EFÉSIOS
Paulo Kata Inweniby Éfeso Donro Modoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby xidadâ Efesodâ Jesus einwânni modoram. Paulo Jesus Cristo wâgâ aguenriem kehobyry, Romadâ etadâdybyem tawyly ume, ingonotyby xirâ kata Deuslâ myakâwândy iweniehoim. Azagâ tokalâ warâ unâ egatuze tâtâly ieto wâgâ, agui âji modoram tâtâze Jesus wâgâ unâ egatuze. Agui nunâ takaze târâ Efesodâ Jesus wâgâ egatuze, enomedâzemo warâ. Xirâ kata inwenily olâ myakâwândy iweâpa târâ eagâmoba itybyem.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo xirâ kata âyanmo iweninri. Cristo Jesus tywâgâ aguenriem ingonotyby urâ, Deus aguehobyry ara. Âmaemo Éfeso donro modoram xirâ kâingonodyly, Deus eynynonro modoram. Cristo Jesus einwândyly mâinmowâbyra âmaemo, mâkâ xurâ mawylymogue.
Kunwym Deusram, Kywymâry Jesus Cristoram warâ kâenkadyly koendâ mâzehohomoem, akaladânimo peba itoem warâ.
Cristo eynynonro kydawylygue, koendonro ise Deus kyam nhuduly
Deus kyzehoguene. Kywymâry Jesus Cristo iDeusry, nhunwym warâ mâkâ. Cristo agâ tokalelâ kydawylygue, kagâ koendâ lelâlâ mâkâ. Kydâsemaguehoem, inakanhe aguitobyry xygakehoem warâ toenzepa aienibyryem Deus. Âdydo imeom tiungudyly iraynâlâ myakâwândy Deus kuduakely, xurâem kitoem, âdygue tâwentâzeba kitoem. Cristo tâinwânse kydawyly tutuzelâ myakâwândy mâkâ, kieinwândylygue mawânrâ xurâem kidyly.
Kywynedylygue myakâwândy Deus, tymeryem kuduakely, Jesus Cristo kurâem anhetyby wâgâ. Arâ Deus aidyly myakâwândy, arâlâ mawânkâ myakâwândy aidyse awyly, adiendyse tato aralâ. Kagâ koendonro lelâlâ Deus. Aguely kieinwâmpyra kydawyly umelâ myakâwâm koendonro tawyly kyam nhenehonly. Tymery tinwyneguyly kurâem aitobyry wâgâ akâwâm Deus toenzepa koendâ tawyly nhenehonly. Awylygue koendonroem awyly wâgâ Deus kionmaendyly. Kruz wâgâ mawânkâ myakâwâm Cristo iguely, tunu tyapâze, inakanhe aguitobyry xygakeze. Cristo kieinwândyly-ro watay, tâzemakeoze kurâ. Awylygue akâwâm Deus inakanhe aguitobyry nhygakely. Tywykenry ara mâkâ kâendyly iwerâ, âdygue kâwentâdaymba. Warâ akâwâm toenzepa kagâ koendâ tawyly Deus nhenehonly! Tâwânrempa idânârâ koendonro modo kyam nhuduly, typygueba kehoem.
Tonomegueim lelâlâ Deus. Awylygue, “Aiese urâ” tâkehobyry anhedyly. Iweâpalâ myakâwândy âdara kâmakely awyly nhutuly. Jesus Cristo iguehobyry mawânrâ kydâsemagueho, kurâ keba inakanhe aguitobyry wâgâ kyiguehoem. Saguhoem ânguy nutuwâbyra myakâwâm kâmakehoem arâ Deus xunâry awyly. Iwerâ olâ kurâ tutuze, Deus mawânkâ enehonwâm. 10 Warâ myakâwândy xunâry: “Aitoem kâinduakeyby iume ise Cristo idânârâ tâlânro modo iwymâryem itoem agânhenehonly, iezano modo, onro wogonro modo alelâ iwymâryem itoem” kewânmy Deus.
11 Idânârâ aidyly Deus ize ato aralâ, saguhoem “Aiese urâ” kehobyry aralâ. Kydâtugudyly iraynâlâmy Deus kuduakewâm, xurâem kitoem. Cristo einwânniem kydawyly tiuntuduo myakâwândy kuduakely. 12 Iweâpalâ myakâwândy xina judeu domodo Messias âeni keho xina nhenuendyly. Saintuo, judeu domodo akâwâm waunroem kuru tâmakezeim, mâkâ nheinwântobyry wâgâ, judeu keba modo nheinwândylymo iraynâlâ. Aituo Deus turâem anhetyby tientuo, “Ton-honreim, koendonro warâ lelâlâ Deus!” xina kely.
