ARRÜNA ÑACONOMOSORRTI
SAN JUDAS
1
Arrüñü Judas yaruquitorrti Jacobo, yaserebiquia ümoti Jesucristo. Arrüna nirraconomoso ümo namanaiña bama tasuruma uiti Tuparrü, naqui Uyaü. Arraño masaruquitaiqui, aucuasürüca ümoti, y arrti Jesucristo bacuirarati autacu. Taiquiana urria nabaca uiti Tuparrü. Tari pucürusuti autacu. Tari manrrü naucua aumeampatoe, y nicuarrti Tuparrü aume.
Arrübama manunecana mapancaca
Bueno bama masaruquitaiqui, bama aucuasürüca iñemo, irrancapü rraconomo aume icütüpü arrüna nutaesübucu eanaqui nomünantü uiti Tuparrü. Pero canapae ane nümoche rraconomo aume arrüna nirracuansomoco aume, nauqui amocüma itacu arrüna manunecatarrü, arrüna uicocota, arrüna torrio uiti Tuparrü oemo, bama samamecana ümoti. Itopiqui aboma bama malorrüma, iñanamacü ameana anecanatai. Arrüma churriampü nisüboriquirrimia, abu namatü que puerurrüma aisamunema sane, itopiqui arrti Tuparrü pucürusuti utacu. Arrüma chiyasutiupüma nüriacarrti Jesucristo, abu arrti ane yarusürürrü nüriacarrti oemo. Chauqui tücoboi ane corobo arrüna cuabotü carrticurrü ümoma.
Tusio te aume nanaiña arrüna sucanañü caüma, pero irranca nauqui apaquionaño causane uiti Tuparrü tücañe aübu bama nesarrti genterrü, bama israelitarrü. Primero taesüburuma uiti auqui manu cürrü Egipto, auna cauta tücañe taquisürüma. Pero auqui manu aboma bama eanaquimia chümacoconaunrrüpüma ümoti. Arrüma coiñoma uiti. Apaquionsaño ito iyo bama angelerrü, bama iñocotama nüriacarrüma arrüna torrio ümoma uiti Tuparrü, nirrancarrüma iyo nüriacarrümantoe. Iñocotama arrüna torrio ümoma ipoboma, chümacoconaunrrüpüma. Caüma aboma au preso uiti Tuparrü eana tomiquianene. Taha barrüperarama cümenu manu nanenese nesa bacurrtacarrü y nesa carrticurrü. Tapü tacürusu napaquionco iyo bama pohoso tücañe auqui manio puebluca Sodomo y Gomorra, y arrüba piquiataca puebluca saimia. Arrüma ito isamutema nomünantü. Chümacoconaunrrüpüma. Bavivicoma tacana numuquianca, isamutema arrüba chomirriampü. Arrübama mañoñünca ichübomacü ümomantoe. Auqui carrticaboma nurria eana pese, arrüna chanantopü otoche. Arrüna sane es maquiontomoebo, nauqui uicoñoco nosüboriqui.
Isiatai caüma arrübama malorrü ameanaqui chiyebopü nurria ñapensacarrüma. Uirri isamutema arrüna churriampü aübu ba propiorrü nicütüpürrüma. Champürrtü icocotama nüriacarrti Tuparrü, ni nüriaca bama mayüriabuca icu na cürrü. Unuma bama angelerrü, y ümo bama ito machoboreca, bama ane nüriacarrüma. Ni arrtipü yüriaburrü ángel, nürirrti Miguel isamutentipü sane. Arrti tücañe bahiyoti aübuti choborese, itopiqui arrti choborese rranrrti aiquiaübuti nicunturrti Moisés pünanaquiti Miguel. Pero arrti Miguel champürrtü unutiti choborese. Solamenterrü nanti ümoti: “Tari uiti Señor carrticabocü, choborese”. 10 Pero arrübama mañoñünca caüma manitanama churriampü ümo arrüna chisuputacaipüma. Isamutema churriampü isiu arrüna ñapensacarrümantoe, tacana arrüna opisamute arrüba numuquianca chentienderriompü. Ui arrüna sane isamutema cuatü nurria carrticurrü ümoma.
