6
Mâkâ, mâkâ warâ kydâsemawyadâne
Cristo eynynâ ypemugudo, âyanmo auguely. Jesus einwânni modo Deus izepa ato anhedyly watay, âmaemo Deus Ispiritury aguehobyry koendâ xuturim modo, Deus ize ato aiedyly lelâ anhetondomoem, koendâ xurutaungâmo, enomedâdaungâmo warâ. Tyewiâseba olâ xurutaungâmo. Tonomeguelâ lâpylâ itaungâ, inakai amânhepyra mitomoem. Cristo eynynâ âpemugumo emawyadâdaungâ, tytyenze mawylymo mâenehon-homoem. Âdylâ tâmânreim nhanâkyly nhewandayba mâenâtâguylymo, emaxi manâtomoem waunlo ara. Âdy mâuntubamo kulâ, idânârâ âdy tutuze lelâ mâdutulymo watay, tâwâlâ kulâ awârâ mâsenogudylymo. Tâwâlâ aguitobyry modo wâgâlâ kydâdutunre, Deus ize ato ara, ize ato araba warâ kydawyly. Aguitobyry koendâ-ro watay, tâwâlâ kydadawily aguitobyry wâgâ. Kagonro aitobyry wâgâ kulâba aguitobyry wâgâlâ. Eagonro anhekyly wâgâ kydâtynanâbyra kine, Deus aguientoem aguehobyry lelâ aguyjiene.
Jesus einwândyly wâgâ âsenomedâni modo âdydo imeom koendonro tâlâ tato modo ewy nudumo tonomedâni modoram.
Ânguy Deus nenokudaymba! Âkealâ xirâ! Deus ize ato aienibyry koendonro emakeze lelâ. Ize ato aietânrybyry olâ ise koendonro nemakeba. Wakeho tutuze âmaemo: “Kientâdybylâ ise kienkaunâguyly” kely. Egâ wâneam, mâkâ nady onro inakai wâgâ etânibyry, koendâ nekaunâdaymba. Onro iwâkuru wâgâ typyniry etânibyry olâ koendâ tâkaunâze. Alâpylâ ise inakai aiedyly kulâ kânanano-ro watay, xypyry etay, tywângueim ara kulâ ise Deus tarâ onro anaym inakai aguientyby modo nhedyly. Deus Ispiritury ize ato ara lelâ aguidyly-ro watay olâ aunloenlâ ise kyigueduo Deus agâ kydawyly; koendonro emakeze kurâ.
Awylygue koendonro Deus ize ato aiese kokozeba kine. Arâlâ aguisezedyly watay, Deus “Warâ ise” kehobyry odaxi ituo, koendonro kyam xuduze Deus, âpa ezay tâwaneim koendâ pyni ekaunâni ara. 10 Awylygue idânârâ xurâem koendonro aiedyly kinmoba kine, aguitoem nhuduly watay; akaemo Jesus kieinwânto ara einwânni modo xurâem koendonro aguyjiene kuru.
Tâdâsedaenguho, tâdâturudo warâ xypyry
11 Urâ lelâlâ xirâ iemarygue iweninri, urâlâ âyanmo kata igononi awyly mâuntuhomoem. Imâsedo modoem kehoem kâinwenily.
12 Akaemo iozepa kulâ unâ egatuwâni modo aguely âyanmo: “Adatâowâdaungâ tâzezewenry ara, Deus xurâem tâwentâguezeba mitomoem” kewâni modo; kewâdylymo kulâ. Kurâ domodo tyize itoem, koendâ tywâgâ aguehomoem warâ kulâ aguelymo. “Cristo kruz wâgâ igueypy kieinwântuo lelâ kydâsemaguely” kelymo-ro watay, judeu domodoram tâzenagazeozemo tâise. 13 Moisés ezewenry ara adatâoybymoem wâne, idânârâ Moisés inweniby agueho ara anipyramo olâ. “Xina eynynonro akaemo” tâkehomoem kulâ, arâ madatâodyzemo awylymo.
14 Kâzehoguedo kuru olâ Kywymâry Jesus Cristo kâmakeze iguehobyry kruz wâgâ. Igueypy modo xirâ onro anano modogue nâtynanâdaymba, arâ lâpylâ, mâkâ kruz wâgâ igueypy kâinwândylygue, Deus ize ato agâ âseinwândânry modogue kâtynanâbyra wawyly. Cristo eynynâbaom modo âpaunzedo ara inkâba kâpaunzedyly. 15 Deus xurâem, tâwâlâ Moisés ezewenry ara satâybyem, satâybyemba warâ kydawyly. Deus kiuntudyze ato olâ iweloem kyedyly, ize kydato nhugukely warâ. 16 Deus agâ augueday wauguely: “Pabai, koendâ iweloem ietyby modo egâ; ekuâdânimo peba iekâ, koendâ lelâ itomoem aienehongâ warâ, uguely. Tytyenzemo lâpylâ ikâ” uguely inanry. Arâ Deus agâ auguely âmaemo Galácia donro modo wâgâ kulelâ inkâba; idânârâ Deus xurâ modoem lâpylâ auguely.
17 Kâenwanikehoem kuru olâ warâ auguely. Ânguyne iweâma yakaladâdombyra nidâ. Deus xurâ keba modo yapiogumo, toenzepa ienagazedâmo, Jesus kieinwântuo lelâ kydâsemaguely uguelygue. Xirâ yapioguhobyry olâ Jesus emary lelâlâ wawyly tânehonze.
Kywymâry nhesemo
18 Kywymâry Jesus Cristoram âynynâmo kâenkadyly, koendâ mâzehohomoem.
Alâ kulâ ise âyanmo kâinwenily.
Paulo