13 Ilâpyryem âmaemo judeu keba modo Cristo meinwânmâmo lâpylâ, Deus itaumbyry âkealonro âyanmo egatuduo. Cristo einwântuo lelâ tâdâsemaguely awyly mâuntuduomo, meinwânmâmo. Mâinwântuomo, Tyispiritury Deus igonomâ, xurâem mawylymo xutuhoem. Deus aguely myakâwândy: “Yispiritury igonose urâ, ynynonro modo agâ itoem” kely. Kysejiguy wâgâ kâzedy tywenize kurâ, kurâ xurâ awyly xutuhoem, myara lâpylâ Deus Tyispiritury ingonodyly kagâ itoem, xurâem kydawyly xutuhoem. 14 Âdylâ kianâdyly-ro watay âdiempa tâpywaze wao kurâ, idânârâ epywaze kydawyly xutuhoem, myarâ lâpylâ akâwâm Deus Tyispiritury ingonodyly, xypyry etay “Xuduze urâ” kehobyry emakerin-em kydawyly kiuntuhoem. Awylygue koendâ kiuntuly, xypyry etay âzemakeoze kydawyly idânârâ inakai modo amaymba, xurâ kydawylygue. “Toenzepa ton-honreim, koendonro warâ âmâ” kykenre Deusram.
Paulo Deus agâ aguehobyry Jesus einwânni modo wâgâ
15 Kywymâry Jesus toenzepa tâinwânsezelâ âmaemo, kely tydase winase. Idânârâ Jesus eynynonro modo mâinwynedylymo, kely lâpylâ warâ. 16 Arâ igarymo kâindadylygue, warâ inanry Deusram auguely: “Koendonro lelâlâ âmâ, âynynonro Éfeso donro modo Jesus nheinwântoem, âpynedomoem warâ amânhenehon-hombyry wâgâ” uguely. Aunlolâ inanry âmaemoem eyam kâenkadyly.
17 Deus agâ augueday, auguely: “Kunwym, tohogueim, ton-honreim warâ âmâ! Pymâ Jesus Cristo iDeusry âmâ. Âynynonro Éfeso donro modo enomery xudugâ, koendâ âutuhomoem. Âispiritury eon-honruguelâ âdutuogâ, âdaunlo mawyly enehongâ warâ eyanmo. 18 Awârâ mâenehonly koendâ eyanmo xutuen-hongâ, koendonro xurâmoem xuduze mawyly nhutuhomoem. Âmâlâ iduakerinmo; awylygue ise xurâmoem koendonro mâenkanâdyby nhemakelymo. Eydâ matodâ toenzepa âdydo imeom koendonro modo, âynynonro modoram mâunduly ekanâdybybe awyly nhutuhomoem aienehongâ. 19 On-honru imâsedo lelâlâ awyly nhutudyzemo urâ, mârâ tozohonru xina Jesus einwânni modoram mâunduypy” tâkeze winase Deusram.
20 Ton-honruguelâ myakâwâm Deus, Cristo igueypyem awyly ume, kurâem nhetondyly. Mârâ ton-honruguelâ myarâ kayam tâzaxi nhadyly, eahoru eynynâ mâkâ ekadybyem awyly, tynrenseim ekado wâgâ. 21 Tonlo modo takaze iwerâ Cristo pymâ ton-honreinhe awyly. Idânârâ anju domodo iwymârydo iwymâry mâkâ: anju adâjidyly enuagaeni modo, anju ton-honreim modo, anju tâwanumo anhetoem agueim modo iwymâry warâ. Iwerâ xirâ anaym pymâdo xutuim mâkâ; wayam waunroem pymâ domodo iwymârylâ ise mâkâ-ro warâ. Cristo olâ idânârâ takazeno pymâ kuru. 22 Idânârâ iwymâryem Cristo itoem aiemâmy Deus, tynynonro modo iwymâryem warâ. 23 Kurâ Cristo einwânni modo kyangahu Cristo, kurâ pylâ sodo-ro warâ. Mâkâ emaynlâ idânârâ. Cristo pymâemba, ton-honremba warâ watay, âdy lâpeba tâise. Mâkâ mawânkâ idânârâ âji modo einkâ xutuim.