6
Áánéllii múu tsaaté hójtsɨ́ pañe íjcyame ímíñeúvú diityéké panévatúré avyéjuullé ímityúné Píívyéébedítyú múha iíhjyúvátu muha meúwáábohíjcyánetu. Ahdícyane tsaaté avyéjujte cahcújtso múnaa íjcyáhajchíí múu avyéjuulléhi. Tsá ditye cahcújtso múnaa íjcyánéllii ávyejúúlletúmé íjcyáítyuróne. Awáá tsame íjcyame múu ímíñeúvú pɨ́áábójcatsíhi. Muurá cahcújtso múnaa meíjcyame mewájyújcatsíñe tsaímíyé mépɨ́áábójcatsíiyáhi. Ehdu íñe uke o néhíjcyanéhjɨ́ dúwáábohíjcya.
Píívyéébeke meúraavyéne
Muurá Máavyéjuube Jetsocríjtó uwááboju ɨ́mɨáájú meúráávyéné tsɨjɨ́jtoríyéjuco tsaate úwáábohíjcyáne. Ehdu úwáábohíjcyámé atéréejte íjcyame ɨ́ɨ́néubárá wáájácúturómé íllure tééneri imítyájkímyeíki. Áámé ɨ́ɨ́búwari muurá tsaanééré átérééné ɨ́jtsaméí íjcyame táhjácatsíhijcyá ténéhjɨri. Áámedítyú ímichi dóhéjúúvehíjcyáné ímítyunéhjɨ́ íjcyane nómíutááva, úhbajcátsi, áábojcátsi, tútávátsojcátsi. Aame ɨ́mɨáájú wáájácutúmé méénúcatsíhijcyá ɨ́ɨ́jtsaméí wáájácúmeítyúme. Aame ɨtsúcunúhijcyá tééné hallúvú medsɨ́ɨ́dsɨ́va meúwáábohíjcyáné Píívyéébé uwááboju. Tsá múu ehdu néémedívú náhbévatúne. Muurá ihdyu íñe méhdi íjcyadúnéwúuma tsíñéhjɨri ɨ́jtsámeítyúmé tsaímíyé Píívyéébeke meúráávyejɨ́jtó meúraavyémé nihñéétsihvúré ɨ́ɨ́né imíjyaú méíjcyaáhi. Tsáháa muurá ehnémá ííñujɨ́vú metsɨ́ɨ́mávámeítyúne. Áhdure medsɨ́jɨ́vécooca tsá ɨɨná metsájtyetúne. Áánéllii múu tééne tájpíjyuco memájchoma méwajyámuma, meíjcyane, ímí ɨjtsúcunú tehdújuco. Muurá éhnííñevúré iéhnéváíyóneri tsúúrámeíhijcyámé tsá áábúcutú panévá umúúpi. Aame éhnííñevu ɨdsɨ́ɨ́dsɨ́va átéréenéhjɨ́ wákímyeíhijcyámé ílluréjuco tútávaavémé tééné nɨ́jcaúvú wágóóóveéhi. 10 Muurá medsɨ́ɨ́dsɨ́váíyóneríyé meíjyácunúhíjcyánetu ímichi tsááne panéváré ímityúne. Muurá tsaate Píívyéébeke cáhcujtsójúcoorómé tééneríyé íjyácunúhijcyámé ílluréjuco teene ɨ́hvejtsóne. Aame ɨ́dátsó ijcyáhi.
Tsaímíyé mecáhcujtsóne
11 Áánetu ihdyu tsúúca Píívyéébeéjpí u íjcyaabe tsá múu tééneri ɨ́ɨ́cúvetúne. Ɨ́mɨáábéré díícyáne ímíñeúvú dííbyeke mecáhcújtsojɨ́jtó duráávye. Ááne pamévakéré wajyu. Aabe panéváré ímítyunéhjɨ́ uke pátyehíjcyáronéhjɨ́ ɨ́mɨáábéré díícyáne daabúcuhíjcya. Tsá múu ‘mityáhmítyá’ néétune. 12 Aabe imíchi díícyáne ɨ́ɨ́nevú táhjátsámeítyuubéré ímíñeúvú Máavyéjuube Jetsocríjtoke cahcújtsó múijyú medsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ u újcuki. Muuráhjáa téénéllii Píívyéébe uke ujcúhi. Áábeke ímí u cáhcujtsóné tsúúca mítyame waajácúhi. 13-14 Ahdícyane ícyooca dííbye tájpí páneere íjcyaabe Píívyéébé húmɨ́j pɨɨnévuu, éhnée Póótsio Piráátó úmɨwávú ɨ́htsútuube iíjcyane úúbállémeííbyé Jetsocríjtó húmɨ́j pɨɨnévuu, íjcyane uke o néé íñe muhdú uke o néhijcyádú u úwáábohíjcya ɨ́ɨ́netú néétsámeítyuubéré múijyú tsiiñe dibye tsááiñévújuco. 15 Muurá Píívyéébe páñétúejpi ɨ́htsútujte ávyéjujte íjcyáróméhjɨ́ avyéjuube íjcyaabe Críjto tsááíñe éévé úújetécooca wálloó dííbyeke. 16 Aabe apáábyéré Píívyéébe ijcyá muhdú íjcyáítyuúbe. Áábé ámɨ́tsaráhcovu muurá tsá múha pɨ́ɨ́hɨ́véítyuróne. Áhdure tsá múha dííbyeke ájtyúmɨ́ítyuróne. Áábeke ihdyu metsu ɨ́htsútuube íjcyáábeke medúúrúvahíjcya múijyú nɨ́jkéváityúne. Ehdu teéne.
17 Ahdícyane ícyooca uke o néé téhdure ehnéva múnáake u úwááboki. Tsá ditye ítsíeméné múhajchótá íjcyáíñevújɨ́ɨ́ icyátsɨ́páávéne mítyájkímyeíítyuróne. Píívyéébe ɨ́mɨáábé íjcyaabe ɨ́ɨ́netú meke pɨ́htótsótúúbedívúré cátsɨ́páávéiyóme. 18 Dúwaabo diityéké iéhnevádú íjcyame tsaate pɨ́htóméhjɨke ítsíeméneri ɨpɨ́áábóíyóneri ɨɨ́jtsámeíki. 19 Áijyu muurá panévatúré tsaímíyé íjcyámé úmɨwa ɨ́ɨ́né imíjyaú nééme újcúiyá múijyú ɨdsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ.
Timotéoke Páávoro téɨ́búwajtsóne
20 Ahdícyane uke o néé Timotéoke Píívyéébée uke níwáávéné wákimyéí ímíñeúvú u méénuki. Tsá múu ɨ́ɨ́cúvetú átéréenéhjɨ́ ɨ́jɨ́enéré íjcyane mɨ́amúnaa iwáájácúneri táhjácatsíhíjcyáneri. 21 Muurá ténehjɨ iúráávyéne tsaate tsáhájuco Píívyéébeke cáhcújtsotúne. Aabe ihdyu óvíi uke pɨ́aabóhi. Áyu tehdújuco.