6
Paalɛ alébeʼ bǎnbǎn ne
ábāb besáá ne benyaá
Nyé bǎnbǎn, nyéwógneʼ ábɛn besáá ne benyaá ngáne bad ábe bédé ne Sáŋgwɛ́ɛ́ bétə́ŋgɛ́né abɛl. Éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, “Nyéwógneʼ ábɛn besáá ne benyaá.” Átîntê e mbéndé éche Dyǒb ábágé, enɛ́n mbéndé chɔ́ ebédé mbéndé eʼsó eche Dyǒb dénhɔ̄bɛ̄nnē dyam. Dyam áde ánhɔ́bpé ádíi nɛ́n bán, “Nzé nyêwógneʼ ábɛn besáá ne benyaá, né mekan mɛ́bɛ̄ɛ̄n nyé bwâm, né aloŋgé ádɛ̄n-nɛ dɛ́chǎb áte.”
Besáá bé bǎn-nɛ, nyéeliŋsé ábɛn bǎn. Boŋ pɛn nyénɔne bɔ́, nyélébe bɔ́, nyéyə́gte-ʼɛ bɔ́ nyaa eche Sáŋgwɛ́ɛ́ áhɛdɛɛ́.
Paalɛ alébe betâŋ ne bewóŋ bé betâŋ
Nyé betâŋ nyéwógneʼ ábɛn bewóŋ. Nyébage bɔ́ edúbé nyéwógne-ʼɛ bɔ́ ne nlém nhɔ́g, melemlem ngáne nyéwógnɛɛ́ Krǐstəə. Nyéēbɛnlé bɔ́ dásɔ̄ á póndé echě bényínɛɛ́ nyé âbɛl békémed nyé. Boŋ nyé, nɛ̂ŋgáne betâŋ ábe Krǐstəə, abɛle áde nyébɛnlɛɛ́ Dyǒb ábîd nyé á nlém-tê. Nsɔ́n ké ńhéé ḿme nyébɛlɛɛ́, nyébɛl mɔ́ ne kə́n esyəə́l. Nyébɛle mɔ́ byánán Dyǒb dɔ́ɔ nyébɛnlɛɛ́ saké baányoŋ. Nyébíi nɛ́n bán mod tɛ́ɛ́ ǎkud nsábe áyə̄le nsɔ́n ḿ bwâm ké ńhéé ḿme ábɛ́lé. Ábê ké ntâŋ kéʼɛ kunze.
Nyé bad-tɛ ábe nyêwóó betâŋ ásē echɛ̂n, nyéchə́ə ábɛn betâŋ bwâm. Nyéekímmé bɔ́ bán bɛ́tǎg. Nyébíi nɛ́n bán nyáābɔ̄ɔ moosyəə́l nyêdé ásē e Sáŋgwɛ́ɛ́, nhɔ́g awě adé ámīn, eékwōgnād-taá modmod.
Ngáne bad ábe bédúbpé
bétə́ŋgɛ́né Satanɛ atə̂ŋgɛn
10 Âsóged, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́; Nyébɛ̂ nyébɛ̂ ne Sáŋgwɛ́ɛ́ âbɛl boŋ eche ngíne eche ewúú áte éwêd nyé nlém á abum. 11 Nyétêd bwěm éʼ nzum éʼsyə̄ə̄l ábe Dyǒb ábágé nyé âbɛl boŋ nyéhɛl akwâb áde Satanɛ atóm áte. 12 Nzum echě déwanɛɛ́ eésaá nzum eche déwanɛɛ́ ne baányoŋ. Boŋ ngumɛ, ngíne, ábāb benkamlɛnɛ ábe békamlan nkǒŋsé mé ehíntɛ́n ne ngíne é ebébtéd éche edé ámīn, bɔ́ɔ déwannɛɛ́ nzum. 13 Né-ɔɔ́, nyétêd bwěm éʼ nzum éʼsyə̄ə̄l ábe Dyǒb ábágé nyé âbɛl boŋ nzé póndé e ebébtéd epedé, nyéhɛl bɔ́ atyéemɛn. Nyɛ́ɛ̄wǎn nzum nyépīd á asóg nyélyəg nyésūmɛ̄n ngáne nyémbɛ̄ɛ̄.
