2 CORÍNTIOS
Paulo Kata Azagâ Ieto Inweniby Corinto Donro Modoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby Corintodâ Jesus einwânni modoram. Jesus Cristo wâgâ aguenriem induakeyby myakâwândy mâkâ. Waunro kata tinweniby wâgâ ton-honre kehoem myakâwândy aguely Jesus einwânni modo Deus izepa ato aieni modoram. Tâlâ myakâwândy Paulo turudylygue iewiâpani modo. Arâ kehoem tyam aguenriempa myani mâkâ nhutulymo. Xirâ kata wâgâ, Jesus wâgâ aguenriem induakeybyem tawyly adâkeze olâ myakâwândy mâkâ-ro warâ; capítulos 10-11 warâdâ, Jesuslâ tywâgâ aguenriem igononi awyly tâgatuze myani. Xirâ kata wâgâ iweniwânmy mâkâ, saguhoem Deus iduery kydawyly. Jesus kieinwântuo olâ, Deus kugukedâ, eataen-hoem kitoem. Xirâ kata wâgâ tytainze kurâ, Corinto donro modo dinheru ingonotobyry, Jerusalémdâ Jesus einwânni modo âdy pebaom modo xurâem.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo, xirâ kata âyanmo iweninri, Cristo Jesus induakeyby tywâgâ aguenriem, Deus aiedyse atobyry ara. Timóteo, Cristo eynynâ kypemugu tarâ yagâlâ merâ, idaenkulymo lâpylâ. Âyanmo xirâ kata kâingonodyly Corintodâ Jesus eynynonro modoram; idânârâ Acaia eynynonro Deus xurâ modoram lâpylâ xirâ kata idâly-ro warâ.
Âynynâmo Kunwym Deusram, Kywymâry Jesus Cristoram warâ kâenkadyly koendâ nhetomoem, akaladânimo peba nhetomoem warâ.
Koendonro lelâlâ Deus, koendonro lelâ anhekyly warâ
Aunlolâ Deus kyjiomaene, Kywymâry Jesus Cristo nhunwym, iDeusry warâ. Koendonro mâkâ kagâ. Kytynru ume, kuomazeâni warâ. Xina âsenagazeday, Deuslâ xina eon-hondâni, âsenagazeni modo xina eon-hondâdoem, ton-honru nhuduhobyry ara lâpylâ. Cristo âsenagazedobyry ara lâpylâ xina âsenagazedyly, xina nheinwândylygue. Jesus Cristo tâzeon-hondâoze myani nhunwynram arâ lâpylâ xina âzeon-hondâoly Jesusram. Âmaemoem koendâ itoenlâ xina âsenagazedyly. Tâsenagazedyly ume, Deus tâmawyadâduo, tutuze xina âdara on-hondâdylymo awyly, mâsenagazedylymo ume. Xutuze âmaemo âdara on-hondâdylymo awyly. Arâ ise mâuntulymo âdara mâsenagazedylymo mâenmaenlymo awyly. Ton-honre lelâ ise Jesus mâinwândylymo. Xypyry etay Deus âizemo ato ara ise âmaemo. Koendâ tutuze xina, Jesus einwândyly mâinmopa mawylymo. Awylygue, xina ara mâsenagazedylymo-ro watay, on-hondâzemo lelâlâ Deus, xina teon-hondâdobyry ara.
Cristo eynynâ ypemugudo, Ásia eynynâ xina âsenagazedobyry mâuntudyzemo wato. Ton-honre lelâlâ ani xina âsenagazedyly; tâmânreim kehoem tykary wâgâ xina nhanâkyly-ro waunlo ara ani; âdara tyiguely amaym tâsemaguely xina nutuwâbyra ani. “Iweâmaze kyigueho naintai” tâkeze ani xina. Mârâ xina âsenagazedobyry olâ imâem kehoem xina Deus nheinwântoem adyenehonze, âwâlâ kulâba xina âseinwândoem. Deus lelâ kâmayno amaymba kâmakeim, iguewâtyby modo kurâem ietoni warâ. 10 Kâmayno amaymba xina tâmakeze ani mâkâ, xina emakezezelâ ise-ro warâ. Awârâma xina nheinwânkyly, inwânwânkyly warâ. 11 Xina eynynâ Deus agâ aguewâtaungâ. Amyguelymo idase lelâ, kâmaynoem xina awyly ume xina tienmakehoem. Arâ ise koendonro tawyly xinaram nhenehonly. Toenzepa ise, “Koendonro lelâlâ Deus. Koendâ mawânkâ Paulo, eataen-ho modo warâ agâ awyly” kehonly.
