15
Igueypyem inkâba Cristo, kurâem itondybyem
Unâ tâdâsemagueho âyanmo kâengatuyby mâenanâguedyzemo wato iwerâ, Cristo eynynâ ypemugudo. Kâmakezelâ Cristo iguely kely mâindatuomo, tâinwânse ani âmaemo. Unâ iwâkuru âyanmo kâengatuyby mâinwândylymo; mâinmowâbyra âmaemo. Xirâ unâ mâinwântuomo, Jesus mâinwântuomo warâ lelâ Deusram mâzemakeolymo. Mâinwâmpyra kulâ, “Jesus tâinwânse urâ” myguelymo watay, âdyem nitaymba awârâ; tâmakezeba ise âmaemo-ro warâ.
Unâ yam egatuybylâ ani âyanmo kâengatuly, unâ tutuzeim lelâlâ. Inakanhe aguitobyry xygakeze myakâwâm Cristo iguely. Deus itaumbyry awo wâgâ “Arâ ise aidyly” kehobyry aralâ myakâwâm mâkâ Kywymâry aidyly. Tuhu imâsedo esagueyby odaji myakâwâm eguepybyry âzetadâoly. Azagâ emedyly idyly wâgâ myakâwâm Deus kurâem nhetondyly, itaumbyry awo wâgâ iweniby aralâ* Nota de pé Mateus 12.40dâ egâ.. Kurâem itondybyem myakâwâm Pedroam âepanâguely. Ilâpyryem doze lelâ tywâgâ aguenriem tinduakeyby modoram âepanâguely. Ilâpyryem myakâwâm quinhentos tâinwânni modo âtâdyguyhomobyryam âepanâguely. Akaemo ewy tâigueze; aguilâ olâ iguedânry. Akaemo mawânkâ iwerâ Jesus igueypyemba awyly wâgâ agueim. Ilâpyryem Tiagoram âepanâguely. Ine kubalâ idânârâ tywâgâ aguenriem tinduakeyby modoram âepanâguely.
Idânârâam tâepanâguebygueduo, xypyryem akâwâm yam âepanâguely lâpylâ. Mâkâ kâinwândyly akâwâm, akaemo nheinwâmpygueduo iweâpa kehoem. Awylygue iamudo adakadybyem iazeypy emyenro urâ. Jesus agâ adakobâdyby keba urâ; tywâgâ aguenriem induakeyby modo enday, âdy mâkeba urâ. Jesus Induakeyby kelygue tâzekeim mâkeba gâlâ tâise urâ warâ, mâkâ kâinwândyly iraynâ, toenzepa eynynonro modo enagazenibyry wawylygue.
10 Arâ wawyly umelâ, yagâ koendâ olâ akâwâm Deus. Iweloem yetondâ mâkâ, unâ egatuin-em Jesus induakeybyem witoem, iwâgâ auguehoem. Alâ kulâ inkâba ani uduakely, xirâ agânhetoem. Toenzepa kâsewanily, koendâ lelâ mâkâ xurâem kâsewanihoem. Eagonro modo, Kywymâry Jesus induakeyby modo takaze ton-honre kehoem kâsewanily. Auguely idanipyry modo toenzepa mâkâ tâinwânse. Urâ keba olâ akaemo nheinwântoem aienehoim; Deuslâ awârâ aieni. Yagâ koendâ tawylygue, mâkâ arâ ayedyly. 11 Koendonro kuru olâ unâ tâdâsemagueho egatuly, xina agueim atay, eagonro modo agueim atay warâ. Xirâ unâ âyanmo xina negatu; meinwândâmo-ro warâ.
Kurâem itonze kurâ kyigueduo
12 Igueypyem, Cristo kurâem itobyryma ani xina nhegatuly âyanmo. Tâlâ olâ âduaymo wakeim: “Cristo igueduo kurâem tyetonze lelâlâ wâne akâwâm Deus, kyigueduo kurâem kyetombyra olâ ise” keim. Arâ adâkezeba itaungâ! 13 Kyigueduo kurâem kitombyra kurâ-ro watayma Cristo myakâwâm kurâem nitondaymba-ro. 14 Cristo kurâem nitombyra watay, Deus itaumbyry âyanmo xina nhegatuly lâpeba tâise, âdy mâinwânkylymo peba tâise warâ. 15 Iguewâtyby modo kurâem nitombyra watay, konokuni kulâ tâise xina. “Deus olâ myakâwâm Cristo, igueduo, kurâem tyetonze” adâkeze lelâlâ xina warâ. Igueypy modo kurâem nitombyra kely âkealâ watay, Deus, Jesus kurâem nietondaymba tâise.
