3
Tsáádíyi íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu cáátúnúmeíñe
Téhdure Tsáádíyi íjcyáné cahcújtso múnáá uwáábóóbe éllevu íllu caatúnu: “Píívyéébé Apííchó 7-nevádú nééne dííbyedi íjcyaabe 7-meváké mɨ́ɨ́cúruke éjécunúhíjcyaabe ámúhakye nééhií: Ó waajácú muhdú ámuha meícyahíjcyáne. Muurá ámuha mékévaúcunúhíjcyará Píívyéébeke ámuha meúráávyénetu. Árónáa tsá ámuha ímí meúráávyetúne. Áánéllii téɨɨbúwá meíjcyáne métsúúraméí ímí dííbyeke ámuha meúráávyéíyóneri dííbyedítyú ámuha memújtátuki. Muurá ó waajácú dibye ímillédú ámuha meíjcyatúne. Méɨtsáávé éíjyúu ámúhakye ditye úwaabóné tsúúca ámuha mecáhcujtsóne. Ááne meímíbáávyéne tsiiñe ímíñeúvú dííbyeke méuráávye. Muurá ámuha meímíbáávyétúhajchíí éhne múúne naní múnáajpi wáájácúratúné tsáhdu o tsáábe ámúhakye ó tuvááóvaáhi. Árónáa ijcyámé tsaate ámúhadítyú ímityúné méénutúme. Aame ɨ́mɨáámé iíjcyánéllii óóma íjcyaá tsaímíyé tsɨ́tsɨ́j nééné wajyámuunévú iújcámeíñema. Ɨ́ɨ́nerí táhjátsámeítyúmé ehdu íjcyaáhi. Ááme mémeháñé tsá o páácyúityú wágóóóvéítyúme mémeháñé cáátúváné waajácúháámɨtu íjcyane. Áámeke ó bóhówájtsoó Llihíyodívu, téhdure níjkyéjɨ múnáadívu. Aane ihdyu óvíi ɨ́mɨááné lléébome cáhcujtsó Píívyéébé Apííchó cahcújtso múnáake néhijcyáne.”
Piradéépiárí íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu cáátúnúmeíñe
Téhdure Piradéépiárí íjcyáné cahcújtso múnáá uwáábóóbe éllevu íllu caatúnu: “Ɨ́mɨáábé állíúútuube Dabíiúvú avyéjú dííbyedi íjcyaabe pááyucúné tsá múha wátájcóítyuróne. Áhdure dibye wátajcóné tsá múha pááyúcúítyuróne. Aabe ámúhakye nééhií: Ó waajácú muhdú ámuha meícyahíjcyáne. Muurá dúhcú ɨ́búwá ámuha menéérome ímí táuwáábó méúráávyehíjcyá oke tóónutúmére. Áánéllii ámuha meúwáábóíñé uwááboju ámúhama o pááyucúné tsá múha wátájcóityúne. Árónáa ijcyámé tsaate jodíómú íjcyarómé Naavéné icyánéjcúré úraavyémé íllure iállíñe tahñéjtedi díllómeímye. Árome ɨɨ́cúbáhrámeíñetu ámúhá lliiñévú ɨmɨ́hmóúbáne ámúhakye ávyéjújtsoó ámúhakye o wájyune iwáájácúnema. 10 Muurá ɨ́hnáhóóróné pañe ímí oke ámuha mecáhcújtsónéllii ámúhakye ó téhmeé ííñújɨri ɨ́cúbáhraméí íjcyánetu. 11 Aane lléváhréjuco o tsááiñe. Áánéllii múu muhdú ámuha meícyahíjcyádú tsaímíyé ijcyá ámúhá wáábyutájuco íjcyáneri ámuha mebáñúmeítyuki. 12 Muurá ɨ́ɨ́nerí táhjátsámeítyúmeke ó pícyoó Tápiivyéébé duurúvájá apɨ́hajcúnédú nééme ditye iíjcyaki. Aame tsá múijyú dííbyedítyú ɨ́ɨ́néityúne. Áámedítyú ó caatúnuú dííbye mémema íhcyóómi béhné Jerotsaréé níjkyéjɨri íjcyácóómi méme. Áhdure ó caatúnuú béhne tamyémé diityédítyu. 13 Aane ihdyu óvíi ɨ́mɨááné lléébome cáhcujtsó Píívyéébé Apííchó cahcújtso múnáake néhijcyáne.”
Raoditséari íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu cáátúnúmeíñe
14 Téhdure Raoditséari íjcyáné cahcújtso múnáá uwáábóóbe éllevu íllu caatúnu: “Píívyéébe páneerée ípívyéjtsoobe iíjcyadúré ícyahíjcyaabe allíútuube ámúhakye nééhií: 15 Ó waajácú muhdú ámuha meícyahíjcyáne. Muurá ímí oke ámuha meúráávyéturómé tsá oke meɨ́hvéjtsotúne. Aane ihdyu ó imíllerá tsaímíyé oke ámuha meúraavyéne. Aane ámuha meímíllétúhajchíí óvíjyacóóne. 16 Ehdu múhdurá oke ámuha medárɨ́ɨ́vénéllii ílluréjuco ámúhakye o wáágóoíñe. 17 Muurá ámuha ménehíjcyá ɨ́htsutúmé ámuha tsaímíyé meíjcyame ɨ́ɨ́netú mepɨ́htotúne. Árónáa tsá ámuha mewáájácúmeítyú nucójpɨtsówu íévejte múúne íjcyadu ámuha meíjcyane. Áhdure tsá ámuha mewáájácúmeítyú hállúvatúmé múúne íjcyadu ámuha meíjcyane. 18 Áánéllii oke métáuméí ámúhakye o ímíbájcho núcójpɨ́tsó nénéhjɨtu ámuha mebóhówaúcunújúcóótuki. Muurá ámúhakye o pɨ́áábóneri botsíi ámuha méwájácúúveé ɨ́mɨánejcúvú éhne múúne íhyálluúúné ímityúmé ityáábótsámeíñe botsíi ímíñeúvú ɨ́ɨ́tedu. Óhdi ɨ́mɨá uwááboju íjcyane ímíñeúvú mecáhcújtsóne méímíjpyeté éhne múúne óóro cúújúwari chócóóvénetu iñéhní wágóóóvéné boone ɨ́ɨ́né imíjyaú tene íjcyadu ámuha meíjcyaki. 19 Muurá o wájyúmeke ó úwaabó ditye óóma iímíbáávyeki. Ahdícyane ɨ́mɨááméré meíjcyáne méímibáávyé múhdurá ámuha meícyahíjcyánetu. 20 Ámúhakye ó pɨ́úvahíjcyá éhne múúne llééhówatu mepɨ́uvádú oke ámuha mecáhcújtsóhajchíí ámúhakye o ímíbájcho tsaímíyé menáhbévájcatsíki. 21 Muurá ɨ́ɨ́nerí táhjátsámeítyúmé ímí ícyahíjcyámeke ó pícyoó táúniúvú muhdú llihíyó oke íúniúvú íavyéjuvu pícyohdu. 22 Aane ihdyu óvíi ɨ́mɨááné lléébome cáhcujtsó Píívyéébé Apííchó cahcújtso múnáake néhijcyáne.” Ehdúu oke neebe Jetsóo.