6
Pitu' mian niruruki bo puntulungi ari poposuu'
6:1-7
Samba Yahudi men malolo' ni Yesus, kaekae' manau' kaekae' kanturangan. Tempo iya'a, samba Yahudi men mowurung Yunani, sianmo nangka'amat samba Yahudi men tuko. Kasi samba Yahudi men mowurung Yunani iya'a norobu taena, “Wiwinemai men nobalumo sianta nantausi obos kakaan sanda' ilio koi men ni'oboskon na wiwine balu sambana.”
Mbali' iya'a, ari poposuu' men sompulo' rua' ira, ningirimpungmo mian men malolo' ni Yesus iya'a, kasi norobu taena, “Sian pore kalu i kai sian mingimamat mengelelekon Wurungna Alaata'ala supu-supuana pungurusan kakaan. Utu-utus! Mbaka' porena i kuu mansarak mungururuki pitu' mian men kuu-kuumo. Ka' mian iya'a tio men sianpo idekna a ngaanna, kuasaionna Alus Molinas ka' motu'a a noana. Raaya'a nakatonmai bo pingilimang palimangon iya'a, kada' i kai sida mongononoai sambayang ka' mengelelekon Wurungna Alaata'ala.”
Wiwi'na mian iraando'o nansangadaimo papa'ase' nari poposuu'. Mbaka' i raaya'a nanganakatmo i Stefanus, sa'angu' mian men parasaya tuu' ni Yesus ka' kuasaionna Alus Molinas. Ka' mian sambana men ninakat, tonsoop ari Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas ka' i Nikolaus, men samba Antiokhia. Ia taasi' samba Yahudi, kasee ninsoopmo agama Yahudi. Pitu' mian iya'a niwawamo na arop nari poposuu', kasi ari poposuu' nosambayang ka' nengepetkon limana na ko'ona i raaya'a.
Mbaka' lele na Alaata'ala kaekae' tolele, ka' mian men malolo' ni Yesus na Yerusalem kaekae' kanturangan, ka' uga' biai' a imam na Yahudi men noparasayamo ni Yesus.
Stefanus nirakop ka' nirait
6:8-15
Stefanus biai' tuu' a barakaatna tia kuasana men ia rookon Alaata'ala. Mbali' iya'a, biai' a upa kosamba' tia oosan wawauonna na mian biai'. Kasee uga' isian mian sambana men sian momorongori i Stefanus. Raaya'a a mian na laigan bakitumpuan men ngaanon Laigan Bakitumpuanna Mian Men Sianmo Nipo'ata'.* Mian Men Sianmo Nipo'ata': Mian men minsoop na laigan bakitumpuan iya'a, mase mian men nentempoi nipo'ata' mbaripian. Men tonsoop mian na laigan bakitumpuan iya'a mase samba Yahudi na kota Kirene ka' kota Aleksandria tia samba Yahudi na libutan Kilikia ka' libutan Asia. Raaya'a poogagai tii Stephanus. 10 Mau mune' koiya'a, upa men bantilkonon ni Stefanus uga' sian pokoonna i raaya'a gagaion, gause Alus Molinas mantarai i Stefanus pinginti'ian batundun.
11 Ya'a mbali' i raaya'a nantamboimo toro pii mian bo puntundun koi kani'imari: “Kai nongorongor mian kanono' ningiroki i Musa tia Alaata'ala!” 12 Koiya'a a nangasuina i raaya'a mian na Yahudi tia tanaa-tanaasna ka' wawa ukum Torat.
Mbaka' i raaya'a nangarakopmo i Stefanus, kasi nangawawa i ia mae' na Mahkama Agama. 13 Raaya'a uga' nangawawa toro pii mian bo pomborekkon i Stefanus. Raaya'a norobu taena, “Mian kaya'a tongko' mingiroki Laiganna Alaata'ala men molinas, ka' mingiroki ukum Torat men ia tadulkon i Musa tempo mbaripian. 14 Ka' uga' kai nongorongor mian kaya'a nuntundun se' i Yesus men samba Nazaret bo munguruntuni Laiganna Alaata'ala kani'i ka' mombolii adat men ia tadulkon i Musa na ko'onta'!”
15 Mbaka' giigii' mian men no'umoruang na sidang Mahkama Agama iya'a, rontos mintioki i Stefanus. Ka' tempo iya'a, ro'up ni Stefanus piile'on somo koi ro'upna malaa'ikat.

*6:9 Mian Men Sianmo Nipo'ata': Mian men minsoop na laigan bakitumpuan iya'a, mase mian men nentempoi nipo'ata' mbaripian.