11 ¡Taquisürümantai! Itopiqui arrüma isamutema tacana arrüna isamutenti Caín, naqui itabairotiti yaruquitorrti. Isamutema ito tacanati Balaam tücañe, ui tarucu nirrancarrüma iyo monirri. Isamutema ito tacanati Coré tücañe, naqui tüboricoti ümo bama mayüriabuca y chirranrrtipü acoconaunti yacüpucurrüma. Pero cuatito carrticurrü ümoma tacana ümoti Coré tücañe. 12 Ümo cüsocorrtai nacarrüma ameana, arrtü aubaca chépe año aübu naucua aumeampatoe, itopiqui chama nichacarrüma, orisübaboma y champü nicüsorrüma. Mapensarama ümomantoe. Arrüma tacana cüsaüboca champü tarrü oboi, bopeoro ui maquiütürrü. Ichepecacama ito tacana sueca arrüba chobütaupü, carübo eanaqui cürrü y bosübo. 13 Arrüma tacana nepococo turrü au narubaitu turrü, aübu natürrü tusio isu. Arrümanu natürrü, tone tacana arrüna churriampü isamutema. Arrüma tacana nostoñeca icu napese, arrüba rrepenteatai omensoro. Arrti Tuparrü chauqui tacomorabo uiti ümoma arrüna champü tacanache nitomiquianenequirri, nauqui asuriuma taha nesarrüma carrticurrü.
14 Arrti Enoc naqui eanaqui manu séptimo familiarrü auquiti Adán, nanti sane uiti Tuparrü tücañe icütüpü arrübama macrirrtianuca churriampü nisüboriquirrimia: “Amasasai, arrti Señor cuatati aübu bama sürümana mil angelerrü. 15 Cuati acurrtati aübu namanaiña, y acheti carrticurrü ümo bama isamutema nomünantü, y itobo nanaiña arrüna churriampü ñanitacarrüma ümoti Tuparrü, y itobo arrüna chümacoconaunrrüpüma ümoti”. 16 Arrübama mañoñünca yuratoquiorrüma y tarucu nuncurrüma ümoti quiatarrü. Bapacheroma ito niquiubuma causane nauqui aye uimia nirrantümoma. Isamutema isiu nirrancarrüma ñome ba chomirriampü. Tarucu nivianucurrüma. Coñorrtai ñanitacarrüma ümo maquiataca, abu iyo arrüna urria ümoma.
Ñacuansomococorrti Judas
17 Pero arraño masaruquitaiqui, bama cuasürü iñemo, apaquionsaño iyo nurarrüma bama apostolerrü tücañe, bama tacümanauncunu uiti Señor Jesucristo. 18 Arrüma nantarrtai urapoimia ausucarü arrüna sane: “Au cantio naneneca, arrtü tüsaimia ñapacümuncuturrti Tuparrü, cuamatü bama mañoñünca aübu tarucu nuncurrüma aume. Arrüma bavivicoma isiu nirrancarrüma ñome ba chomirriampü”. 19 Tonema bama uiche chichepepü ñapensacarrüma bama icocoromati Jesús. Bavivicoma isiu nirrancarrüma icuqui nantai cürrü. Chümacoconaunrrüpüma ümoti Espíritu Santo.
20 Tapü arraño, bama masaruquitaiqui, tapü apiñocota arrüna champü tacanache manunecatarrü icütüpüti Jesucristo. Apayura aumeampatoe, nauqui manrrü aye aboi tacana nacarrti. Apean nantarrtai ui yayuracarrti Espíritu Santo. 21 Apiña nurria tapü tacürusu napaquionco iyo arrüna naucua ümoti Tuparrü. Aparrüpera cümenuti Señor Jesucristo, arrtü cuatati acheti ausüboriquibo arrüna chütacürusupü. Itorrimiatati, itopiqui pucürusuti nurria autacu. 22 Apayura ümo bama chipiacapü nurria aicocoromati Jesús, nauqui aye uimia. Aupucüru itacuma. 23 Apitaesümunusama ñünana carrticurrü tacanarrtü uiquiaübuta eanaqui pese arrüna cuasürü oemo. Tapü arrümanuma maquiataca, bama bavivicoma isiu nirrancarrüma ñome ba chomirriampü, tari taquisürüma aume, pero amasasai nurria, tapü apisamute nomünantü tacana arrüma. Apacuira autacuapatoe.
Manauncurrü ümoti Bae Tuparrü
24 Arrti Bae Tuparrü tarucu nicusüurrti. Puerurrti acuirati autacu, nauqui tapü ameca tato eana nomünantü. Uiti iyobo ñana aboi esati au manu champü tacanache nanentacarrti au napese aübu tarucu naupucünucu, y champü isane nomünantü aboi. 25 Cunauntañati Tuparrti. Uiti utaesübuca eanaqui nomünantü, itopiqui icüpurutiti Señor Jesucristo. Esati te ane ñemanauncurratoe nanentacarrü. Champü tacanache nüriacarrti y nicusüurrti auqui ñemonco y ümo para siemprerrü. Amén.