12
A vin̈aj Jefté yed' eb' yin̈tilal Efraín
Ix smolb'an sb'a masanil eb' vin̈ vinac d'a yin̈tilal Efraín, ix sc'axpitan a' Jordán eb' vin̈ d'a stojolalb'at chon̈ab' Zafón. Ix yalan eb' vin̈ d'a vin̈aj Jefté chi' icha tic:
—¿Tas yuj maj al d'ayon̈ ayic ach b'at d'a oval yed' eb' amonita? Tato ix al d'ayon̈, ix am on̈ b'at ed'oc. A ticnaic ol ach co n̈ustz'a d'a yol a pat tic, xchi eb' vin̈ d'a vin̈.
Ix tac'vi vin̈aj Jefté chi' d'a eb' vin̈:
—A in tic yed' eb' vetchon̈ab', ay jun nivan oval d'a co cal yed' eb' amonita chi'. Ix ex vavtej, palta maj ex javoclaj on̈ e colo'. Yujto ix vila' to maj ex javoclaj on̈ e colo', yuj chi' ix in b'ec in b'a in cham d'a oval chi'. Ix vac'an oval yed' eb' amonita chi'. Ix cac' ganar eb' yujto a Jehová ix ac'anoch eb' d'a yol co c'ab'. Yuj chi' ¿tas yuj tzex javi eyac' oval d'ayin ticnaic? xchi vin̈.
Ix b'uchji eb' aj Galaad yuj eb' aj Efraín chi', ix yalan eb' icha tic: A ex tic, d'a co cal elnac ex yed' d'a scal eb' yin̈tilal Manasés, xchi eb'. Yuj chi' masanil eb' anima cajan d'a Galaad chi', ix smolb'ej eb' vin̈aj Jefté chi', ix yac'an oval eb' yed' eb' yin̈tilal Efraín chi', ix ac'ji ganar eb' yuj vin̈. A eb' aj Galaad chi', ix och eb' smac d'a sjayil sti' a' Jordán, yuj chi' a eb' yin̈tilal Efraín chi' tz'el lemnajoc yic sc'axpaj eb' d'a a' Jordán chi', sc'anb'an eb' aj Galaad chi' d'a eb' tato yin̈tilal Efraín eb'. Maay, tato xchi eb', syalan eb' aj Galaad chi' d'a eb' icha tic: “Xibolet”, xe chi an̈, xchi eb'. Tato “Sibolet” xchi eb', syalelc'ochi to yin̈tilal Efraín eb', yujto man̈ vach'oc tz'aj yalan eb'. Icha chi' tz'aj syamchajelta eb', smiljicham eb' d'a sti' a' Jordán chi' yuj eb' aj Galaad chi'. 42 mil val eb' vinac d'a yin̈tilal Efraín ix cham ta'. Vaque' ab'il ix och vin̈aj Jefté yajalil d'a scal eb' yetisraelal. Axo ix cham vin̈, ix mucji vin̈ d'a schon̈ab' d'a yol yic Galaad.
A oxvan̈ eb' yajalil israel
Ayic ayxo scham vin̈aj Jefté chi', ix och vin̈aj Ibzán aj Belén yajaliloc eb' yetisraelal chi'. A vin̈ chi', 30 eb' yuninal vin̈ yed' 30 eb' ix yisil vin̈. Ix och yetb'eyum eb' ix yisil vin̈ chi' d'a scal eb' man̈xalaj yuj sb'a yed'oc. An̈eja' pax eb' yuninal vin̈ chi', a eb' ix man̈xalaj yuj sb'a eb' vin̈ yed'oc ix yic'a'. A vin̈aj Ibzán chi', uque' ab'il ix yac' yajalil vin̈ d'a scal eb' yetisraelal chi'. 10 Ayic ix cham vin̈, a d'a Belén ix mucji vin̈.
11 Ix lajvi chi', axo vin̈aj Elón d'a yin̈tilal Zabulón ix ac'an yajalil d'a scal eb' yetisraelal chi'. Lajun̈e' ab'il ix yac' yajalil chi' vin̈. 12 Ayic ix cham vin̈, ix mucji vin̈ d'a Ajalón d'a smacb'en eb' yin̈tilal Zabulón chi'.
13 Ix lajvi chi', axo vin̈aj Abdón yuninal vin̈aj Hilel aj Piratón ix ac'an yajalil d'a scal eb' yetisraelal chi'. 14 Vajxaque' ab'il ix yac' yajalil chi' vin̈. 40 yuninal vin̈ yed' 30 yixchiquin vin̈. Junjun eb' vin̈ chi', sq'ue eb' vin̈ d'a yib'an̈ noc' b'uru. 15 Ayic ix cham vin̈, ix mucji vin̈ d'a Piratón, d'a yol smacb'en eb' yin̈tilal Efraín d'a tzalquixtac d'a yol yic eb' Amalec.