomoem. 27 Âduaymo âkelo tâjitanru Ispíritudâba âenigue adâkedyze donro modope-ro watay azagâ, azagâ tokalâ warâlâ anygue, âjiantaylâ. Âdakeze aguely awyly agueimpe nidâ-ro warâ. 28 Ânguy agueim peba-ro watay, âmaemo âkeloem agueze keim modo MYK alelâ itaungâ. Odaymolâ âkelo tâjitanru Ispíritudâba âenigue Deus agâ aguewâtaungâ, tydaseinhe inkâba.
29 Azagâ, azagâ tokalâ warâlâ Deus aguehobyry egatuim nidâ. Idataynrim modo koendâ niwaunsedâmo aguehomobyry, Deus wâgâ, Deus wâgâpa warâ aguely awyly tiuntuhoem. 30 Mâkâ tâmyreim ewy Deus tyam nhutuen-hoymby adâkedyze-ro watay, mâkâ Jesus wâgâ egatuim adâkeho newanike wao, nekadâ turery onwa, mâkâ adâkedyze donro XYDYK itoem, aguehoem warâ. 31 Idânârâ âmaemo egatuly xutuwâni modo tâwâlâ egatuwâdaungâ. Tokalâ, tokalâ warâ olâ ise amyguelymo. Arâ ise koendâ âdakeze Deus aguely awyly, idânârâ einwânni modo nhutulymo. Aituo ise imâem Jesus nheinwânsezedylymo. 32 Deus itaumbyry egatuly xutuim modo adâkely tâpagunâzelâ nidâ, tagonrodo agueho tiunduhoem. 33 Koendâ lelâ Deus ize awyly tâdâtâdyguyhodâ, on-hoam lelâ agueim modo aguely warâ inkâba.
34 Âmaemo Jesus eynynonro modo mâtâdyguyduomo, pekodo modo tunâgueba nidâmo, kâzewenry ara idânârâ tâdâtâdyguyho modo oday. Iso akaemo xutuim, kâzewenry aralâ. Aituo pekodo modo âjigue tunâgueba nidâmo, Deus itaumbyry egatuly nekuâdâbyra itomoem. 35 Mârâ unâ nutubamo-ro watay, tusolâ napâiguemo, tâtyam saintybyem. Kywypadoem kulâ pekodo Deus itaumbyry egatuly ume itabygu.
36 Xirâ augueho wâgâ yagâ koendâ mâseinwâmbyra âmaemo-ro watay, amyguehomo augueho nakadaymba. Enanâguewâdaungâ, waunroem kuru Deus itaumbyry egatuimbyry keba mawylymo, waunroem idanipyry keba mawylymo warâ. 37 Deus itaumbyry mâengatuhomoem Ispirituryam enomedâdybyenlâ âmaemo, Deus ewanu aieniem enomedâdybyenlâ âmaemo warâ watay, tutuzelâ âmaemo, Kywymâry Jesus kâinwenihoem aguehobyryenlâ kâinwenily awyly. 38 Xirâ augueho iwaunsedânry, einwântânry warâ watay, tâwâlâ niwantaguebyra awyly, agueho kâjiwantaguedaundâ olâ.
39 Cristo eynynâ ypemugudo, toenzepa Deus Ispirituryam ekadaungâ, Deus itaumbyry egatuin-em mitomoem. Âkelo tâjitanru Deus Ispiriturydâba âenigue adâkedyzedonrobe-ro watay olâ, “Adâkezeba ikâ” tâkezeba itaungâ eyam. 40 Deus iomaenze mâtâdyguyduomo, âdalâ kulâ inkâba tâdâtâdyguyhodâ aitaungâ. Adâkeho saintuo lelâ agueim watay, anygue; amyguehomo iwânwântaungâ.

*14:21 Awylygue myakâwândy akaemo ingonodyly eonronrumodâpalâ, âkelo anano modo ety anaxi âsenagazedomoem.