1 PÉÉDORO
Tujkénú Péédoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Péédoro Jetsocríjtóo úwááboobéré o péhíjcyáíñé wákimyéivu oke pícyoobe íñe íhyaamɨ ámúha éllevu ó caatúnú dííbyékée ámuha mecáhcújtsóné déjúcotu méiiñújɨtu ámúhakye ditye wáchájánúme éllevu, Póótoó, Garáátsiaa, Capadóótsiaa, Áátsiaa, Bitííniaa, éhdúné iñújɨ́ɨ́neri ámuha meíjcyáme éllevu. Muuráhjáa ihdyu tsúúcajátújuco Méécááni Píívyéébe ámúhakye iñéhdújuco újcune dííbyeéjté ámuha meíjcyaki. Aane muurá Íapííchoj tééveri ámúhakye pɨ́áábohíjcyaabe Jetsóópe mewájyuri ítyujpácyó wáágóónej tééveri ámuha meímíjpyeténe dibye ímillédú meíjcyaki. Aabe ihdyu óvíi ámúhakye panévatu pɨ́aabó ɨ́búwajɨ́ɨ́ ɨ́ɨ́nerí ɨ́jtsámeítyúmé ámuha meíjcyaki.
Ímí méúmɨwa nééneé
Muuráhjáa mítyane meke ɨɨ́daatsólléne béhnétu meke tsɨ́ɨ́mávaabe Jetsocríjtóo ɨdsɨ́jɨ́véne tsiiñe bóhɨ́ɨ́nej tééveri. Áánéllii ɨ́ɨ́né imíjyaú méúmɨwa íjcyane méɨ́tsohíjcyáhi. Ahdícyane ihdyu metsu Jetsocríjtój Caani Píívyéébeke medúúrúváne metéhdújtsoki. Muurá ijcyáné níjkyéjɨri ɨ́ɨ́tsɨɨme meíjcyámé wáábyuta múijyú muhdú íjcyáityúné dibye pícyoone meke téhmene. Ímí dííbyeke mecáhcújtsónéllii ɨ́ɨhnáhoori meke pɨ́áábohíjcyaabe nihñéétsihvúré téhullévú meúújetécooca teene meújcuki.
Áánéllii múu íllure imíjyúú dííbyeke ámuha mecáhcujtsómé ámuha meɨ́cúbáhrámeíyónáaáca. Muurá tééneri meke waajácúlleebe ɨ́mɨááné dííbyeke mecáhcújtsóhajchíí éhne múúne óóro cúújúwari ditye wáájácullédu. Muurá teene óóro meke pɨ́áábóné ehnííñevu Píívyéébeke mecáhcujtsóné meke pɨ́aabóné tsá múijyú mééma nɨ́jkéváityúne. Áánéllii dííbyeke ámuha mecáhcujtsómé ɨ́ɨ́netú menéétsámeítyúhajchíí ɨ́ɨ́né imíjyaú ámúhakye ávyéjújtsóiibye dúúrúvaabéré tsiiñe Jetsocríjtó tsáácoóca.
Muurá Jetsocríjtoke ámuha maájtyúmɨ́túróóbeke méwájyúúbedívú ámuha mecátsɨ́páávéne méimíjyúúhií. Áábeke ámuha mecáhcújtsónéllii tsúúca ámuha mépájtyetéhi.
10 Muuráhjáa éíjyuúvú Píívyéébé ihjyú uubálle múnaa ihjyúvájúcoorá muhdú dibye meke ɨɨ́daatsólléne pájtyetétsóíñeri. Ároméhjáa tsá pahdu wáájácutú muhdú tene íjcyaíñe. 11 Áánélliihyéhjáa díllócatsíhijcyámé caabyé Críjto íjcyaabe múijyú muhdú ɨɨ́cúbáhrámeíñe ávyéjuutéiñe Píívyéébé Apííchó diityéké néhijcyáne. 12 Áánélliihyéhjáa Píívyéébe diityéké waajácutsó ditye íjcyáijyúi tene pájtyéityúne, bóónétúi tene pájtyeíñe. Áánée muurá tsúúca ámúhakye tsaate úúballé muhdú mepájtyetéiñe Píívyéébé Apííchó níjkyéjɨtu tsááne pɨ́áábónej tééveri. Aane muurá idyé níjkyéjɨ múnaa téhdure imíllerá páñetu iwáájácúiyóné muhdú mepájtyetéiñe.