14 Né-ɔɔ́, nyéboŋsɛn nyékale mbále póndé ésyə̄ə̄l. Nzé nyêbɛlé nɛ̂, ébɛ̂ nɛ̂ŋgáne mod awě awáá ngə́ə́ á nkog awě abǒŋsɛ́né âbɛl dyam. Nyébɛle mam ḿme métə́ŋgɛ́né, áyə̄le âbɛl mekan ḿme métə́ŋgɛ́né ádíi nɛ̂ŋgáne mod awě ahédé mbɔ́té eche bébɛ́nlé eʼkii âkútɛn yə̌l á póndé e nzum. 15 Nyébɛ̂ nyékaleʼ nkalaŋ ḿ bwâm. Mɔ́ɔ̄ ḿpɛɛneʼ nsaŋ. Nzé nyêbɛlé nɛ̂, né ébɛ̄ byánán nyêhédé metámbé á mekuu, mɛ́bɛ̌l nyésūmɛ̄n bwâm. 16 Ámīn e ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l, nyébɛ̂ nyédúbpe Yesu Krǐstəə. Adúbe ádɛ̄n dɛ́bɛ̄ nɛ̂ŋgáne ekə́ŋgé éche ékə́ə nyé âbɛl boŋ mekoŋ mé muú ḿme Satanɛ álômmɛɛ́ nyé méebɛlé nyé dyamdyam. 17 Nzé nyêkag awan nyébíi nɛ́n bán nyêkudé eʼsoósoŋ á mekáá mé Dyǒb, modmod éehɛ̌l-laá nyé dyamdyam abɛl. Nyɛ́ɛ̄bɛ̄ nɛ̂ŋgáne nwan-é nzum awě ahédé ekóté éche bébɛ́nlé ekii. Nzé nyêkag-kɛ nyétə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ nyéwánlé nkwáté ḿme Edəə́dəŋ éche Ésáá ébágé nyé. Ḿmê nkwáté ndé nɛ̂ŋgáne eyale é Dyǒb. 18 Nyékânneʼ póndé ésyə̄ə̄l ngáne Edəə́dəŋ éche Ésáá élyə́gtɛɛ́ nyé. Nyéláa Dyǒb bán áwôŋgan nyé áyə̄l e kéchéé éche nyébɛlɛɛ́. Nyétêd póndé, nyékânneʼ póndé ésyə̄ə̄l ésebán nyêkɔ́meʼ. Nyékânnad-tɛ bad bé Dyǒb bésyə̄ə̄l. 19 Nyékânnad mémpē, nɛ́n bán póndé kéhéé nzé nhɔ́bé mɛɛ́ nhɔ́be dyam, Dyǒb dɛ́bɛ̌ mɛ eʼyale ábe éʼtə́ŋgɛ́né. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l mɛ̌hɛ̌l bad nkalaŋ ḿ bwâm ḿme bad bénkênsóŋtɛ́nné aláa, ésebán mbáaʼ dyamdyam. 20 Yesu Krǐstəə apwɛdé mɛ âbɛ́ ḿme mésɛ́nzɛ, âkal ḿmɛ́n nkalaŋ ḿ bwâm, ene nzɔm chɔ́-ʼaá ekəə́ boŋ mbɛ́ bɔɔb nɛ́ɛ mod a mbwɔg. Né-ɔɔ́ nyékânnad mɛ nɛ́n bán Dyǒb áwêd mɛ nlém á abum ńkal ḿmɛ́n nkalaŋ ḿ bwâm ésebán mbáa dyamdyam.
Paalɛ aá Dyǒb ánamed bad ábe bédúbpé
21 Tikikusɛ, awesyánē mwǎnyaŋ a Krǐsto awě dédə́ə́, abɛnle Sáŋgwɛ́ɛ́ ne nlém nhɔ́g. Mɔ́ ǎlāā nyé mekan tə̂ŋgɛne mɛ. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l nyêbíí ngáne ńdíí ne chǒm éche ḿbɛlɛɛ́. 22 Nlóme mɔ́ áwɛ̄n âbɛl boŋ áláa nyé mam ḿme mébɛnlad ne sé, áwēd-te nyé nlém á abum.
23 Nsaŋ ḿme Dyǒb Titɛ́ɛ awɛ̂d, ne echɛd Sáŋ Yesu Krǐstəə, ḿbɛ̂ ne nyé, bad ábe bédúbpé. Bébɛl nyébɛ̂ nyédəŋ nhɔ́g ne aníníí, nyébɛ̂ nyédúbe-ʼɛ Krǐstəə. 24 Dyǒb álúmed ḿmē nsimé ne moosyəə́l awě adəə́ awɛd Sáŋgú Yesu Krǐstəə, edəŋge éche ébɛ̄ abɛ́ ne abɛ́.