2
Tsahdúré pámeekéré meɨ́ɨ́cúvéiyóne
Ámuúha táñahbémuj, ɨ́mɨáábé Máavyéjuube Jetsocríjtoke ámuha mecáhcujtsómej, tsá tsaatékéré ímí meɨ́jtsúcunúítyuróne. Tsahdúré pámeekéré méɨjtsúcunúiyáhi. Tsáijyu muurá tsaapi ehnéva múnáajpi imíwu nééné wajyámuma óóropáájɨ́ íhyójtsɨ́wapáájɨ́ íjcyaabe ámuha éllevu úúbámyénúúbé raahórí téhdure tsijpi ɨ́dáátsoobe átéréeja íwajyámuma uubámyénúiyáhi. Aane diibye ehnéva múnáájpikyéré ámuha ímí mewáátsúcúne ‘íchihvu íimítsihvu dacúúve’ menééne diibye ɨ́dáátsóóbeke ‘étsɨhjɨ́vúré baavu dacúúve’ menéhajchíí muurá ímítyúné ɨ́jtsaméíyé ámúhá pañe. Aane muurá ehdu ɨ́htsútúúbekéré ímí mewáátsúcúhajchíí tsúúca ímityúné mémeenúhi.
Aane cáhawáá íñe ámúhama o íhjyuváné ímíñeúvú mélleebúcunu, ámuúha táñahbémuj. Muurá Píívyéébe ɨ́dáátsojtéké ujcú dííbyeke ditye icyáhcújtsóne iávyéjuutéki. Muurá neebe dííbyeke wájyúmeke iávyéjújtsoíñé íavyéjuvu. Áánáa ¿ɨ́veekí ámuha diityéké meéhdɨɨválléneri ménúcópɨ́vétsohíjcyáhi? ¿Aca tsá ámuha mewáájácutú téhdure ɨ́htsutúmé ámúhadi ɨɨ́cúbáhráne ávyéjujté éllevu ámúhakye tsátyehíjcyáne? Áhdure ¿aca tsá ámuha mewáájácutú ditye túútávátuube Mépájtyetétsoobe Críjtoke meúráávyehíjcyáábedi úúhɨ́vatéhijcyáne?
Áánetu ihdyu Píívyéébé taúhbaju íwaajácúháámɨtu ‘pamévakéré múu wajyú muhdú u wájyúmeídyu’ néhdu ámuha meíjcyáhajchíí ɨ́mɨááné tehdújuco ámuha meméénune. Árónáa tsaatékéré ámuha ímí meɨ́jtsúcunúhajchíí ímityúné ámuha mémeenúhi. Ááneri ámuha ménéétsámeí Píívyéébé taúhbaju néhdu ámuha meíjcyátúneri. 10 Muurá tene néhdújuco meúráávyerómé tsane néhdu meíjcyátúhajchíí tsúúca ijcyáné ímityúné máhallúri. 11 Muurá Píívyéébe nééhií: “Tsá múu ihdícyámema dómácójcatsítyúne.” Téhdure tsiiñe neébe: “Tsá múu mɨ́amúnáake dsɨ́jɨ́vétsotúne.” Aane muurá ihdícyámema medómácójcatsítyurómé tsaatéké medsɨ́jɨ́vétsóhajchíí tsúúca ímityúné mémeenú tsane Píívyéébe taúhbaju néhdu meíjcyátúnélliíhye. 12 Áánéllii múu ímíñeúvú ɨɨ́jtsámeíñé ɨ́mɨáánéré meenúhi. Muurá Píívyéébe mééma ténehjɨ ímíbájchoó muhdú béhné pityájcoju néhduú. 13 Muurá tsíjtyedi meɨ́dáátsóvétúmedi téhdure tsá dibye ɨ́dáátsóvéityúne. Áánetu tsíjtyedi meɨ́dáátsóvémedi téhdure ɨ́dáátsóvéiibye pámeere muhdú meícyahíjcyáné iímíbájchócoóca.
