Dəkəcop da Doru
Tawureta Musa, Buk I: Dəkəcop
1
1-11
Kɔ Kanu kəlompəs doru kɔ afum
Dəkəcop, kɔ Kanu kəwurɛ kɔm k'antɔf. Tɛm tatɔkɔ antɔf ŋɛnayɔ fɛ teyi, kubump kənayi kəba kəroŋ. Mba Derkifin da Kanu dɛnayi sɔ domun kəroŋ doc-bum yi. Kɔ Kanu kəloku: «Pəwaŋkəra peyi!» Kɔ pəwaŋkəra peyi. Kɔ Kanu kənəŋk fɔ pəwaŋkəra pentesɛ. Kɔ Kanu kəŋgbɛy pəwaŋkəra kɔ kubump. Kɔ Kanu kəwe pəwaŋkəra «dɔsɔk», kɔ kəwe kubump «pibi.» Kɔ dɔfɔy deyi, kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ dɔsɔk dɔcɔkɔ-cɔkɔ.
Kɔ Kanu kəloku sɔ: «Pəkuymɛ peyi, ntɛ tɔŋsɔŋɛ domun deyersɛnɛ mɔ!» Kɔ Kanu kəyɔ kɔ pəkuymɛ peyi kɔ pɛŋgbɛy domun d'antɔf kɔ dakəroŋ, kɔ teyi tatɔkɔ. Kɔ Kanu kəwe pəkuymɛ mpɛ «kɔm.» Kɔ dɔfɔy deyi kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ dɔsɔk da mɛrəŋ.
Kɔ Kanu kəloku: «Domun ndɛ deyi kɔm tantɔf mɔ, doloŋkanɛ tofo tin, pəwosu peyi, pəwur, pəyi takəroŋ!» Kɔ teyi tatɔkɔ. 10 Kɔ Kanu kəwe tofo towosu «antɔf,» kɔ kəwe mofo mmɛ mɛla domun mɔ «cəba.» Kɔ Kanu kənəŋk fɔ tentesɛ tatɔkɔ. 11 Kɔ Kanu kəloku sɔ: «Antɔf ŋopoŋ pubuk, yika ŋa defet, kɔ tɔk yokom nyɛ yende yoc-kom antɔf kəroŋ taciŋa mɔ! Yɔyɔ sɔ defet dakayi!» Kɔ teyi tatɔkɔ. 12 K'antɔf ŋompoŋ pəbuk, kɔ yika yɔyɔ defet, kɔ tɔk yokom yɔyɔ defet dakayi. Kɔ Kanu kənəŋk sɔ fɔ tentesɛ. 13 Kɔ dɔfɔy deyi kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ tataka ta maas.
14 Kɔ Kanu kəloku sɔ: «Yomotər-motər yeyi dəpəkuymɛ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ dɔsɔk dɛgbɛyɛnɛ kɔ pibi mɔ! Kɔ tɔyɔnɛ mɛgbɛkərɛ ma tɛm, dɔsɔk kɔ meren. 15 Yɔyɔnɛ yomotər-motər ya pəkuymɛ nyɛ yende yɔc-sɔŋ antɔf pəwaŋkəra mɔ!» Kɔ teyi tatɔkɔ. 16 Kɔ Kanu kəwurɛ yomotər-motər mɛrəŋ kɔ kəndɛt yi . Pomot pɔpɔŋ pɛtasərnɛ dɔsɔk, kɔ pomot pɛfɛt pɛtasərnɛ pibi. Kɔ Kanu kəwurɛ cɔs kɔ kəndɛt. 17 Kɔ Kanu kəndɛt yomotər-motər nyɛ dəkɔm yɔc-sɔŋ antɔf pəwaŋkəra. 18 Pomot pɔpɔŋ pɛtasərnɛ dɔsɔk, pomot pɛfɛt kɔ cɔs yɛtasərnɛ pibi, tɔsɔŋɛ pəwaŋkəra pɛgbɛyɛnɛ kɔ kubump. Kɔ Kanu kənəŋk fɔ tentesɛ. 19 Kɔ dɔfɔy deyi, kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ tataka ta maŋkəlɛ.
