18
Paulus na kota Korintus
18:1-17
Noko daa iya'a, Paulus namarereimo kota Atena ka' nomae' na kota Korintus. Na Korintus ia nopootuung tia sa'angu' samba Yahudi, ngaanna i Akwila men ringkat na libutan Pontus. Akwila baasi notaka ringkat na Italia tia boroki'na i Priskila. Raaya'a notaka na Korintus gause i Kaisar Klaudius nomosuu' giigii' samba Yahudi umuar na kota Roma. Paulus nangarae'i i raaya'a rua' ira, kasi nodumodongo pooruru' tii raaya'a ka' nobalimang, gause basarakanna i raaya'a koikoimo mangawawau kema. Kasee sanda' ilio Sabat i Paulus mae' batundun na laigan bakitumpuan kada' minsidakon samba Yahudi kabai se' samba Yunani parasaya ni Yesus.
Sarataa i Silas tii Timotius notaka ringkat na Makedonia, Paulus namakemo giigii' iliona bo mengelelekon lelena Alaata'ala na samba Yahudi, mompotuutuu' se' i Yesus a Tomundo' Pansalamatkon men ia toonkon Alaata'ala. Kasee ka' i raaya'a mompoogagaikon ka' mingiroki i Paulus. Mbaka' i ia nangkaberkonmo awuna pakeanna bookoi mompopo'inau', kasi norobu taena, “Kalu i kuu silaka', sala'muumo suungmuu! Taasi'mo sala'ku! Muntumbei koini'i yaku' mae'mo mengelele'kon Lele Pore na mian men taasi' Yahudi.” Kasi i Paulus namarerei i raaya'a ka' mae' nodumodongo na sambotakna laigan men laigan bakitumpuan iya'a. Laigan iya'a laiganna mian men taasi' Yahudi, kasee mian iya'a monsoosa' Alaata'ala. Ngaanna i Titius Yustus. Kasee i Krispus, tanaasna laigan bakitumpuan sangkau laigan parasaya ni Tumpu Yesus. Ka' biai' uga' samba Korintus men sambana nongorongor lele men ia tundunkon i Paulus. Raaya'a parasaya ni Yesus, kasi nisarani.
Na sa'angu'mo malom, na simpalaalung, Tumpu norobu ni Paulus tae-Na, “Alia layaon! Imputkon a porobuaan, alia mimporokot, 10 gause i Yaku' mongololo' i koo. Sianta sa'angu'po mian mangawawau ba'idek na ko'oom, gause biai' mian na kota kani'i men mian-Ku.” 11 Ya'a mbali' i Paulus nodumodongomo na Korintus koi sa'angu' taun pintanga' a nau'na, ka' nimisiso'kon wurungna Alaata'ala na ko'ona i raaya'a.
12 Sarataa i Galio nosida gubernuur na libutan Akhaya, samba Yahudi nosa'angu'mo ka' nintimbangi i Paulus ka' nangawawa i ia na mian men bo pungukumi. 13 Raaya'a nuntundunkon men ia parawootkon koi kani'imari, “Mian kaya'a mangasui mian biai' kada' monsoosa' Alaata'ala tia wawau men pootetengkea'i tia ukum Torat!”
14 Baasi bo simbation ni Paulus i Galio norobumo na samba Yahudi taena, “Wee i kuu, samba Yahudi! Kalu men parawootkononmuu kani'i sa'angu' pansala'ian kabai se' ka'idekan, mbaka' i yaku' tio momorongor kutung men parawootkononmuu. 15 Kasee kani'i tongko' nopoosinsala' nomoogagaikon wurung tia ngaan ka' ukummuu! Mbaka' i kuumo a men tio mompooka'amatikon. Yaku' bude' mungukumi upa men koi kani'i!” 16 Kasi i Galio numbuse'i i raaya'a umuar. 17 Mbaka' i raaya'a nangarakopmo i Sostenes, tanaasna laigan bakitumpuan iya'a, ka' nampapolosi i ia na aropna mian men bo pungukumi. Kasee i Galio sian tuu' nimbiranga' upa men nosida iya'a.
Paulus mule'kon na Antiokhia
18:18-23
18 Noko daa iya'a ai Paulus dauga' nodumodongo nanau' na Korintus. Kasi ia nobasiloloa na mian parasaya na Tumpu men isian na kota iya'a, ka' i Paulus tii Priskila ka' i Akwila notarabut mae' na libutan Siria. Baasi na kota Kengkrea i Paulus nungkuurimo wuukna men ia patalai umalayo', gause niatna na Tumpu ia loloikonmo.* Bil. 6:18 19 Sarataa notaka na Efesus i Paulus namarereimo i Priskila tii Akwila. Paulus suungna uga' ninsoop na laigan bakitumpuan ka' nopootundunnii tia samba Yahudi indo'o. 20 Raaya'a nama'ase' kada' i Paulus dumodongo bi panau' tii raaya'a, kasee i Paulus bude'. 21 Maune' koiya'a, tempo i ia rumingkatmo mae', ia norobu taena, “Kalu poturangonna Alaata'ala i yaku' bo mule'kon soosoodo ka'ita.” Noko daa norobu koiya'a, ia norumingkatmo mamarerei Efesus.
22 Sarataa taka na Kaisarea, ia nomae'mo na Yerusalem muntundunkon salamna na jama'at, kasi nobakaliuliu na Antiokhia.
23 Noko daa nodumodongo toro pii ilio indo'o, ia nomae'mo nengelego'i mian na lipu' Galatia tia Frigia ka' nompoporampot imaanna mian men malolo' ni Yesus.
Apolos na Efesus tia na Korintus
18:24-28
24 Pintanga' i Paulus mompoporampot noana mian parasaya iya'a, Apolos, sa'angu' samba Yahudi men nongamea' na Aleksandria, notakamo na Efesus. Ia pande batundun ka' minginti'i isiina Alkitaap, 25 ka' nipisiso' kada' minginti'i Salanna Tumpu. Ia malesi' tuu' mimisiso'kon i Yesus na mian, ka' pimisiso'na pore tuu', maune' baasi pansaranian ni Yohanes a men ia inti'i. 26 Ia sian babata ka' nuntumbeimo norobu na laigan bakitumpuan. Tempo i Priskila tii Akwila nongorongor pisiso' ni Apolos, raaya'a nangawawamo i ia na laiganna i raaya'a, ka' nompopopanasakon pore-pore na ko'ona wawauna Alaata'ala men mansalamatkon mian, men limangon ni Yesus.
27 Noko daa iya'a, Apolos nobakinoamo mae' na Akhaya. Mbaka' utus sa'angu' kaparasaya'an men na Efesus, nuntulismo surat bona mian na Akhaya men parasaya ni Yesus, kada' i raaya'a mo'uus mangalabot i Apolos. Ka' tempo i Apolos notaka na Akhaya, mian men noparasayamo ni Yesus gause kaporeanna Alaata'ala munsurikon kumana' tuu' a upa men ia limang i Apolos. 28 Gause kuasaan tuu' i Apolos nungurungku'i samba Yahudi na poogagaian na aropna mian biai'. Apolos morobu tia mamake Alkitaap ka' mompotuutuu' se' i Yesusmo a Tomundo' Pansalamatkon men nitoonkon.

*18:18 Bil. 6:18