Ɨ́mɨááméré meíjcyáiyóne
13 Aane ɨ́mɨááméré meíjcyáne métsúúraméí tsiiñe Jetsocríjtó tsácooca Píívyéébe ámúhakye ɨɨ́daatsólléne ájcúíñeri. 14 Aame tsúúca Píívyéébej tsɨ́ɨ́mé ámuha meíjcyame múu dibye ímillédú ijcyáhi. Tsá múu dííbyekée ámuha mewáájácútúcooca ímítyúnéhjɨri meúmúúpívyehíjcyádú néjúcootúne. 15 Muurá meke újcuube ɨ́mɨááméré meíjcyaki. Áánéllii múu ɨ́mɨáámé ijcyá dibye íjcyadu. 16 Muurá dííbyé waajácúháámɨtu nééneé: “Ɨ́mɨáámé meíjcyá ɨ́mɨáábé o íjcyadu.”
17 Aane dííbyeke ámuha mecáánívahíjcyámé múu ííñújɨri ámuha meíjcyáné hajchótá dibye ímillédú ijcyáhi. Muurá tsahdúré mééma ímíbájchóiibye muhdú meícyahíjcyáné tééne áhdovu meke iájcuki. 18 Muurá ámuha méwaajácú mépée mepájtyetéítyúrojɨ́jtó méɨhdé múnáaúvú úráávyehíjcyánetu meke dibye pájtyetétsóne. Árónáacáa ihdyu tsá meke dibye pájtyetétsotú dsɨ́ɨ́dsɨdívú iáhdóneri. 19 Muuráhjáa ihdyu mééma áhdoobe mítyane iwájyuube Críjtó tujpácyó wágóóóvéneri éhne múúne obééjáwu imíwu néébeke mɨ́amúnáá imítyuháñé hallúvú ditye dsɨ́jɨ́vetsódu. 20 Píívyéébéhjáa ihdyu tsúúcajátújuco dííbyeke mémenúné ííñujɨ iípívyéjtsótúné ɨhdéjuco dibye mewájyuri ɨdsɨ́jɨ́veki. Ahdújucóhjáa dibye tsááne meke ɨpɨ́ááboki. 21 Áánéllii dííbyej tééveri Píívyéébeke mecáhcujtsómé dííbyedívú mécátsɨ́páávehíjcyá dibyée dsɨ́jɨ́véébeke ibóhɨ́ɨ́tsóne ávyéjuutétsónélliíhye. Aame méwaajácú dííbyema meíjcyame ɨ́ɨ́nerí mebáñúmeíityúne.
22 Ahdícyane tsúúca Píívyéébé Apííchó ámúhakye pɨ́áábónej tééveri ɨ́mɨáájú ámuha mecáhcujtsómé óvíi ámuha méwajyújcatsí ámúhá ɨ́ɨ́búuri. 23 Muurá Píívyéébeke mecáhcujtsómé tsíhdyuréjuco meíjcyane. Tsáhájuco meúráávyetú méécáánimúu meke tsɨ́ɨ́mávátsihdyu meíjcyajɨ́jtó íllure nɨ́jkéváijɨ́jto. Áánetu ihdyu Píívyéébé ihjyu mecáhcujtsóné tsá múijyú nɨ́jkéváityúne. 24-25 Muurá dííbyé waajácúháámɨtu nééneé:
Pámeere mɨ́amúnaa wahájchotáré ijcyá tsójcómujɨ íjcyadu. Téhdure ijcyámé wahájchotáré ɨ́ɨ́né imíjyaú wajco íjcyadu. Áánetu ihdyu Píívyéébé tsá múijyú nɨ́jkéváityúne.
Ááné uwááboju ɨ́mɨáájú muurá tsúúca ámúhakye úwáábómeíhi.