ARRÜNA TERCER ÑACONOMOSORRTI
SAN JUAN
1
Nibuenucurrti Gayo
Arrüñü mayor ñü eana bama icocoromati Jesús. Rraconomoca ümoti Gayo, naqui tarucu nicuarrti iñemo. Süro tanu nirraquionco aemo, saruqui.
Rreanca ümoti Tuparrü atacucü, saruqui, nauqui urria naca uiti, y nauqui acütüpünaunca, tacane ito arrüna urria naquionco iyoti Tuparrü. Tarucu nipucünuncu, nauquiche iñataimia bama mümanama usaruquitaiqui. Urapoimia isucarüñü arrüna nacoconauncu ümo arrüna ñemanauntu manunecatarrü. Aiñata nasüboriqui isiuqui. Tone ipucünuncubuñü, arrtü ñoncoi que arrübama icocoromati Jesús sobi iñatama nisüboriquirrimia isiuqui arrüna ñemanauntu manitacarrü.
Arrücü saruqui, tarucu nabuenucu aübu bama usaruquitaiqui au nürirrti Cristo, champü nümoche arrtü cuamatü auqui quiatarrü narücüquirri. Urriampae naserebiqui ümoma. Arrüma iñataimia auna uraboimia isucarü bama icocoromati Jesús que cuasürüma aemo, bien buenurrücü ümoma. Arrtü iñataimia tato tanu aesacü, ayura ümoma, nauqui puerurrü aüromatito auqui tanu. Itopiqui tone nirrancarrti Tuparrü, nauqui bayura oemoampatoe. Ta arrüma aboma au nesarrüma viajerrü, yaserebiquirrimia ümoti Cristo. Champü isane yasutiuma bayuracarrü ui bama chicocoromatipü Jesús. Sane nauquiche arroñü tiene que basuriuruma au nopo, itopiqui uirri bayuraca ito nauqui atusi tanu arrüna ñemanauncurratoe manunecatarrü.
Arrti Diótrefes y arrti Demetrio
Chauqui türracüpuca quiatarrü nirraconomoso ümo bama icocoromati Jesús taha au naesa pueblurrü. Pero arrti Diótrefes chiyasutiutipü nisüriaca, itopiqui chirranrrtipü na anati quiatarrü üriabucati. 10 Arrtü yeca tanu, tiene que icuansomoconoti, y suraboi isucarüti nanaiña arrüna churriampü nisamutenti. Arrti urapoiti arrüna ausüratai nomünantü subapü, abu ñapanturrti. Abu arrti ane manrrü nipünatenti, itopiqui chiyasutiutipü ümo bama usaruquitaiqui au niporrti, bama aboma au viajerrü. Y arrtü aboma bama rranrrüma asuriuruma, bacüpuruti ümoma, tapü isamutema sane, o si no penecoma uiti eanaqui bama icocoromati Jesús.
11 Saruqui, tapü aisamute isiu arrüna niyachücoiti churriampü. Aisamuse isiu bama isamutema arrüna urria. Itopiqui arrti naqui isamutenti arrüna urria, perteneceboti ümoti Tuparrü. Tapü arrti naqui isamutenti nomünantü, chisuputaratitipü Tuparrü.
12 Tapü arrti Demetrio canapae namanaiña manitanama urria ümoti. Hasta arrti naqui ñemanauncurratoe Espíritu Santo manitanati urria icütüpüti. Arrüsomü ito terrticurrü somü ümo arrüna sane, que arrti bien buenurrti. Y tusio te aume, arrüna subura ñemanauntu.
Nitacüru ñaconomosorrti San Juan
13 Aninqui sürümana arrüna surapoboibo asucarücü saruqui. Pero chirrancapü iconomo caüma. 14 Irranca te yapasearü contoatai. Auqui caüma bapariquia nurria.
15 Taiquiana urria naca. Namanaiña bama amigorrü auna ñaquioncorrüma tanu aemo. Supaquionco tanu ümo namanaiña bama suisaruquitaiqui tanu aesacü, ümoti cada taman.