Píívyéébeke mecáhcujtsóne
14 Ámuúha táñahbémuj, ¿a ímí tehdújuco teene ‘Píívyéébeke mécáhcujtsóhi’ menéérome dibye ímillédú meíjcyatúne? ¿A ehdu meíjcyame mépájtyetéiyáhi? 15 Tsáijyu muurá tsaate ménahbémú ɨ́dátsó imájchoma íjcyatúmé idyé wájyamúúvátúmeke ámuha ménééiyáhi: “Ámúhá wajyámuunévú tsaímíyé meújcámeíñe memájcho.” 16 Ehdu diityéké ɨ́ɨ́nevú ájcutúméré ámuha menééne ¿aca ɨ́ɨ́netú diityéké pɨ́áábóiyáhi? 17 Ehdu muurá ‘Píívyéébe ó cáhcujtsó’ menéérómedítyú ɨ́mɨáánéré meméénune bóhówaúcunútúhajchíí tsá ɨ́ɨ́netú meke tene pɨ́áábotúne.
18 Muurá tsaate meke nééiyáhi: “Ú nehíjcyá apááñéré Píívyéébeke u cáhcújtsóneri tsúúca dííbyeéjpí u íjcyane. Áánetu ó nehíjcyá téhdure dííbyeke o cáhcújtsoobe ɨ́mɨááné o méénúneri dííbyeéjpí o íjcyane.” Ehdu muurá tsaate meke nééiyáhi. Aane íñe ¿muhdú méúújétsoó Píívyéébeke mecáhcujtsóné dibye ímillédú meíjcyátúhajchííjyu? Muurá ihdyu apááñéré ɨ́mɨááné meméénúneri méúújetsó dííbyeke mecáhcujtsóne. 19 Aane íhya ihdyu tehdújuco ámuha mecáhcujtsóné tsáápiiye Píívyéébe íjcyane. Muurá idyé naavémú dííbyeéjté íjcyáturómé téhdure dííbyeke iwáájácúúbeke illíhi. 20 Aanéjɨ́ɨ́va ¿muhdú ámuha méɨjtsúcunú pevénéré dííbyeke mecáhcujtsómé dibye ímillédú meíjcyáturómé dííbyeéjté meíjcyane? Tsá ehdu tene néétune. 21 Muuráhjáa méɨhdé múnáajpi Aavaráaúvuke Píívyéébe ɨ́mɨáábedi dilló dibyée dííbyeke icyáhcújtsóóbeke ɨɨ́ɨ́cúve ílli Itsáake dsɨ́jɨ́vétsóíyónélliíhye. 22 Aane muurá méwaajácú ɨ́mɨáánée Píívyéébeke díbyeúvú ímí cáhcujtsóné dibyéhjáa néhdu dibye méénúnélliíhye. 23 Muurá Píívyéébé waajácúháámɨtu nééneé: “Aavaráá Píívyéébeke ímí cáhcújtsónéllii ɨ́mɨáábedi dííbyeke dílloóbe.” Ehdúhjáa dibye ímí cáhcújtsónéllii Píívyéébé nahbévaabe diíbye.
24 Ahdícyane íhya tsúúca ámuha méwaajácú Píívyéébe meke ɨ́mɨáámedi díllone dííbyeke mecáhcujtsómé dibye néhdu meíjcyámeke. 25 Téhduréhjáa muurá nahtsɨ́wamééwá Raáake dílloobe ɨ́mɨáálledi dilléhjáa ijraéémudítyú waajá múnaa íhcyóómivu úújetémeke técoomí múnaa dsɨ́jɨ́vétsóíyónetu pájtyetétsónélliíhye. 26 Aane muurá Píívyéébeke mecáhcújtsorómé dibye ímillédú meíjcyátúhajchíí tsá ɨ́ɨ́netú meke tene pɨ́áábotúne. Aame méijcyá ɨ́dátsó wáájácúmeítyúmé éhne múúne medsɨ́jɨ́véné boone pevéneréjuco méjpi íjcyadu.