16 Iguewâtyby modo kurâem nitombyra-ro watayma myakâwâm Cristo kurâem nitondaymba lâpylâ-ro, tâkanâdobyrydâ negaseba warâ-ro. 17 Igueypyenlâ mâkâ watay, âdyem nitaymba mâinwândylymo, amitaynlymo kulâ. Igueypyenlâ mâkâ-ro watay, inakanhe amitomobyry nygakewâbyra tâise Deus, âji tâdâsenagazedoanlâ tâise mydâlymo, âigueduomo. 18 Cristo kurâem itondybyemba watay, idânârâ mâkâ einwânni iguewâtyby modo tâise tâdâsenagazedodâ, aunloenlâ Deus agâpa ietybymoem, inakanhe aitomobyry tygakezeba awylygue. 19 Iguewâtyby modo kurâem nitombyra, kyigueduo Deus agâ kipyra kurâ warâ watay, kaikâ lelâlâ tâise kurâ, kewâdyly kulâ kieinwântobyry wâgâ. Idânârâ tarâ onro anaym Cristo xurâem aguitayn-hobyry modo, kâwanopyry, kuomarobyry, awârâ modo âdyem nitaymba tâise.
20 Igueypyemba olâ Cristo iwerâ! Igueypyem awyly ume, kurâem tyetonze myakâwâm Deus. Awylygue tutuze lelâlâ kurâ, kurâem kyetonze lâpylâ mâkâ awyly. 21-22 Idânârâ iguewâse kurâ, saguho uguondo Adão iweom kydawylygue. Alâpylâ Jesus Cristo xurâem kydawylygue, kyigueduo kurâem itonze kurâ. Adão, Deus izepa ato anhetobyry wâgâlâ myakâwândy Deus agâpa kidyly, kyiguely adaguly warâ. Alâpylâ Jesus Deus ize ato ara lelâ aitobyry wâgâ Deus agâ kyenehondyly.
23 Deus aguehobyry ara kehoem idânârâ aidyly. Waunroem kuru Deus, Jesus Cristo kurâem nhetondyly, igueypyem awyly ume. Cristo odopâduo ise kurâ eynynonro modo kurâem kitondyly. 24 Aituo maise onro anaym xypyrylâ idânârâ Deus iduery modo eon-honru, ton-honremba ienehonze Cristo. Awârâ adiempygueduo, “Pabai, agânhetoem amyguehobyry idânârâ ajietai. Âmâ lelâ Pymâ iwerâ. Imaym lelâ iwerâ idânârâ” keze Deusram. 25 Deus aguewâm, Cristo pymâem itoem. Iwerâ Deus eynynâbaom modo ton-honreim xypyry etay Cristolâ ise iwymârymo. Tuduery modo eon-honru sainze mâkâ. Sodadu wâne tuduery tiameyby tywykabeze sawânipyryem tawyly tienehon-hoem, myara ise Cristo tynynâbaom modo eon-honru nhainly.
26 Xypyryem kuru tainzeim ise tâjiguely. Kuduery awârâ tâjiguely, kyiguely tytaze kydawylygue. Cristo olâ tâjiguely sainze. 27 Iwenibyenlâ myakâwândy Deus itaumbyry awo wâgâ: “Idânârâ iwymâryem ise mâkâ âeni âewyly” kely myakâwândy iweniby. Cristo pymâem awylylâ agueho. Idânârâ iwymâryem lelâlâ Cristo. Tunwym Deus iwymâryem nipyra olâ; Deuslâ mawânkâ pymâem ieni. 28 Idânârâ iwymâryem Cristo awyly, aguewânmy Deus. Idânârâ Deus izepaom modo eon-honru tyaimpygueduo, “Pabai, agânhetoem amyguehobyry idânârâ ajietai. Âmâ lelâ Pymâ iwerâ” keze tunwym Deusram. Warâ ise idânârâ Deus emaym lelâ idyly, ize ato ara lelâ itoem.
29 Tâlâ iguewâtyby modo eynynâ batiza ini modo. Iguewâtyby modo kurâem itondyly neinwâmpyramo-ro watay, arâ anitaymbamo tâise.
30 Xina myarâ, myarâ warâ Jesus xunâry egatuze adakobâni modo kâmayno einkâ takaze inanry xina. Iwâgâ xina aguepa nipyra olâ; tutuzema xina, tyâly-ro watay, xypyry etay kurâem itonze tawyly. Arâpa-ro watay, âdaunloenlâ xirâ âwanu xina aniensezedaymba tâise. 31 Cristo eynynâ ypemugudo, kopaelâgâembaba inanry Jesus eynynâbaom modo yâly nhegaedylymo. Âkealâ xirâ auguely. Toenzepa olâ inanry kâzehoguedyly, âduaymo Kywymâry Cristo Jesus anhetyby wâgâ.
