ARRÜNA ÑACONOMOSORRTI ÜMOTI
HEBREOS
1
Manitanati Tuparrü oemo turuquiti Aütorrti
Tücañe arrti Bae Tuparrü manitanati nantarrtai ümo bama primero uyaütaiqui. Aruqui nanaiñantai ñanitacarrti ümoma uturuqui bama profetarrü. Tapü arroñü tusaca au ba tacürurrü naneneca. Au ba naneneca manitanati Tuparrü oemo turuquiti Aütorrti. Ui yacüpucurrti Tuparrü isamutenti Cristo na cürrü y napese y nanaiña arrüba abe. Itacümanauncunutiti Aütorrti, itopiqui rranrrti aitorrimiati ümoti üriacaboti ümo nanaiña. Arrti aütorrti Tuparrü ane nanentacarrti isiatai tacana nanentacarrti Tuparrü. Nacarrti isiatai tacana nacarrti Tuparrü. Uiti te Cristo abe nanaiña arrüba abe, y ui nurarrtiatai urria nubacarrü hasta caümainqui. Nuno chauqui tirrimiacatati nomünantü osoi ui niconcorrti, süroti tato au napese. Atümoti au nepanauncurrti Bae Tuparrü, naqui ane yarusürürrü nüriacarrti.
Manrrü nüriacarrti Cristo pünanaqui bama angelerrü
Arrti Jesucristo, naqui Aütorrti Tuparrü iyebo uiti nauqui ane manrrü nüriacarrti pünanaqui bama angelerrü, itopiqui torrio ümoti arrüna manrrü yarusürürrü cargorrü. Itopiqui arrti Tuparrü nanti ümoti Cristo sane:
Arrücü isaücü, arrüna nanenese itorrimiata asüboriquibocü.
Pero ümo bama angelerrü chüsanempü nurarrti Tuparrü. Nantito Tuparrü ümoti Cristo naqui Aütorrti sane:
Arrüñü Yaütoti Cristo, y arrti tonenti Isaü.
Pero ümo bama angelerrü chüsanempü nurarrti Tuparrü. Numo tüsaiyapae aicüpurutiti Tuparrü naqui tamantiatai Aütorrti icu na cürrü, nanti sane:
Namanaiña bama angelerrü tari ñanaunnama ümoti Isaü.
Tapü ümo bama angelerrü nantü sane icu Nicororrü:
Arrti Tuparrü bacüpuruti ümo bama angelerrü, bama baserebio ümoti, nauqui aüromatü tacana maquiütürrü y tacana pese.
Tapü ümoti Cristo naqui Aütorrti Tuparrü ane quiatarrü manitacarrü corobo. Natü sane:
Arrücü Tuparrücü.
Chüpuerurrüpü atacüru nüriaca.
Arrüna nüriaca ümo macrirrtianuca urria nurria.
Apucünunca icuata arrüna urria, tapü nomünantü churriampü aemo.
Sane nauquiche arrti Bae Tuparrü, naqui ümoche aserebiquia, itorrimiatati manrrü apucünuncubucü pünanaqui namanaiña bama acumpañeru.
10 Nantito sane icu Nicororrü:
Arrücü Señor, auqui maübo omirriante obi cürrü y napese.
11 Tonehio butacürusuiqui, tapü arrücü champü nitacüru naca.
Nanaiña tiene que amameso tacana rroparrü pooma.
12 Acomorabo obi na cürrü y napese tacana cüburrirri, y mocampiabo.
Tapü arrücü chücampiabopü naca, y chüpuerurrüpü poomacü.
13 Arrti Bae Tuparrü nantito ümoti Cristo:
Atümo auna nepanauncu niñe, cheperrtü cuamatü sobi aesacü bama tüboricatai aemo.
Sobi caüma bachesoiyoma aesacü, nauqui aiñanaunumacü.
Tapü ümo bama angelerrü chüsanempü nurarrti. 14 Suraboira baeta isane nacarrüma bama angelerrü: Tonema bama espíritu baserebioma ümoti Tuparrü. Arrti bacüpuruti ümoma, nauqui ayurama oemo, bama taesüburu eanaqui nomüantü.