2
Tetsaróónicárí Páávoro úwaabóne
Aane muurá ámuha táñahbémú méwaajácú bañúháñée ámúhakye muha maááhɨ́véjetúne. Muuráhjáa Pirípovu múúhakye ditye ɨ́cúbáhráróné pañe ɨ́ɨ́nerí íllityétúmé ámúhakye muha méúwááboté Píívyéébedívú muha mecátsɨ́páávénema. Áámedíi múúhadi tsaate úúhɨ́vatéróné pañe ámúhakye muha meúwaabóné muurá ámuha mécáhcujtsóhi. Tsáháa ímityúné ámúhadítyú muha meɨ́jtsámeíñe íllure ámúhakye muha maállityúne. Muuráhjáa ihdyu Píívyéébe pámé ɨ́jtsaméíyé wájácú néébe múúhakye ityújkevééllémekéjuco níwáávéné uwááboju íñe muha méúwáábohíjcyá ámúhakye dibye ímillédújuco. Tsá muha meúwáábohíjcyatú mɨ́amúnaa múúhakye ímí ɨɨ́jtsúcunúki. Aane wájácú ámuha menééne tsáháa múúhakye ámuha maáhdórokíyé tsaímíyé ámúhakye muha meúwáábohíjcyatúne. Aane Píívyéébe waajácúhi. Áhdurée tsá muha meíjyácunútú mɨ́amúnaa múúhakye mítyájtsóíyóneri. Muuráhjáa ihdyu ɨ́mɨááné múúhakye ámuha mémítyájtsóiyá Críjtorée múúhakye uwáábojtédívú pícyóómeke. Árónáacáa tsá muha meíjyácunútú tééneri. 7-8 Muuráhjáa ihdyu ámúhakyéré muha tsaímíyé mépɨ́áábohíjcyá éhne múúne tsɨɨméké tsɨɨju téhmedu ámúhakye muha mewájyúnema. Aamée ámúhakye muha méúwáábohíjcyá ɨ́mɨáájú ápíchó nénehjɨ múúhakye pátyehíjcyáróné pañe. Aane cáhawáá méɨtsáávé muhdúhjáa ámúhakye muha meúwáábo ámúháj pɨɨne muha meíjcyame mewákímyeíhijcyáné pécóhajchótá cójɨ́hajchótá tééne tájpí muha meíjcyaki. Tsáháa ɨ́ɨ́nerí ámúhakye muha meíjyévétsohíjcyatúne.
10 Áhdure muurá ámuha méwaajácú tsaímíyée ámúhama muha meícyahíjcyánéllii ɨ́ɨ́netú muha menéétsámeítyúne. Aane téhdure Píívyéébe waajácúhi. 11 Áhdure ámuha méwaajácú ámúhakyée muha meúwaabómé mecánáájánuhíjcyáné éhne múúne tsɨɨméké cááni méénudu. 12 Muuráhjáa ámúhakye muha ménehíjcyá Píívyéébema ímíñeúvú ámuha meíjcya muhdú dííbyeéjté íjcyáiyódú íavyéjúejtée ámuha meíjcyáiñévú ámúhakye dibye méménúmeke.
13 Ááné hallúvú muha paíjyuváré météhdútsohíjcyá dííbyeke. Muuráhjáa dííbyé uwááboju mɨ́amúnáá ɨ́jtsaméí íjcyatúné muha ámúhakye meúwáábónéllii ámuha ímí mecáhcujtsómé tsúúca méímíjpyetéhi. 14 Ahdícyane ámuúha múúhá nahbémuj, muurá Críjtoke ámuha mecáhcújtsóné hallútú ámúha múnaáré ámúhadi ɨ́cúbáhrahíjcyádúu idyé múúhadi Jodéari muha meícyáné cahcújtso múnáadi múúha múnaáré jodíómú ɨ́cúbáhrahíjcyáhi. 15 Diityérée muurá dsɨ́jɨ́vetsó Ávyéjuube Jetsóoke ɨ́hdée múúha múnaáré idyé íjcyámeke Píívyéébé ihjyú uubálle múnáake ɨdsɨ́jɨ́vetsódu. Aame tsá Píívyéébe ímillédú íjcyáítyuróne. Áánéllii pamévakéré tsarílléme. 16 Aame muurá tsá ímíllehíjcyatú jodíómú íjcyátúmeke muha meúwaabóne. Ááneri íhyallúvúré éhnííñevu ímityúné méénuhíjcyáme. Árómeke tééné hallútú Píívyéébe ɨ́cúbáhraáhi.
Páávoro imíllé Tetsaróónicárí íjcyáné cahcújtso múnáake iááhɨ́veténe
17 Ámuúha múúhá nahbémuj, éhnée ámúhadítyú muha metsátsihdyu muurá tsúcájáhréjuco meé. Aame íñe ámúhadítyú tsíhyulle muha meíjcyarómé ámúhakye méɨ́tsáávehíjcyáhi. Áánéllii muha méimíllerá ámúhakye maááhɨ́veténé tsiiñe maátyúmɨ́jcatsíki. 18 Éíjyújúcooróo o ɨ́tsámeíhíjcyaróné oore ámúhakye o ááhɨ́vetéíyóneri. Árónáacáa Naavéné táɨ́jtsaméí tútávajtsóhi. 19-20 ¿Aane íñe ɨ́ɨ́nevú muha mecátóróóvéne méímíjyúúveé Máavyéjuube Jetsocríjtó tsiiñe tsáácoóca? Muurá ihdyu diityéjuco ámuha ámúhadi téijyu muha meímíjyúúveímye.