2 TIMOTÉO
Hállúvúeháámɨ́ Timotéo éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Páávoro o íjcyáábekée Píívyéébe oke ityújkevéélléne picyóó Jetsocríjtoke mecáhcujtsómé múijyú medsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ meújcúné uwááboju úwááboobéré o péhíjcyaki. Aabe íñe tsiiñe íhyaamɨ diéllevu ó caatúnú ávyeta tájtsɨɨménédú uke o ɨ́jtsúcunúúbeke mítyane o wájyuube Timotéo éllevu. Aane óvíi uke Máavyéjuube Jetsocríjtój Caani Píívyéébe pámeeke ɨɨ́daatsóllédú íjcyaabe pɨ́aabó ímí u íjcyaki.
Críjtodítyú Páávoro úwaabóne
Áánéllii paíjyuváré Píívyéébeke pɨáábó díhyallúvú ó táúmeíhijcyá panévá hallúvúré téhdújtsoobére. Áábeke tsaímíyé ó ɨ́ɨ́cúvehíjcyá ɨ́ɨ́nerí ɨ́jtsámeítyuube méɨhdé múnáaúvúu ɨ́ɨ́cúvehíjcyáábeke. Aabe ó ɨ́tsáávehíjcyá éhnée uke o pícyoíñúneri ɨ́dátsó u kímoovéne. Áánéllii ó imíllé uke o ájtyumɨ́né o ímíjyúúveki. Muurá ó waajácú ímí Píívyéébeke u cáhcujtsóné díítyáállée Róóidámúpɨ́ dɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́ju Eoníítsema cáhcujtsódu.
Muuráhjáa díhyallúvú táhójtsɨcu o pícyóóne dííbyeke pɨáábó o táúmeíñé tujkéveri uke dibye pɨ́ááboobe ú piivyété dííbyé wákimyéí u méénune. Áánéllii uke o néé ímíñeúvú teene u méénuki. Tsáháa Píívyéébe Íapííchó mépañévú pícyootú meíllityéki. Mépañévúu pícyoobe téénej tééveri ɨ́htsutúmé meíjcya ɨ́ɨ́nevú táhjátsámeítyúmé ɨ́mɨááméré meíjcyame mewájyújcatsíki. Ahdícyane núcojpɨ́llétuubéré dúwáábohíjcyá Jetsocríjtodítyú íjcyáné uwááboju. Áhdure íñe tééné déjúcotu cúvéhóójari o íjcyáneri núcójpɨ́vétuubéré Píívyéébedívú cátsɨ́páávéne téhdure tééné déjúcotu u ɨ́cúbáhrámeíyóné daabúcu. Muuráhjáa tsúúca meke ipájtyetétsómeke ɨ́mɨáámedi dibye díllome méijcyá dííbyeéjte. Tsáháa idyé ɨɨná ɨ́mɨááné meméénúnéllii meke dibye újcutúne. Muuráhjáa ihdyu tsúúcajátújuco ííñujɨ́i íjcyátúné ɨhdéjuco meke iwájyúne dibye ɨ́jtsámeíñé Críjtoj tééveri meke iújcuíñe. 10 Áhdújucóo dííbyeke iwállóóneri meke dibye úújetsóné ɨ́mɨááné meke iwájyune. Aabée mééma ímíbajchó mépée mewágóóóvéiyóne. Áánemáa méhdivu bóhówajcároobe múijyú medsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ meújcúíñé uwááboju.
11 Aane íñe úwááboobéré ó pehíjcyá jodíómú íjcyátúmeke okée Píívyéébe níwaavédújuco. 12 Aabe tééné déjúcotu páhduváré nénéhjɨri o ɨ́cúbáhrámeíyoobe tsá o núcójpɨ́vetú dííbyedívú o cátsɨ́páávénema. Muurá ó waajácú oke dibye pɨ́ááboíñé tsiiñe Jetsocríjtó tsááiñévújuco.
13 Ahdícyane ímíñeúvú dííbyé uwááboju cáhcújtsóne duráávyé muhdúhjáa uke o úwaabódu. Ááne pamévakéré wajyu Críjto meke wájyudu. 14 Aabe óvíi Píívyéébée uke ityújkevéélléne níwáávéné wákimyéí ímíñeúvú ú meenú dííbyé Apííchó mépañe íjcyane uke pɨ́áábóneri.
15 Áánetúu Áátsiá iiñújɨ́ cahcújtso múnáadítyú tsaate oke náhbénuhíjcyarómé óhdityu péémema téhdure Pijééromútsí Hemóójenémá pééhií. Aane muurá tsúúca ú waajácúhi. 16 Áánetúu Onetsííporo píváijyúvá oke aahɨ́vejé ‘bohɨ́bóhɨúvú’ cúvéhóójari o íjcyane núcojpɨ́llétuubére. Áábedi óvíi Píívyéébe ɨɨ́dáátsóvéne pɨ́aabó panévatúré pámeekéré ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́mema. 17 Ííllevúhjáa Róómávu wájtsɨɨbe íjcyátútsihdyu oke néhcoobéré ipyéhíjcyáné nɨ́jcaúvú ájtyúmɨté cúvéhóójari o íjcyáábeke. 18 Aane muurá uure ú waajácú muhdúhjáa meke dibye pɨ́áábohíjcyáné Éépetsórí meíjcyámútsikye. Ahdu óvíi dííbyeke Píívyéébe pɨ́aabó Ávyéjuube Jetsóó itsáácooca tsaímíyé dííbyeke iújcuki.