2
Iweloem kydâieholy, Cristo agâlâ kydawylygue
Saguhoem Deus aguehobyry mâinwâmpyra minanemo, ize ato amânhepyramo warâ. Awylygue Deus agâpa mawylymo, xurâem, igueypyen-ro waunlo ara, mâkâ agâ moxiobyra mawylymogue. Deus eynynâbaom modo aito ara kulâ kâinane amidylymo. Satanás kâinane mâinwânkylymo. Kadopâ modo iwymâry mâkâ, onro kau warâ ontay tâjikuneim modo. Mâkâ amânhetomoem aguehobyry kâinane amânhekylymo; mâkâ mawânkâ Deus einwântânry modo xutuim. Jesus kieinwândyly iraynâlâ inakai aguiendyse kydato adyese akâwâm kurâ. Deus ize ato mâkeba kâinane aguienkyly, kyangahu oday kunâgo warâ. Jesus kieinwâmpyra kurâ watay, kânagazenehondâ tâise Deus, tynynâbaom modo nhenagazedyly ise myara. Izepa ato adyese kâinane kurâ, anhetomo ara.
Idânârâ Deus izepa ato aienibyryem kurâ, kytyembyra nipyra olâ, kagâ koendâ lelâ. Toenzepa mâkâ kywynedyly. Deus izepa ato aguientobyry wâgâ Deus agâpa ietybyem kydawyly umelâ, mâkâ xurâem igueypy ara kydawyly umelâ warâ, koendâ lelâ akâwâm kâendyly. Iweloem kyemâ, kâmakewâm warâ, Cristo kieinwântuo. Deus, Cristo kurâem nhetonduo, kurâem kitondoem aiemâ lâpylâ, Cristo Jesus agâ tokaleoem kydawylygue. Deus, Cristo igueduo kurâem tyetonze myakâwâm, târâ kaynâ pymâem itoem. Arâ lâpylâ, Cristo xurâ kydawylygue, kyigueduo kurâem kyetonze Deus, Cristo agâ pymâem kitoem. Arâ akâwâm Deus kywynedâ lelâlâ tawyly nhenehonly. Jesus Cristo kruz wâgâ iguely myakâwâm, kâmakehoem kywynedylygue, arâ kehoem tywynezein-emba kydawyly umelâ. Warâ awylygue ise iwerâ idânârâ âdutuoly Deus koendonro lelâlâ awyly.
8-9 Deus kâmakely, Cristo Jesus kieinwântuo. Mâkâ kâmakely, koendâ aguitobyry wâgâ inkâba, kagâ koendâ tawylyguelâ. Koendonro aguienkyly lâpeba Deus kâmakehoem. Arâpa-ro watay, kywâgâlâ tâise koendâ aguykely. “Deusram kâzemakeoly, koendonro wawylygue” tâkeze tâise kurâ. Tâbyguepalâ Deus kâmakely; kyam nhudulylâ mârâ. 10 Deuslâ kâmakeim, iwerâ emakeybyem kitoem. Cristo Jesus agâ tokaleoem kydawylygue, Deusram iweloem kydâieholy, koendonro aguienkyly kehobyry lelâ aguientoem.
Deus tokaleoem ara kyedyly, Cristo xurâ kydawylygue
11 Enanâguewâdaungâ, saguhoem Deus xurâempa matomobyry, Jesus Cristo mâinwândylymo iraynâ. Judeu mâkeba âmaemo, awylygue “tatâzenry” kelygue mâjigâseolymo judeu domodoram, “satâyby” kelymo pylâ tyanlâ-ro warâ. Uguondo tâmarygue anhetyby kulâ olâ awârâ. 12 Saguhoem Cristo mâuntuba ani âmaemo, xina idamu Israel iweombyry keba mawylymogue. Xina Deus turâem induakeyby modo ara, judeu keba âmaemo. Saguhoem xina idamudo agâ myakâwâm Deus âseinwândyly adienkyly wâgâ, âdamudomo agâpa. Deus, “Ynynonro modoram xuduze urâ” keho mâenmakelymo mâinwânwâmpyra ani âmaemo, mâkâ lelâ Deus awyly mâuntuba mawylymogue.
13 Iwerâ olâ âmaemo arâpa. Cristo kruz wâgâ tunu tyapâze iguely. Mâinwântuomo, Deus turâem âedâmo, âmaemo eydâ iwaguenopyry modo. 14 Saguhoem judeu domodo, judeu keba modo warâ âjizepamo kâinane, sahodâdybyem iontaymo waunlo ara. Idânârâ kurâem olâ myakâwâm Cristo iguely, judeu domodoem, judeu keba modoem alelâ. Kieinwândylygue tokalelâ kydawyly iwerâ. Warâ akâwâm kyewiâky nhainly, sahodâdobyry nhetyly-ro waunlo ara. 15 Agui judeu domodo ezewenry inweniby tâdâturudo, agui lelâlâ agueho ara adâjito. Tyigueduo olâ, Cristo mârâ tâzezewenry sainwâm. Mârâ kieinwândylygue inkâba Deus kâmakely. Akaemo on-hoam itânry modo on-hoam tyenehonze akâwâm, judeu domodo, judeu keba modo warâ âpynedomoem. 16 Tyiguehobyry wâgâ Cristo, judeu domodo, judeu keba modo agâ on-hoam nhedyly, tokaleoem itomoem, Deusram nhenetondylymo-ro warâ. 17 Xirâ onro anaxi âemâ Cristo, âdara Deus agâ koendâ kidyly awyly egatuze. Âmaemo judeu keba modo Deusdâ iwagueno modoram unâ iwâkuru tâdâsemagueho egatuwâm, xina judeu eydâ iwaguepaom modoram warâ. Aituo nidadâ Deus agonro modo, Deus agâpaom modo alelâ. 18 Cristo iguehobyry wâgâ, Deus Ispiritury kadyly, Kunwym Deus ezaxi eagâ aguykehoem.
19 Arâ awylygue xina judeu domodo xurâem xina nhutudânryemba âmaemo iwerâ, âkeloemba warâ. Iweâma âmaemo Deus xurâ, xina ara. Cristo eynynâ xina ipemugu âmaemo; âjiunwym wogonro kurâ iwerâ. 20 Âtâ ipery saunâtoem wâne tuhu modo iaxi tâiehozé, mârâ wâgâ pylâ ipery saunâdyly myara lâpylâ akâwâm unâ Jesus wâgâ agueim âzegatuoly ingonotyby modoram, eagonro kurâdoram lâpylâ warâ, mâkâ einwânni modo, nheinwânto ton-honremba nipyra itoem. Tuhu âtâ ipery sawoem ietyby xigâlegueam nihugueba itoem esebydâni, myara lâpylâ Cristo Jesus tynynonro modo esebydâniem awyly. Mâkâ peba-ro watay, ânguy nâsemaguewâbyra tâise. Âtâ tuhu wâgâ saunâtyby emyenro âmaemo.
21 Âtâ itâdoem isejiguy taseudaynze wâne-ro myara lâpylâ Kywymâry Jesus, judeu domodo, judeu keba modo agâ on-hoam nhedyly, âjigueto ara lelâ itomoem. Arâ kurâ idânârâ Jesus einwânni modo âtâ tokaleoem Deus etyem kydawyly. Jesus pylâ mârâ tuhu âtâ esebydâdo emyenro-ro warâ. 22 Cristo xurâ mawylymogue, Deus Ispiritury etyem mâieholymo, idânârâ einwânni modo agâ. Awylygue tâwâlâ “Deus ety kurâ” kykely.