32 Tarâ Efesodâ kâmaynoem keankâ kâdutuly. Ânguydo imeom tyewiâseim modo agâ kâjitoguyly waunlo ara keankâ, Jesus Cristo wâgâ augueday, yizepaom modope awylygue. Yigueduo kurâem witondyly kâinwâmpyra urâ-ro watay, âdyem nitaymba tâise arâ kâsenagazedyly. Aituo “Ize kydatolâ kyzeinre, toku ikaji kitoem kehoem kydadakuinre warâ, kopaelâgâlâ igueze mawânkâ kurâ” Deus eynynâbaom modo keho ara awidyly lelâ tâise koendonro.
33 Aypa olâ! Arâ aguewâni modo aguelygue tâsenoguzeba itaungâ. “Xypyry etay iguewâtyby modo kurâem nitaymba ise” kewâni modo agâ on-hoam midylymo-ro watay, earamolâ ise mâinwândylymo. Tutuzelâ âmaemo wakely: “Tadataen-ho inakai, koendâ aini modo inakanhe tyesemo” kely. 34 Koendâ angahumo oday âunâgumo nidâ, saguhoem âunâgomobyry ara inkâba. Deus izepa ato aiedyly imowâdaungâ. Warâ auguely, mâpybazedomoem; tâlâ mawânkâ âduaymo Deus ize ato koendâ xutudânry modo.
Igueypyem kurâem itybyem âdara kydawyly xutuho
35 Tâlâ ise sapâiguewâni modo: “Âdaraka ise kurâ, Deus kurâem kyetonduo? Âdaraka ise kodo? Xirâ kodo iwerâ tâlânro aralâka ise?” keim modo. 36 Tuândy domodo! Kodo âdugukeoze, kodo iwerâ tâlânro ara inkâba ise. Ewy igueduo mawânrâ âpa ezay etâdyby ilusely. 37 Âdylâ ewy etâdyly, trigu ewy atay warâ, âtugugueim araba wâne, ondaxi ietybyem olâ tyazeze, ago tâise, taryseze, tâwiseze warâ. 38 Âikâlâ, âikâlâ warâ nady ewy modo Deus aguehobyry aralâ. Awylygue tâwy modo aralâ etâdyby modo iazely awyly.
39 Alâpylâ tâjiunru modo âzekiba lelâba awyly. Kurâ nhunru âikâlâ. Ânguydo imeom nhunru âikâlâ, tawâguneim modo nhunru âikâlâ warâ. Kanra nhunru âikâlânro kuru-ro warâ.
40 Arâ lâpylâ kau wogonro modo, onwogonro modo agâ âkeloem awyly. Idânârâ kau wogonro modo iwâkuro, taunlo onro wogonro modo iwâkuro agâ âkeloem. 41 Xixi, nunâ, ximukâ warâ ehoru âzekiba lelâ inkâba lâpylâ, tâwâlâ lelâlâ wâne idânârâ iwâkuruem lelâ awyly. Idânârâ ximukâ modo, âzekiba lelâ ehorunu nitaymba.
42 Arâ lâpylâ ise kurâ iguewâtyby modo kurâem Deus kyetonduo, âkeloem ise kodo iweloem, iwerâ tâlâ kydato agâ. Kodo iwerâ tâlâ kydato igueze mawânrâ. Kodo iwelo olâ ise igueim keba. 43 Mârâ kodo tâpyâzeim ton-honreim keba, inakanhe ini kulâ. Kodo iweloem ietyby olâ ise ton-honreim, tywâkureim warâ. 44 Mârâ kodo tâpyâzeim xirâ anano kulâ. Kurâem kitonduo olâ kodo iweloem ietondybyem ise Deus Ispirituryam. Tâlâma kodo xirâ anano kulâ. Tâlâ lâpylâ olâ ise kodo iweloem ietondyby Deus Ispirituryam.
