APOCARÍHTSI
Muhdú pájtyéiñéhjɨ́ Jóáa ájtyumɨ́ne
1
Jetsocríjtó úúballéné tújkeváne
Oo Jóáa Jetsocríjtó ɨɨcúve múnáajpi o íjcyaabe íñe íhyaamɨ o caatúnuube ó úúballé muhdú lléváhréjuco tene pájtyeíñe. Píívyéébéhjáa Jetsocríjtoke néé dibye ɨ́ɨɨcúve múnáadívú teene ibóhówájtsoki. Áanée óhdivu bóhówájtsoobe naavédú nééné pañe níjkyéjɨ múnáájpij tééveri. Aane íñe ícyooca o úúballéné muurá ɨ́mɨááné Píívyéébé ihjyu Jetsocríjtóo óhdivu bóhówajtsóné o ájtyumɨ́ne.
Aane ihdyu maímijyu teene éévemej. Áhdure maímijyu teene illéébone cáhcujtsómej. Muurá lléváhréjuco téhaamɨ úúbállenéhjɨ́ pájtyeíñe.
7-hava cahcújtso múnaa íjcyáme éllevu Jóáa cáátunúne
Aane íñe ó caatúnú ámuha 7-hava elle Áátsiá iiñújɨri meíjcyáné cahcújtso múnáa éllevu. Aane óvíi Píívyéébe ipíívyema íjcyátuube iíjcyadúré íjcyaabe ámúhakye pɨ́aabó ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki. Áábé Apííchó 7-nevádú nééne óvíi téhdure ámúhakye pɨ́aabóhi. Téhdure óvíi Jetsocríjtó páñétúejpi dsɨjɨ́vetúu bóhɨ́tujkénuube ámúhakye pɨ́aabó pámeere ííñújɨri íjcyáné avyéjujté avyéjuube íjcyaábe. Diibye ɨ́mɨáábé íjcyaabe méhdivu ɨ́mɨáájú bóhówátsohíjcyáhi. Muuráhjáa mítyane meke iwájyúnéllii ítyujpácyó waagóoobe téénej tééveri méimítyú méhdityu iwáágóoki. Aabée meke picyóó Cááni Píívyéébé avyéjúejte meíjcyaki. Áhdurée meke pícyoobe llúúvájte meíjcyame dííbyeke meɨ́ɨ́cúveki. Aabe ɨ́htsútuube ávyéjuube íjcyáábeke ihdyu metsu maávyéjútsohíjcya paíjyuváré múijyú nɨ́jkéváityúne. Ehdu teéne.
Ámuúhaj, muurá pámeere mɨ́amúnaa dííbyekée cáváájcómema maájtyúmɨɨ́ ojtsó pañe tsáábeke. Aane dííbyeke cáhcújtsotúmé iájtyúmɨ́ne taáhi. Ehdu pajtyéiñe ɨ́mɨááne.
Muurá Píívyéébe nééhií: “Oo panévatúré ɨ́htsútuube tapíívyema o íjcyátuube iíjcyadúré o íjcyaabe muurá ímichi téhɨjpɨ oo páneerée o ípívyéjtsoóbe. Áhdure nɨ́jke oo páneere o nɨ́jkévátsóiíbye.” Ehdu muurá Píívyéébe nééhií.
Críjtoke Jóáa ájtyumɨ́ne
Aane íñe ámúhá nahbe o íjcyaabe ámuha meɨ́cúbáhrámeídyúré ó ɨ́cúbáhrámeíhijcyá téhdure dííbyé avyéjúejpi o íjcyaábe. Áhdure ámuha teene maáábucúdúré ó aabúcuhíjcyá Jetsocríjtó oke pɨ́áábóneri. Okée muurá waagóómé móóáj pɨɨnétú páhbau ‘Páhmoó’ némeítsihvu Píívyéébé ihjyu Jetsocríjtodítyú íjcyane o úwáábohíjcyáné hallútu. 10 Aabée tétsihyi o íjcyaabe Píívyéébé wáábyuta íjcyajcóójɨ́ dííbyeke o dúúrúvahíjcyánáa tsaapi táhallú éhnéjcutu kéévánécoba óóma ihjyúvá éhne múúne rojrócó mellíjchune íhjyuvádu. 11 Okée neébe:
—Ímichi oo téhɨjpɨ páneerée o ípívyéjtsoóbe. Áhdure nɨ́jke oo páneere o nɨ́jkévátsóiíbye. Ahdícyane páneere ícyooca u ájtyumɨ́né waajácúháámɨtu u cáátunúné ú wálloó Áátsiá iiñújɨri 7 coomívá Éépetsoo, Ejmíínaa, Péégamoo, Tiatííraa, Tsáádií, Piradéépiaa, Raoditséaa, éhdú coomívari íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu.
12 Ehdúu oke dibye néénéllii ó révoové múha óóma íhjyuváné o wáájácuki. 13 Aabée ó ájtyumɨ́ 7-ihcyúvá óórótu méénúmeíñé peetéihcyúnéj pɨɨne tsaapi mɨ́amúnáajpídyú néébe íjtyúháácyú hallúvú íwajyámú íjcyaabe íjyócunúúbeke. Áábéj pɨɨnétúu óóro mɨ́ɨ́hé chiúcunú ɨ́jpɨ́ujɨ́vújuco íjcyamɨ́ɨ́he. 14 Áábé nííwacóo ávyéta tsɨ́tsɨ́ obééjá ɨhjɨ́nédu. Áánetúu íhyálluúúcú éhne múu cúújuwa péétécunúdu. 15 Téhdurée íjtyúhaacyu ávyeta ‘rutúrútú’ éhne múúne cúújúwari úwááñewa péétécunúdu. Áánetúu dibye íhjyuváné keeváwu téhiñe níívácunúné íhjyuvádu. 16 Aabée ɨ́mɨánéjcúéhójtsɨri ejécunú 7-meváké mɨ́ɨ́cúruke. Áánetúu íhjyútu nɨɨtsúwá kéhɨúcunú ‘pajtyo’ nééwa panéjcuváré tsúhjɨ́vawa. Áábé húmɨ́ ámɨ́tsaráhcóo nuhba ájchúcunúdu.
17 Áábekée o ájtyúmɨ́ne dííbyé lliiñévú ó áákityéiñú múu dsɨ́jɨvédu. Árónáacáa íhyójtsɨ ɨ́mɨánéjcúehójtsɨ́ táhallúvú ipícyóóne oke neébe:
—Díhllityédíñe. Muurá ímichi téhɨjpɨ oo páneerée o ípívyéjtsoóbe. Áhdure nɨ́jke oo páneere o nɨ́jkévátsóiíbye. 18 Muuráhjáa o dsɨ́jɨ́veebe tsiiñe ó bohɨ́ɨ́. Aabe tsáhájuco múijyú o dsɨ́jɨ́véityúne. Aabe mɨ́amúnáake cúújúwá pañévú ó waagóóhi. 19 Ahdícyane páneere íñe ícyooca tsúúca íjcyánema bóónétu pájtyeíñé u ájtyumɨ́né caatúnú waajácúháámɨtu. 20 Muurá táɨ́mɨánéjcúéhójtsɨri 7-meva mɨ́ɨ́cúruke u ájtyumɨ́né 7-hava cahcújtso múnáá uwáábojte íjcyane nééiyóne. Áánetu 7-ihcyúvá peetéihcyúné u ájtyumɨ́né diitye 7-hava cahcújtso múnaa íjcyane nééiyóne.