1 TETSARONITSÉÉTSE
Tujkénú Tetsaróónicárí íjcyáme éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Ámuúha Tetsaróónicá múnaa múúhá nahbémuj, íhyaamɨ íñe muha mécaatúnú ámúha éllevu oo Páávoroo, Tsibáánoo, Timotéoo, íjcyame elle ámuha meíjcyame tsaímíyé Máavyéjuube Jetsocríjtomútsikye Méécááni Píívyéébema meúráávyehíjcyáme éllevu. Aamútsí ihdyu óvíi ámúhakye pɨ́aabó ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki.
Tetsaróónicá múnaa cáhcujtsóne
Ímí ámuha Píívyéébeke meúráávyehíjcyánéllii paíjyuváré muha dííbyeke météhdútsohíjcyáhi. Áhdure muha méɨ́tsáávehíjcyá Jetsóoke ámuha mewájyúne mecáhcujtsómé tsaímíyé dííbyé wákimyéí ámuha meméénume meɨ́tsohíjcyáné tsiiñe dibye tsááiñe. Ááné hallúvú muha téhdure Píívyéébeke météhdútsohíjcyáhi. Muurá muha méwaajácú ámúhakyée táñahbémuke iwájyúnéllii dibye újcune. Muuráhjáa ámúhakye muha pajtyété tsúúca mééma íjcyáné uwááboju meúwáábócooca tsá pevénéré meúwáábohíjcyatúne. Muuráhjáa ihdyu Píívyéébé Apííchó múúhakye pɨ́áábóneri panéváré méénúráítyúronéhjɨ́ muha méméénuhíjcyá ɨ́mɨáánéjuco íjcyane muha meúwáábohíjcyánélliíhye. Aane muurá ámuha méwaajácú muhdúhjáa ámúhama muha meíjcyame ámúhakye mepɨ́áábohíjcyáne.
Muuráhjáa Píívyéébé Apííchóré ámúhakye ímíjyuuvu ájcume tsaímíyé ámuha mécáhcujtsó dííbyé uwááboju ámúhakye muha meúwaabóne. Aame muurá eene muhdú muha dííbyeke meúráávyehíjcyádújuco ámuha meúráávyehíjcyáné ámuha meɨ́cúbáhrámeíyóné pañe. Ehdu nééróné pañe ámuha dííbyeke tsaímíyé meúráávyehíjcyámedítyú muurá Matsedóóniámá Acááyá iñújɨ́ɨ́cú cahcújtso múnaa ámúhadítyú ɨɨ́ɨ́váne tehdu úráávyehíjcyáhi. Ááné uwáábojúu muurá ámúhadítyú tsújaavéné tsá apáámyéré tééné iñújɨ́ɨ́cu múnaa wáájácutúne. Muuráhjáa tsúúca pahúllevá múnaáré waajácúhi. Téhdurée waajácúmé ámuha ímí Píívyéébeke mecáhcujtsóne. Áánéllii tsáhájuco muha muucá teene meúúballéítyuróne. 9-10 Muurá téhdure múúhakye úúbállehíjcyámé éhnée ámúhakye muha maááhɨ́véjémeke tsaímíyé ámuha mewáátsúcúpejtsóne. Áhdure múúhakye úúbállehíjcyámé níjcyotájtekérée ámuha mecáánívahíjcyámé ícyooca botsíi ɨ́mɨáábé Píívyéébekéréjuco ámuha mecááníváábeke meɨ́ɨ́cuvémé metéhmehíjcyáné múijyú tsiiñe Ílli tsááiñe éhnée dsɨ́jɨ́véébeke dibye bóhɨ́ɨ́tsoóbe. Diibyée muurá tsúúca meke pájtyetétsó méimítyú hallútú meɨ́cúbáhrámeííyónetu.