Paulo Corintoram tâtâho nhugukehobyry
12 Deus tynynonro modo aidyse ato ara lelâ xina aidyly, arâ ani mâkâ ize ato xina anhedyly, iozepa kulâ âdy adiendyseba, ânguy tienokudyzeba warâ. Arâ ani xina aidyly, Corintodâ agâmo tawyly ume. Koendonro lelâ, iozeno lelâ warâ ani xina anhekyly, tonomegugue kulâ inkâba, arâlâ mawânkâ ani Deus xina nhenomedâdyly. Arâ ani xina, Deus xurâem koendonro nhenehonly. 13-14 Tutuzeinhelâ âyanmo xina inwenily, âdy tutuzenry lâpeba. Tâlâ âduaymo âdakeze xina aguely awyly koendâ xutuim; tâlâ lâpylâ olâ xutudânry modo. Koendâ mâuntulymo olâ ize wato. Arâma ise xina mâen-hoguedylymo, Kywymâry Jesus odopâduo, xina ihoguedomo ara.
15-16 Tutuze wakynre udâduo, koendâ iedaenkulymo, tuomare lelâ mawylymo warâ. Awylygue Macedônia yan-yam udâday, kodopâday warâ Corintodâ iepagudyze wawyly wâne, âyanmo IU witoem. Agâmo urâ-ro watay, mohomaendomoem adyese tâise urâ, Deus itaumbyry âyanmo kâengatulygue. Tâlâ matomogue uwatâ tâise ani âmaemo warâ, Judeiaram udâhoem. 17 Udâhoem nudupa olâ ani mârâ ume. Awylygue tâlâ keanra âmaemo ewy wakeim: “ ‘Kyam IU ise tâewyly’ adâkeze Paulo, âdara âeniemba tawyly umelâ” keim. Arâpa olâ. Uguewâdyly kulâ witaymba urâ. Agânhedyseba wato kulâ “Aiese urâ” uguewâpyra urâ. Unâry xugukehoimbe; awylygue ani udâpa widyly. 18 Âdaunloenlâ konokudaymba Deus. Tutuze mâkâ âyanmo auguehobyry inokudomo keba awyly. “Aiese urâ” uguehobyry, agânhedyly; “Agânhepyra ise urâ” uguehobyry, agânhepyra wawyly warâ.
19 Urâ, Silas, Timóteo warâ agâmo xina atay, Jesus Cristo wâgâ âyanmo xina adâkeze ani, Deus imery wâgâ. Ioze lelâ agueim mâkâ; âdaunloenlâ tâdâsenogudyly kewâpyra. Adâkehobyry, adyese lelâ. Adâkehobyry nhugukely nitaymba. 20 Cristo wâgâlâ, Deus idânârâ “Aiese urâ” tâkehobyry anhedyly, koendâ aguehonly warâ. “Koendonro lelâlâ âmâ, Cristo wâgâlâ mawânrâ idânârâ amyguehobyry amânhedyly” tâkezelâ kine Deusram. Arâ aguykeduo, idânârâ aguehobyry âkealâ awyly kiuntulylâ. Awylygue “Amém” kykely, (“Arâlâ” kezema aguely.) 21 Deuslâ kohondâni, Cristo kieinwânsezedoem. Deus kuduakewâm, xurâem kitoem. 22 Tyispiriturylâ akâwâm Deus ingonokyly, kagâ itoem, mâkâ xurâem kydawyly xutuhoem, kysejiguy wâgâ kâzedy kinwenily kurâ xurâem awyly xutuhoem myara. Âdylâ tâwâenseim kianâdyse kurâ-ro watay, âdiempa tâpywaze wao kurâ, idânârâ epywaze kydawyly xutuhoem, arâ lâpylâ akâwâm Deus Tyispiritury ingonodyly, adâkehobyry modo xuduze mâkâ awyly kiuntuhoem.
23 Xirâ kâinwenily, âkealâ awyly tutuze Deus. Uguewâdyly kulâ-ro watay, Deus ienagazeze. Unâry kâungukeduo ani, Corintoam udâpa widyly. Udâly-ro watay, âmaemo ewy Deus izepa ato aieni modo ton-honre tâusemo tâise ani urâ. Awylygue mawânrâ ani âyanmo udâompyra wawyly, âtyenehondyzebamo wawylygue. 24 Pymâ ara tâitoem inkâba xina âyanmo tâtâdyze awyly, topize kehoem xina agueho mâinwântomoem aienehonze inkâba. Tutuze urâ, imâem Jesus tâinwânse mawylymo. Ozohonru wâgâ kydawyly olâ ize wato, âurutomoem, mâinwânsezedomoem lakuru, mohomaendomoem, mâkâ ize ato lelâ amânhedylymogue.