^
Colosenses
Conda e Pablo ucꞌajti taca e Dios tuaꞌ atacarnobꞌ tin e ajcꞌubꞌesiajobꞌ tama e Jesucristo
Ayan e jiriar taca e Dios umen que chamay e Cristo
E Pablo quetpa tuaꞌ utacre tunor tin e ajcꞌubꞌesiajobꞌ tama e Cristo
E cuxtar xeꞌ imbꞌutz tama e Cristo
Sicbꞌanic lo que ayan tuaꞌ e Dios tichan
Lo que cay cache ixnix xeꞌ mabꞌambꞌan y lo que war cache coner xeꞌ imbꞌutz
Cocha tuaꞌ cache cabꞌa non xeꞌ war caxana tama ubꞌir e Dios tujam e inmojr gente
E cꞌajpesiaj