4
Aabe níjkyéjɨri íjcyaabe Máavyéjuube meke ɨ́ɨ́tehíjcyá muhdú meíjcyane. Áánéllii múu ávyéjujte íjcyame ímíñeúvú íwákimyéi múnáake picyóó ɨ́cúbáhratúme.
Ahdícyane múu téɨɨbúwá iíjcyáne paíjyuváré Píívyéébeke pɨáábó táúmeíhijcyá óóchévetúmé panévá hallúvú téhdújtsomére. Téhdure múúhá hallúvú métáuméí dibye múúhakye pɨ́áábónej péévé múúhakye múha ɨɨná néétume éhnííñevu mɨ́amúnáake muha meúwáábo Críjtóo mééma pajtyéteju méénune. Teene o úwáábohíjcyáné hallútú muurá íñe ícyooca oo cúvéhóójari. Áánéllii ámúhakye o néé táhallúvú pɨáábó ámuha Píívyéébeke metáúmeí dibye oke ɨpɨ́áábo mɨ́amúnáake téénevu o wáájácútsoki.
Téhdure ámúhakye o néé panévatúré ɨ́mɨááméré ámuha meíjcyáne cahcújtso múnaa íjcyátúmeke tééjuvu mewáájácútsoki. Aame ihdyu múu ímíñeúvú ihjyúvahíjcyá tsaate ámúhakye díllócooca tsaímíyé diityéké ámuha meúúbálleki.
Páávoro pítyajcóne
Ahdícyane óvíi ménahbe Tííkico ámúhakye táuubállé meenú dííbyema muhtsi Ávyéjuube Jetsocríjtó wákimyéí meméénuhíjcyaábe. Diibye muurá oke tsaímíyé tééné wákimyéityu pɨ́áábohíjcyáhi. Áábeke ámúha éllevu ó wallóó ámúhakye tsápɨ́jtsoobéré iúúbálle muhdú íílle muha meíjcyane. Áábema téhdure tsaapi ménahbe ɨ́mɨáábé íjcyaabe Onéétsimo péé ámúhadítyúu tsáábeé. Aamútsí óvíi ámúhakye úúballé páneere muhdú íílle íjcyane.
10 Áánetu íñe dííbyema muhtsi cúvéhóójari meíjcyaabe Arijtáácó ámúhakye dúúruváné ámúhakye ó úúballéhi. Áhdure Benabéé nahbe Máácó uubállé ámuha wájácú menéébe ámúhakye duurúváhi. Aabe ámúhakye ááhɨ́vetéhajchíí ímíñeúvú méwaatsúcuco. 11 Téhdure idyé Jetsóó dííbyere ‘Jójtoó’ némeííbyé ámúhakye duurúváhi. Éhdume tamúnaa jodíómudítyú cahcújtso múnaa íjcyame oke pɨ́áábohíjcyá Píívyéébé avyéjú wákimyéí o méénúnetu. Aame oke mítyane tsápɨ́tsohíjcyáhi. 12 Téhdure ámúhadítyúu tsáábe Epáápara Críjtó wákimyéí méénuhíjcyaabe ámúhakye duurúváhi. Téhdure ámúhá hallúvú mítyane pɨáábó Píívyéébeke táúmeíhíjcyaabe ámuha tsaímíyé dííbyeke meúráávye muhdú dibye ímillédu. 13 Aane ɨ́mɨááné ó waajácú ámúhá hallúvú mítyane pɨáábó dibye táúmeíhijcyáne. Téhdure Raoditséá cóómiyi íjcyámema Hierááporíyí íjcyámé hallúvú táúmeíhíjcyaábe. 14 Téhdure wájyú menéébe taabóóbé Róócáma Déémámutsi ámúhakye duurúváhi.
15 Áhdure táicyánéjcutu Raoditséari íjcyame ménahbémuke o dúúruváné méuubálle. Áhdure Níhpáke pámeere dííbye jávú dóbéévehíjcyáné cahcújtso múnáama o dúúruváné méuubálle. 16 Aane íhyaamɨ ámúha éllevu o wálloháámɨ́ ámuha meéévéné boone méwállooco diitye Raoditséari íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu téhdure ditye iééveki. Áhdure téhullétú ámúha éllevu ditye wálloháámɨ ímíñeúvú méééveco. 17 Áánetu Akíípoke mene dibye ímíñeúvú ɨnɨ́jkéva Píívyéébée dííbyeke pícyóóné wákimyéi.
18 Ehdu íñe ámúhakye pámeekéré o dúúruváné ó caatúnú páñetu oóre. Áábeke ihdyu oke máábájɨ́ɨ́vedí íñe cúvéhóójari o íjcyáábeke. Ahdícyane óvíi Píívyéébe ámúhakye pɨ́aabóhi. Áyu tehdújuco.