5
Muhdú ehnéva múnáake tene pájtyeíñe
Ahdícyane, ámuúha ehnéva múnaaj, mékímóóveméí ímityúné ámúhakye pájtyéíñeri. Muurá ámúhá tsíeméné ámuha mewájyuhíjcyaróné nójcánuúhi. Ámúhá wajyámúúné ɨ́mɨájáhjɨ́ máharúmú májchoóhi. Áhdure ámúha dsɨ́ɨ́dsɨ́ ámúhadívú tútávááveéhi. Aane múhdurá ámúhama nɨ́jkevámé ámuha méíjcyaá wáájácúratúmeréjuco éhne múúne cúújuwa tsíeméné áiúcúdu. Ehdu ámúhama nɨ́jkévaíñé nihñéétsihvúré ímítyúné hallúvú bañúháñé ámuha medsɨ́ɨ́dsɨ́vahíjcyáne. Muurá ámúhá wákimyéi múnáake ámuha ímí maáhdohíjcyátúneri ditye íhjyúvahíjcyáné ɨ́htsútuube Píívyéébe waajácúhi. 5-6 Áhdure waajácuube ííñújɨri ɨ́ɨ́né imíjyaú ámuha meíjcyame ɨɨná ámúhakye pɨ́htotúmé ɨ́ɨ́né imítyú ámúhakye méénútúrómeke ámuha medsɨ́jɨ́vétsohíjcyáne. Árome ámuha ménɨjkévaá éhne múúne ócájímuke iújcávátsómeke ditye llííhyanúdu. ¡Ehdu ámúhama tene nɨ́jkéváiñévú tsúúca méúújéteéhi!
Píívyéébema meíhjyuváne
Ámuúha táñahbémuj, óóchévetúméré ihdyu Jetsóoke météhmehíjcyá múijyú tsiiñe dibye tsááiñévújuco éhne múúne úmɨhé múnáajpi ibájtsó téhmehíjcyádu. Muurá óóchévétuubéré téhmehíjcyá nííjya áálléneri kéémevéné iújcuki. Ahdu múu ijcyáhi. Muurá Jetsóó tsááiñe tsúúca pɨɨhɨ́jucóóhií.
Áánéllii ímityúné médárɨ́ɨ́véjcatsídí ámúhá hallúrí teene iíjcyátuki, ámuúha táñahbémuj. Muurá ténehjɨ mééma ímíbájchóiibye tsúúca meke tehméhi. 10 Áánéllii múu ijcyá ɨ́hdée Píívyéébé ihjyú uubálle múnáaúvú ícyahíjcyádu. Muuráhjáa panévari ɨɨ́cúbáhrámeíyonéhjɨ́ aabúcuhíjcyáme. 11 Aane méwaajácú ícyooca tsaímiyéjuco ditye íjcyane ípyée iáábúcuhíjcyánélliíhye. Muurá ámuha méwaajácú muhdúhjáa Jóóuvu téhdure ɨɨ́cúbáhrámeíyonéhjɨ́ áábúcuhíjcyánéllii Píívyéébe dííbyeke ɨ́ɨ́né imíjyaúréjucó pícyoóne. Muurá ɨ́mɨááné mítyane meke ɨdáátsólleébe.
12 Ahdícyane, ámuúha táñahbémuj, tsá múu níjkyejɨɨ, ííñujɨɨ, íjcyánema tsíñéhjɨ mémé dómájcotú ɨ́mɨááné ámuha maállityúné menéécoóca. Tsá múu óvíi muhdú níjkyéjɨma ííñujɨ ijcyá o állíhajchííjyu néétu tééné hallútú Píívyéébe ámúhakye ɨɨ́cúbáhrátuki. Múu ɨ́mɨááné tene íjcyáhajchíí ‘éée, tehdújuco teéne’ nééhií. Áánetu ɨ́mɨááné tene íjcyátúhajchíí múu ‘tsáhaá’ nééhií.
13 Aane ámúhadítyú tsaatéké ímityúné pájtyeme ɨ́cúbáhrámeíhajchíí múu ihjyúvá Píívyéébema ámúhakye dibye ɨpɨ́ááboki. Ááne múu ímíjyuri májtsivá dííbyeke idyúúruváne. 14 Téhdure ámuha mechémécooca múu pɨ́uvá cahcújtso múnáá túkevéjtsojtéké ditye ámúhakye Píívyéébe mémeri dúúrúbájpácyori ɨpɨ́pájchóne ámúhá hallúvú pɨáábó ityáúmeí ámúhakye dibye ibóhɨ́ɨ́tsoki. 15 Áijyu muurá ámúhakye bóhɨ́ɨ́tsóiibye ɨ́mɨááné ámuha mecáhcújtsóne dííbyeke metáúmeíhajchííjyu. Áhdure ímityúné ámuha meméénuhíjcyáné ámúhadi ɨɨ́dáátsóvéne ábájɨ́ɨ́véiíbye. 16 Áánéllii ímityúné ámuha meméénuhíjcyáné tóónutúméré mɨ́amúnáá úmɨwávú Píívyéébeke meúúbálléne dííbyeke pɨáábó métáuméí ámúhakye dibye ɨpɨ́ááboki. Muurá ɨ́mɨááné ímí dííbyema íjcyame tsá báñúmeítyú ɨɨná ityáúmeíñeri. 17 Muuráhjáa éíjyuúvú méhdure nééroobe Eríaúvú dííbyé ihjyú uubálle múnáajpi dííbyeke táúmeí tene iáállétuki. Ahdújucóhjáa tsá tene álletú 3 pijcyábáj pɨɨnévu. 18 Ááné boonéhjáa idyé tsiiñe táúmeííbyé dibye iállétsoki. Ahdújucóhjáa tsiiñe maálléneri panéváré ííñéne néévane.
19-20 Aane ámuúha táñahbémuj, tsaate ámúhadítyú ɨ́mɨáájú iúráávyénetu mújtámeke tsijtye ímíjpyetétsóhajchíí muurá diityéké pɨ́aabómé Píívyéébe diityédí ɨɨ́dáátsóvéne diityé imítyuháñé iábájɨ́ɨ́ve ditye iwágóóóvétuki. Áyu tehdújuco.