20 Kɔ Kanu kəloku sɔ: «Yeŋesəm ya dəkəba yɛc-sɛp dəromun. Bɛmp yɛc-fɛlər-fɛlər kɔm tantɔf!» 21 Kɔ Kanu kəwurɛ sɛm yɔpɔŋ ya dəromun dokom dokom, kɔ yɛŋɛrəŋ-ŋɛrəŋ ya dəromun, kɔ domun doŋcop kəsɛp. Kɔ Kanu kəwurɛ sɔ bɛmp dokom dokom. Kɔ Kanu kənəŋk fɔ tentesɛ. 22 Kɔ Kanu kəmpocɛ yi pətɔt* «kəpocɛ pətɔt» = «kəsɔŋ yi baraka»., kɔ kəloku: «Nəyɔnɛ akombəra, nəla, nəlas domun da dəkəba, kɔ bɛmp, yɛla antɔf kəroŋ!» 23 Kɔ dɔfɔy deyi kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ tataka ta kəcamət.
24 Kɔ Kanu kəloku sɔ: «Antɔf ŋɔyɔ yeŋesəm dokom dokom, sɛm yɔcɔl, yeliŋɛ-liŋɛ, kɔ sɛm ya dəkulum, fəp fa yi kɔ dokom da yi!» Kɔ teyi tatɔkɔ. 25 Kɔ Kanu kəwurɛ sɛm ya dəkulum dokom dokom, yɔcɔl dokom dokom kɔ yeliŋɛ-liŋɛ fəp dokom dokom. Kɔ Kanu kənəŋk fɔ tentesɛ. 26 Kɔ Kanu kəloku: «Awa, palompəs fum teyi tosu, wəwurɛnɛ kosu, nwɛ endetasərnɛ lop ya dəkəba, bɛmp ya dareŋc, yɔcɔl kɔ yeliŋɛ-liŋɛ ya dəntɔf fəp mɔ!»
27 Kɔ Kanu kəlompəs fum
pəwurɛnɛ kɔ nkɔn Kanu,
kɔ kəlompəs ŋa ŋawurɛnɛ kɔ nkɔn Kanu,
wərkun kɔ wəran.
28 Kɔ Kanu kəmpocɛ ŋa pətɔt, kɔ kəloku: «Nəyɔnɛ akombəra, nəla, nəlas antɔf, nəboc antɔf tɛfaŋ tonu! Nətasərnɛ lop ya dəkəba, bɛmp nyɛ yɛŋfɛlər dareŋc mɔ, sɛm kɔ yeliŋɛ-liŋɛ ya dəntɔf fəp.» 29 Kɔ Kanu kəloku: «Isɔŋ nu yika nyɛ yɔyɔ defet dakayi mɔ, kɔ yokom ya tɔk. Yɔyɔnɛ nu yeri. 30 Sɛm ya dəntɔf, bɛmp ya dareŋc, yɛfɛlər-fɛlər ya dareŋc, kɔ yeliŋɛ-liŋɛ ya dəntɔf, ca fəp nyɛ yeŋesəm mɔ, isɔŋ yi dəmnɛ yika yobuk yɔyɔnɛ yi yeri.» Kɔ teyi sɔ tatɔkɔ. 31 Kɔ Kanu kənəŋk fɔ mes mɔkɔ ɛnayɔ mɔ fəp, mɔtɔt dəm mɛnayi. Kɔ dɔfɔy deyi kɔ bət-bət beyi, kɔ tɔyɔnɛ tataka ta camət-tin.

*1:22 «kəpocɛ pətɔt» = «kəsɔŋ yi baraka».