45 Warâ Deus itaumbyry awo wâgâ iwenibyem awyly: “Waunroem âepaigueim kurâ Deus nhugukyly myakâwândy Adão, tunre, tybygue warâ” warâ iwenibyem awyly. Tâlâ olâ mâkâ, “Adão xypyry” keho, Jesus Cristo. Mâkâ wâgâ kydâzemakeoly. Mâkâ wâgâ iweloem kydâieholy, aunloenlâ Deus agâ kitoem. 46 Kodo Deus Ispiritury iweloem nhetondyby koendonro kuru, kodo adainrim takaze. Kodo tunreim, tybygueim warâguema saguhoem kydâduguholy. Ilâpyryem pylâ kodo Deus Ispirituryam iweloem ietybybe kidyly-ro. 47 Kaudyly ume, waunro uguondo nhugudyly myakâwândy onro edunugue. Mâkâpygueduo iweâpa lelâlâ myakâwâm Deus eagonro uguondo onro anaxi ingonodyly, mâkâ Adão takazeno kuru. 48 Idânârâ kurâ domodo xirâ onro anano modo Adão sodo aralâ sodomo, onro edunugue xygatyby aralâ. Cristo xurâem itaynrim modo sodo olâ ise Cristo kurâem itondybyem myani sodo ilâ emyenro. Iweloma ise kodo, Cristo Deus ezaypa âetyby sodo iwelo ara. 49 Uguondo onro edunugue xygatyby aralâ kurâ, arâ lâpylâ ise uguondo Deus eydâ atodâba âetyby ara kydawyly.
50 Xirâ mâuntudyzemo wato, Cristo eynynâ ypemugudo. Pymâem kuru Deus atoram kâgawântaymba kurâ kodo iwerâ tâlâ kydatogue. Âji ânguy nadaimpa, niguepa warâ atodâ itoem nudupa mawânrâ; xirâ kodo iwerâ tâlâ kydato tâwâmase, tadainze warâ awylygue. Kodo iwerâ tâlâ kydato âdugukeoze olâ. Arâ ise aunloenlâ Deus agâ kydawyly, tâwânepa kydawyly, âdaunloenlâ kydadaimpa kydawyly warâ.
51-52 Koendâne âyanmo kâengatuly idataungâ, xirâ saguhoem tutuzenrybyry. Idânârâ inkâba ise kyiguely, Jesus odopâdyly iray. Xypyryem itybyem awyly xutuho trombeta âjidyly-ro watay, kânu PÂGÂIM MOK idyly ara kulâ ise idânârâ kydâdugukeoly inepa kehoem. Trombeta âjidyly-ro watay, Jesus einwânni modo iguewâtyby kurâem itonzemo, todo âdaunloenlâ adaindânrygue, kodo iweloem aiehowâze lâpylâ. 53 Xirâ kodo iwerâ tâlâ kydato tadainze lelâlâ wâne, âdaunlo emedyly wâgâlâ olâ ise âdaunloenlâ adaindânryem âieholy, kâty kywogonro iduatyby, iwelo agâ kiungukely ara. 54 Kodo adainrim adaindânryem âiehoduo, Deus itaumbyry iweniby agueho aralâ ise aidyly:
“Tâjiguely adainlylâ ise!
Satanás eon-honru tâjiguehoem anheto adainhoze, idânârâ kehoem”
warâ myakâwândy Deus inwenien-honly Isaíasram, saguhoenlâ.
55 “Tâjiguelyam wakykenre:
‘Saimpyem âmâ!
Ielawada ipy etyby ara kulâ âmâ.
Âytadaymba xina iwerâ’ kykenre”
warâ myakâwândy Deus inwenien-honly, saguhoenlâ.
56 Deus aguehobyry sakanibyryem lelâ kurâ idânârâ. Deus, Moisésram tâzezewenry inwenien-hoymby kindadylygue, mâkâ izepa ato aienibyryem kydawyly kiuntuly. Awylygue ani kyiguely kiyntadyly, kyigueduo kydâsenagazedyly kiyntadylygue. Iwerâ olâ tyanepa kurâ, inakanhe aguitobyry xygakeybyem awyly kiuntulygue. 57 Kon-honwanâdâ olâ Deus, izepa ato aguiempyra kitoem, Kywymâry Jesus Cristo kurutobyry ara lelâ aguidyly awylygue. Awylygue mâkâ agâ aguykeba kipyra kine: “Pabai, iwâkuru lelâlâ âmâ! Idânârâ koendâ awyly takaze koendâ mawyly!” kykenre. Aunlolâ Deus kyzehoguene.
58 Ypemugudo Cristo eynynâ kâinwyneguyly modo, Jesus toenzepa einwândyly kâjimowâdaundâ. Deus kodo iweloem ietonze awyly einwândyly kâjimowâdaundâ. Kywymâry Jesus amânhetomoem aguehobyry, amânhepyra tâiseba itaungâ. Alâ kulâ inkâba ise xurâem amitomobyry, amyguehomobyry warâ, eagâ kydawyly ume.

*15:4 Nota de pé Mateus 12.40dâ egâ.