50
Jaikopɨ kabalyaaꞌ Jozepɨyadaraka wakyaaꞌ.
(49:29–50:13)
1-13  Jaikopɨ yagaaihɨwɨnya miꞌna wɨdaka wɨdɨna “Dahaaꞌ yarai balɨna yɨde. Kabalaꞌmujɨ Maakɨpela simaangevɨ Kwaaka Kainanɨ saba dɨnyakyideinyɨ.” Mena wɨdɨna yaka balaꞌ. Kabalaꞌ Jozepɨ ganɨmaangerɨ galamujɨꞌna yaka kɨnna maredɨna yaꞌ. Kɨnna maredɨna yɨna yaka wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨdaꞌ “Nɨmaamaangere kɨlaaka bwiaꞌna marazɨnanyaꞌ maarapɨjɨ dɨvuri!” Yɨzɨpɨ mwaalyarajɨ Jaikopɨnɨdakajɨ sawɨta 70 jɨnnadaaꞌnyɨyagaaꞌ kɨnna maredɨna yeꞌ. Kɨnna maredɨna kyeꞌ Jozepɨyai wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨdasaawɨna kyaꞌ Peroyarɨ wɨdeꞌ “Jozepɨyai gɨthɨvanɨꞌ ‘Nɨmaamaangerɨ naangeꞌ wɨdahe “Kwaaka Kainanɨ gwakɨdeinyɨra.” Sara wɨdahe “Jozepɨyaigɨ dɨwona!” kanyɨdaꞌgɨzɨ wɨdeinyɨra. Nɨmɨ baryai miꞌna wakaꞌmujɨ ayɨna bɨna yɨdeinyɨra.’ ” Sara kudeꞌ Peroyai wɨdaꞌ “Gɨmɨ dɨwona!” Wiꞌna kudaꞌ Jozepɨyalyɨ gyaꞌmwerajɨ Yɨzɨpɨ mwaalya aꞌmwe naangerajɨ Kainanɨna wɨna yeꞌ. Kwaaka Aatathɨna yɨꞌmavaawɨna kyeꞌ sawɨta atina ata purɨdaasɨ pwaraaina kujɨnnaꞌ kɨnna naanga dɨna yeꞌ. Kɨnna naanga miꞌna kadeꞌ Jaikopɨmɨ gawaalɨvava gamɨnyɨ Maakɨpela simaangevɨ wakɨna yeꞌ.
Jozepɨyai gyaꞌmweraavɨ nayaa wɨjaaꞌ.
(50:14-21)
14-21 Jozepɨyalyɨ gyaꞌmwerajɨ aꞌmwe yuyarajɨ Yɨzɨpɨna ayɨna wɨna yeꞌ. Gyaꞌmwera Jozepɨyarɨna lɨka yeva dɨneꞌ “Nemɨ kɨgaasagaaꞌ Jozepɨyarɨ kayaaꞌna yo. Dahaaꞌ nemɨnyɨna kayaaꞌna yadei dɨngaka? Baarɨꞌ yajɨwaꞌ?” dɨnyɨna yeꞌ. Dɨnyɨna yeva Jozepɨyaryawɨnna wɨna yeva wɨdeꞌ “Nemɨ kayaaꞌnanyabwi gɨmɨnyɨna yobwi myawɨri jɨthe. Warana! Nemɨ gɨmɨre dɨzavɨ kadɨka wɨꞌnyɨna gyaatheinera. Nenɨmaangei mwaalakegaaꞌ sara nejɨwaakakeinera.” Miꞌna wɨꞌnaka Jozepɨyai kɨnna daka kavena wɨdaꞌ “Lɨka mipɨnera! ‘Jozepɨyarɨ kayaaꞌna yaana!’ kadɨneꞌ Gotɨyai ‘Nɨmɨ aꞌmwe kwala naanga yɨvainɨdera mɨjɨkegaaꞌ,’ daka ‘Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera yɨvanɨgasaꞌ sara yɨpɨꞌdeꞌnanyɨra,’ daꞌ Gotɨyai. Sarɨmɨnyɨna tewaanya maremwaalɨdeinyɨra,” wɨdaꞌ.
Jozepɨyai balyaaꞌ.
(50:22-26)
22-26 Jozepɨyalyɨ gamɨrejɨ sa Yɨzɨpɨ saba mwaaleꞌ. Jozepɨyai kwarame 110 wavɨlavakei gyakaangengɨ tɨnna wanganaꞌ. Tɨnna miꞌna wanganaka gamɨrengɨ wɨdaꞌ “Nɨmɨ yarai balɨdeinyɨra. Gotɨyai sarɨmɨnyɨ Kwaaka Kainanɨ Gotɨyai kwaaka Evɨraamɨmɨneꞌ Aazakɨmɨneꞌ Jaikopɨmɨneꞌ wɨjaavakebanna ayɨna makuna yɨhyadelyɨra. Naangaꞌna yagaalyaꞌ dɨnyɨjɨla! ‘Nemɨ kwaaka Kainanɨna kaanyagaaꞌ Jozepɨyare yagɨnya makuna yawaajɨ saba wakɨna yaadengɨra.’ ” Sara wɨdaka balɨna yaꞌ. Kabalaꞌ pwara “Gannya kɨlaakeꞌ tewaanya warana!” deva marazɨnanyaꞌ purɨna yeva bɨkusavɨ wɨlakɨna yeꞌ.