Jenɨzɨzɨ
Mudɨꞌna Yamaasa
1
Gotɨyai yuyangɨ wakyaakesɨ.
(1:1-25)
1-5 Sɨnnawɨ kɨgaakuna Gotɨyai sɨgunyasɨ kwaakesɨ wakyaaꞌ. Tɨvi wakakegaaꞌ kwaaka kunevaꞌ warɨna kyaaꞌ, sagaaꞌ Gotɨyare Kuryai aalɨbunyavɨ munyaba yɨlayamarina yaaꞌ. Yuyaba jɨhɨnyaꞌ yadɨsɨ Gotɨyai wɨjaaꞌ “Yɨrɨkeꞌgɨ dɨvuꞌ!” Miꞌna kujaaꞌ yɨrɨka purɨna yaaꞌ. Gotɨyai yɨrɨkeꞌ wanganaka wɨjaaꞌ “Tewaanyasɨra. Yɨrɨkegaakɨ.” Gotɨyai yɨrɨkeꞌ gavi wakɨna, jɨhɨnyaꞌ gavi wakɨna yaaꞌ. Wakɨna yaka “Jɨhɨnyaꞌ sawɨsasɨra,” wɨjaaꞌ. Miꞌna kujaaꞌ yɨrɨka pɨrɨꞌ miꞌnanyɨra.
6-8 Yɨrɨka mudɨkeꞌ kavuryaaꞌ Gotɨyai wɨjaaꞌ “Aalyamwavɨdaasɨ yɨraaya bilaawana!” Wɨdɨna kyaaꞌ yɨraaya bilaawɨna yaaꞌ. Gotɨyai wɨjaaꞌ “Munya keꞌba sɨgunyasɨ.” Yɨrɨka pɨryaai miꞌnanyɨra, sagaaꞌ.
9-13 Yɨrɨka mudɨkeꞌ kavuryaaꞌ aalya naangeꞌ yunebanna waꞌdɨsɨ Gotɨyai wɨjaaꞌ “Aalya naanga daꞌ avaala pɨba warana!” Gotɨyai sara kujaaꞌ aalya maalɨka wannyɨna yaaꞌ. Sagaaꞌ sɨla, mugunya, kwaaka warɨna yaaꞌ. Miꞌna warɨna kyaaꞌ Gotɨyai wɨjaaꞌ “Yɨta, maye, sɨgya, kure, kɨnna, wapaaya yuya yɨmaꞌnyɨna yana!” Sara kujaaꞌ, sagaaꞌ yɨmaꞌnyaakengɨ. Sinakejɨ tainakejɨ yɨmaꞌnyaaꞌ. Yɨrɨka daryaai darɨꞌ miꞌnanyɨra.
14-19 Yɨrɨka mudɨkeꞌ kavuryaaꞌ Gotɨyai wɨdɨna “Baaka naangeꞌ (Nyɨlyai), baaka maalɨkeꞌ (lawei), sɨlɨngaamɨnya warana!” Sara wɨdɨna kyaaꞌ nyɨlyai, lawei, sɨlɨngaamɨnya yɨmaꞌnyɨna yaaꞌ. Gotɨyai wɨdɨna yaaꞌ “Yɨrɨkegaaꞌ nyɨla wɨdɨna yana! Sawɨsagaaꞌ lawei, sɨlɨngaamɨnya wɨdɨna yana!” Savɨdaasɨ kwaakevakɨ yɨrɨkesɨ wanyɨwanyasɨ warɨꞌ. Gotɨyare sɨmunya nyɨlyalyɨ lawelyɨ saraarɨna wawɨnya yanyaꞌne saꞌ gavi wakɨna, burɨkegaaꞌne saꞌ gavi wakɨna yaaꞌ. Yɨrɨka daryaai daryaai miꞌnanyɨra, sagaaꞌ.
20-23 Yɨrɨka mudɨka kavuryaaꞌ sagaaꞌ Gotɨyai wɨdɨna “Jawɨnya, buta, waalabya aalyavɨ wɨlaryaꞌne pɨnɨ mwaalana!” Miꞌna wɨdɨna kyaaꞌ jawɨnya, waalabya, buta yuya aalyavɨ mwaalɨna yaaꞌ. Mwaalɨna yeva aalyavɨ kusawɨ jawɨnya, waalabya bwaranya wɨlayariwannyɨna yaaꞌ. Nabaai Gotɨyai yuta ge ge munyawɨnnera wɨmwaaihɨna, kwaakewɨnnera wɨmwaaihɨna yaaꞌ. Yusara sara wɨmwaaihakeraavɨdaasɨ naanga mɨjayariwannɨguna yaaꞌ. Sagaaꞌ yɨrɨka daryaai daryaai darɨꞌ miꞌnanyɨra.
24-31  Yɨrɨka mudɨkeꞌ kavuryaaꞌ Gotɨyai yagaala wɨdɨna “Jɨlɨkyaawarya, yɨkurɨyaawia yuya yɨmaꞌnyɨna yana!” Sara wɨdɨna kyaaꞌ kwaakevɨ yɨmaꞌnyɨna yaakengɨ. Nabaai Gotɨyai kamaala, maaꞌnyaanna sara wakɨna yaaꞌ. Yuya yɨmaꞌnyaakengɨdaasɨ naanga yariwannɨguna yaaꞌ. Sagaaꞌ Gotɨyai sɨgya, waanga tɨka nyaꞌne sɨmudɨnya yadɨvɨsaraavɨna wɨjaavɨna yaaꞌ.