2
Muhdú uwáábojte íjcyane
Aane ovíi Píívyéébe uke pɨ́aabó íñe Críjtoke mecáhcújtsónéjcutu u ɨ́htsútúúveki, Llihíu Timotéoj. Aabe ihdyu muhdúhjáa mítyáméj pɨɨnévú o úwaabóné u wáájane tsíjtyeke ímíñeúvú duwáábó téhdure diityéréjuco iúwáábo tsíjtyeke.
Ááné wákimyéiyi u ɨ́cúbáhrámeíyonéhjɨ́ imíchi díícyáne daabúcuhíjcyá diibyéjuco Jetsocríjtó wákimyéi múnáajpi u íjcyaábe. Tsá muurá tsodáhó iímillédú íjcyatú pevéjté íjcyadu. Muurá ihdyu íavyéjuube muhdú néhdújuco dibye íjcyane. Muurá tsáne ɨ́ɨ́curi ímíñeúvú ɨ́ɨ́cutúmé tsá tééne áhdó újcutúne. Áánetu úmɨhéneri wákímyeímyé ibájtsó kéémécooca ujcú tééne tájpí iíjcyaki. Íllu íñe uke o néhijcyáné cáhawáá ímíñeúvú dɨjtso Píívyéébe páneere úhdivu ibóhówájtsoki.
Cáhawáá dɨjtsúcunu muhdúhjáa Jetsocríjtó mɨ́amúnáá icyánéjcutu Dabíiúvúj tsɨɨménémúhaabe íjcyaabe ɨdsɨ́jɨ́vétsihdyu tsiiñe bóhɨɨ́ne. Áábedítyú íjcyáné uwááboju íñe méúwáábohíjcyá pajtyéteju. Ááné hallútú muurá éhne múúne dsɨ́jɨvétso múnáájpikye icyúvéhoojánúdú oke mɨ́amúnaa cúvéhoojánuube ó ɨ́cúbáhrámeíhijcyáhi. Árónáa tééné uwááboju tsúúca pahúllevávúré tsújaavéné tsá múha muhdú méénúítyuróne. 10 Áánéllii o ɨ́cúbáhrámeíyonéhjɨ́ ó aabúcuhíjcyá Píívyéébée újcúmeke o úwáábo múijyú muhdú íjcyáityúmeréjuco Jetsocríjtoj tééveri ipájtyetéki.
11 Íllu muurá nééne ɨ́mɨáánéjuco:
Críjtoke mecáhcujtsómé medsɨ́jɨ́vécooca ɨ́ɨ́né imíjyaú dííbyema meíjcyaáhi. 12 Áhdure meɨ́cúbáhrámeíyonéhjɨ́ maáábúcúhajchíí dííbyema máávyéjúúteéhi. Áánetu dííbyeéjté meíjcyane metóónúmeíhajchíí téhdure tóónúiibye ihñéjté meíjcyaróne. 13 Muurá múhdurá medárɨ́ɨ́vémeíyónáa iíjcyadúré ɨ́mɨáábé iíjcyánéllii meke pɨ́áábohíjcyaábe.
Ɨ́mɨá uwáábojte
14 Áánéllii ímíñeúvú duwáábó mɨ́amúnáake Ávyéjuube Jetsóó mémeri ditye átéréénéhjɨri ityáhjájcatsíjyúcóótuki. Muurá ténéhjɨri íllure tútávátsohíjcyámé ɨ́mɨá uwááboju lléébóíyómeke. 15 Áánetu ɨ́mɨá uwááboobe u íjcyaabe ímíñeúvú dúwáábohíjcyá ɨ́mɨá uwááboju ɨ́ɨ́nerí núcójpɨ́vétuubéré Píívyéébedívú u úújetéki. 16 Átéréenéhjɨ́ ditye úbállécatsíhíjcyáneri dɨ́ɨ́cúvedíñe. Muurá ténéhjɨri éhnííñevu iiye tútávátsámeíhijcyáme. 17 Ááné uwááboju muurá mɨ́amúnáadi tsújaavéné íllure diityéké tútávátsohíjcyá éhne múúne cheme méjpííyi llíyaaténé meke tútávajtsódu. Muuráhjáa Himenéomútsikye Piréétoma tééné uwááboju tútávajtsóhi. 18 Aamútsí muurá nehíjcyá meeva medsɨ́jɨvémé tsiiñe mebóhɨ́júcóóityúne. Ááneri cahcújtso múnáake tsíñejcúvuréjuco dityétsí ɨ́búwátsohíjcyáné tsíhdyuréjuco iúwáábóneri. 19 Árónáa méwaajácú íllu tene nééneé: “Píívyéébe waajácú ihñéjteke.” Áhdure nééneé: “Pámeere Críjtoéjté tsáhájuco ímityúné méénúítyuróne.” Ehdu Píívyéébé waajácúháámɨtu nééneé.
20 Muurá tsájá pañe tsá apááñéré ɨ́mɨááné wáábyuta óórótuú, tsɨ́tsɨ́ɨ́né uwáñewáánetuu, méénúmeíñé lliyíhllóné íjcyatúne. Téhdure muurá ijcyáné átéréénéhjɨ́ wáábyuta úméhetuu, núpájkityuu, méénúmeíihllójɨ. 21 Ahdu muurá ímítyunéhjɨ́ méénújúcootúmé ɨ́mɨáámeréjuco íjcyámej tééveri Píívyéébe meenú íwákimyéi.
22 Ahdícyane ihdyu dɨ́ɨ́cúvedí ováhtsámú ɨ́ɨ́búwatu ímítyúné ɨ́jtsaméí tsíñáávehíjcyáneri. Ɨ́mɨáábéré díícyáne ímíñeúvú duráávyé u cáhcújtsojɨ́jto. Ááne pamévamáyé wajyújcatsi múhdumé ɨ́mɨááméré iíjcyáne dííbyedi tsúúrámeíhíjcyámema ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki. 23 Tsá múu ɨ́ɨ́cúvetú átéréénéhjɨri mɨ́amúnaa táhjácatsíhíjcyáneri. Muurá ú waajácú téeménéhjɨ́ nɨ́jkeváné úhbajcátsivúréjuco. 24-25 Tsá tene ímityú Píívyéébé wákimyéí méénume úhbájcatsíñe. Pamévamáyé ɨ́mɨááméré iíjcyáne aabúcuhíjcyáiyá ímítyunéhjɨ́ íjcyaróne. Ɨ́mɨááméré mítyájkímyeítyúmé chooco úwáábóiyá tsaate ímityúné íjcyámeke Píívyéébé pɨáábori ditye iímíjpyeténe iwáájácu ɨ́mɨá uwááboju. 26 Ááne ditye iíjchívye Naavéné hójtsɨ́ pañétú iímillédú dibye diityéké dárɨ́ɨ́vehíjcyánetu.