4
Ííñújɨ́ene
Áánetu ¿aca kiátú íjcyane ámuha mémúnáátsócatsíhijcyáhi? Muurá ihdyu ámúhadítyúré íjcyane ámuháyé ímítyúnéhjɨri meúmúúpívyehíjcyánéllii ámuha mémúnáátsócatsíhijcyáhi. Muurá ámuha tsíjtyé tsíeméné múhdutú diityédítyú meújcúítyúróné nomííú tééné hallútú diityémá méméénúcatsíhijcyáhi. Aane muurá tsáijyu ámuha médsɨ́jɨ́vétsohíjcyá diityéké tééné hallútú ámúhadítyú pɨ́htone Píívyéébeke ámuha ímíñeúvú metáúmeíhíjcyátúnélliíhye. Muurá ámuha dííbyeke metáúmeíyónáa tsá dibye ámúhakye ácuhíjcyatú ímityúné ámuha metáúmeíñélliíhye. Muurá ámuha métáúmeíhijcyá íllure tééneri ámuha meímíjyúúveki. Ámuúha, Píívyéébeke ímíñeúvú úraavyépítyúné mɨ́amúnaaj, ¿aca tsá ámuha mewáájácutú ímityúné ííñújɨ́ene meméénúneri íllure Píívyéébeke memúnáátsohíjcyáne? Muurá dííbyeke wájyutúmé tééneríyé tsúúrámeíhijcyámé tsá ímí dííbyema íjcyatúne. Muurá dííbyé waajácúháámɨtu nééneé: “Píívyéébe Íapííchó mépañévú pícyoone meke iwájyúne nomíuuváhi.” Aane meke iwájyudu íjcyaabe meke pɨ́áábohíjcyá ímityúné metáhjaki. Muurá tsiiñe dííbyé waajácúháámɨtu nééneé: “Píívyéébe pɨ́aabó ɨdáátsóméhjɨúvú néémeke. Áánetu ‘mityáhmítyá’ néémedi tsá dibye ɨ́ɨ́cúvetúne.” Ehdu muurá nééne Píívyéébé waajácúháámɨtu. Áánéllii dííbyeke maávyejúúlléne dííbyedívú méɨ́hvéjtsaméí Naavéné ámúhadi tsúúrámeíyóneri ɨ́ɨ́cúvetúmére. Áijyu muurá ílluréjuco ámúhadítyú dibye ɨ́hvetéiñe. Ahdícyane ímityúné ámuha meméénuhíjcyánéhjɨtu meímíbáávyéne ímíñeúvuréjuco Píívyéébema meíjcyá téhdure dibye ímí ámúhama iíjcyaki. Téhdure mɨ́jɨjtócú ámuha meúráávyehíjcyánetu meímíbáávyéne dííbyekéréjuco méuráávye. Aame mékímóóveméí ímityúné ámuha meméénuhíjcyáneri metsárívyénema. Óvíjyacóóné ámuha meímíjyuhíjcyáne. 10 Íllure méɨ́dátsójkimyéí Píívyéébedívú dibye ámúhakye ɨpɨ́ááboki.
Ménahbémudítyú meíhjyuváné ímityúne
11 Ahdícyane, ámuúha táñahbémuj, tsá múu ímityúné íhjyúvatú íñahbémudítyu. Tééneri muurá íllure ámuha méehdɨ́ɨ́vállehíjcyá Píívyéébé taúhbaju. Muurá meke neebe méwájyújcatsíki. Aane mecáhcújtsóíyótsihvu ímityúné meíjcyáneri dííbyé taúhbaju méehdɨ́ɨ́vállehíjcyáhi. 12 Muurá ihdyu ápáábyéré diibye tééné taúhbajúvúu meke ájcuube nééiyá muhdú meíjcyane. Áábere ihdyu meke pájtyetétsóhi. Áhdure meke waagóoóbe. Aanéjɨ́ɨ́va ámuha ¿muhdú tsijtye íjcyáneri méihjyúváiyáhi?
Tsá mewáájácutú méúmɨwa
13 Cáhawáá ímíñeúvú melléébóne méɨ́jtsaméí eene ‘técoomívú mépeé tsáné pijcyábá náhjɨhe meméénúneri medsɨ́ɨ́dsɨ́vaki’ ámuha menéhijcyáme. 14 Muurá tsá ámuha mewáájácutú muhdú méúmɨwa íjcyane. Muurá éhne cúúvénetúré íjcyáne ójtsó ɨ́ɨ́cúiye kiávú péiñúdú meé. Aame tsá mewáájácutú múhajchótá ííñújɨri meíjcyaíñe. 15 Áánéllii múu íllure nééhií: “Óvíi Píívyéébe ímílléhajchíí teene mémeenúhi.” Éhdure múu ihjyúváhi. 16 Árónáa ¿ɨ́veekí ímíñejɨ́ɨ́ íllure ámuha metúmeíñe ménehíjcyá ámuháyé meímillédú meméénúiyóne? 17 Muurá ɨ́mɨááné íjcyane imyéénúiyóné wáájácurómé teene méénútúhajchíí tsúúca ímityúné meenúmé tééneri.