2 TESSALONICENSES
Paulo Kata Azagâ Ieto Inweniby Tessalônica Donro Modoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby. Saguho kata Paulo eyanmo inweniby, tienmakebygueduomo, Tessalônica donro modo koendâ nutubamo myakâwândy Kywymâry Jesus Cristo odopâdyly wâgâ. Tâlâ myakâwândy “Jesus nodopâdâ” keim. Tâlâ pylâ, “Inepa ise Jesus odopâdyly” keim. Arâ tunâgugue, âpa ezay tâwanu modo inmolymo. Âkelomo ipi ezanobyrygue, âkelomo nhepywadybygue warâ kulâ myakâwândy âwinduadylymo. Aituo Paulo xirâ kata inwenily, koendâ Jesus odopâdyly wâgâ tienomedâdomoem. Xirâ kata wâgâ wakeho tytainze kurâ: “Tâsewanidyzebaom ipyniry tuduzepa nidâ” kely.
Jesus odopâdyly iray, toenzepa ise inakanhe tadawyly, Deus eynynâba itaynzemo warâ, kely tytainze kurâ xirâ kata wâgâ. Xirâ kata itainrim modo Jesus einwândyly nimopa itomoem adâkeze Paulo, iozepaongue kulâ enomedâdo neinwâmpyra itomoem warâ.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo xirâ âyanmo iweninri. Âmaemo Tessalonicadâ alâ Jesus wâgâ agueze, ehogueze, iomaenze warâ âtâdyguynri modoram xirâ kâinweniondyly. Kunwym Deus, Kywymâry Jesus warâ eynynonroma kurâ. Xirâ kâinweniday tarâ yagâlâ asaemo Silas* Silvano, Silas ezekeho lâpylâ., Timóteo warâ.
Âynynâmo Kunwym Deusram, Kywymâry Jesus Cristoram warâ xina nhekadyly, koendâ mâzehohomoem, akaladânimo peba mitomoem warâ.
Jesus odopâduo, tynynâbaom modo enagazeze
Deus agâ adâkeday, inanânehombamo inanry xina. “Ize mato lelâ Tessalonicadâ âynynonro modo anhekyly, Pabai. Awylygue xina iomaru. Toenzepa âjigue âpynezezedylymo, saguhobyry takaze kehoem lâpylâ âinwândylymo warâ” xina kely inanry Deusram. Cristo eynynâ ypemugudo, xina arâ aguely, âkealâ awylygue. Tadawize inanry xina âwâgâmo agueze, âkelo anano modo Jesus wâgâ ehogueze âtâdyguynri modoram: “Tessalônica donro modo agâ tuomare xina. Tâsenagazedyly tâmaenzemo, Jesus einwândyly olâ nimopamo. Deuslâ tâeniem ize atomo iwerâ” tâkeze inanry xina âwâgâmo.
Xypyry etay adâkehobyry ara ise Deus aguyedyly; awârâ meinwândâmo. Awylygue keankâ mâsenagazedylymo mâenmaenlymo. Deus adâkehobyry adyese lelâlâ awylylâ mâenehonlymo. Awylygue ise Deus, kurâdo idânârâ iwymâryem ituo, “Tessalonicadâ ynynonro modo yagâlâ ise” kely. Warâ ise Deus anhekyly. Koendonroam, koendonrolâ nhuduly. Inakanhe aini-am, inakailâ nhuduly warâ. Ioze lelâ aieni Deus; awylygue ise inagazenimo nhenagazedyly lâpylâ. Deusdâpa Jesus âetuo ise kydâsenagazedyly adainly. Tyanjury ton-honruneim modo agâ ise âewyly. Peto iatygu ara tohore kehoem ise mâkâ odopâdyly. Deus tiuntudyzeba, Jesus wâgâ unâ iwâkuru modo tindadyseba waunlo modo enagazeze. “Ton-honreim âmâ, Jesus, tynrenseim warâ” eynynonro modo keday, typygueba ise âsenagazedylymo; pymâem atodâbamo ise. 10 Kywymâry Jesus odopâduo, xyrense, ehogueze warâ kurâ, eynynonro kydawylygue. “Koendonro âmâ, Jesus, ton-honreim warâ. Âyrentâ xina” kykely ise eyam. Xina agâlâ ise târâ Deus eydâ atodâ mawylymo, Jesus xunâry xina nhegatuyby, einwânnipyryem mawylymogue.
11 Awylygue inanry Deusram âwâgâmo xina aguepa nipyra awyly: “Pabai Deus, xina nhekadyly, Tessalônica donro modo ize mato ara lelâ aitomoem, xypyry etay, ‘Ynynonro asaemo’ myguehoem. Jesus einwânni tawylygue, koendonro adiendysemo ato anhetomoem eon-honrumo xudugâ” xina kely inanry. 12 Koendâ lelâ amidylymo tientuo, kurâ domodo wakezemo: “Koendonro awâkâ Jesus Cristo. Aguehobyry ara lelâ mawânkâ eynynonro modo aidyly” kezemo. Warâ lâpylâ ise Deus aguely: “Urâem, koendonro akaemo Tessalônica donro modo” keze. Arâ Deus aguely ise, Kunwym Deus, Kywymâry Jesus Cristo warâ koendonroem agâmo awylygue.

*1:1 Silvano, Silas ezekeho lâpylâ.